ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Ban đào tạo

LIÊN KẾT KHÁC

Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Phan Thị Việt Hà

24/02/2021

Tên đề tài: "Nghiên cứu thu nhận, đánh giá đặc tính của lipase thực vật và khả năng ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm"

Thông báo

Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Phạm Nguyễn Thị Hoàng Hoa

07/01/2021

Tên đề tài: "Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định và quyết định sử dụng thẻ ngân hàng: Nghiên cứu thực tiễn tại Việt Nam"

Thông báo

Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Nguyễn Tuấn

30/11/2020

Tên đề tài: "Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam"

Thông báo

Thông báo lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Trần Quốc Vinh

23/11/2020

Tên đề tài: Phát triển chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn tỉnh Bình Định

Thông báo

Thông báo lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Nguyễn Nho Túy

23/11/2020

Tên đề tài: Nghiên cứu ngữ nghĩa và hiện tượng nhập nhằng trong tiếng Việt, tiếp cận xử lý vấn đề viết tắt tiếng Việt

Tiến sĩ, thạc sĩ ĐHĐN

1345678910Cuối cùng