ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Ban quản lý Cơ sở Vật chất và Đầu tư

LIÊN KẾT KHÁC

Đổi mới cơ chế quản lý tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập

31/07/2013

Ngày 16/4/2013, Cục Quản lý công sản đã bảo vệ thành công Đề tài:  “Đổi mới cơ chế quản lý tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập”.

Tin tức - Thông báo

Tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

23/02/2012

Trong hai ngày 03-04/3/2011, tại trụ sở Bộ Tài chính, Cục Quản lý Công sản đã tổ chức Hội nghị tập huấn chính sách mới về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước đồng thời lấy ý kiến tham gia vào dự thảo các Thông tư và đánh giá 01 năm triển khai

Tin tức - Thông báo

Hội nghị tập huấn chính sách mới về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

23/02/2012

Từ ngày 24/02/2011 đến ngày 25/02/2011, tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn các quy định mới về quản lý tài sản nhà nước, lấy ý kiến tham gia vào dự thảo các Thông tư và đánh giá 01 năm triển khai Chương trình quản lý

Tin tức - Thông báo

Tạm dừng mua sắm ô tô công có nguồn gốc nhập khẩu phục vụ mục tiêu hạn chế nhập siêu

23/02/2012

hực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 36/TTg-KTTH ngày 22/9/2010 về việc tạm dừng mua sắm ô tô phục vụ mục tiêu hạn chế nhập siêu, Bộ Tài chính đã có công văn số 16308/BTC-QLCS hướng dẫn về việc tạm dừng mua sắm xe ô tô

Tin tức - Thông báo