ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Ban đào tạo

LIÊN KẾT KHÁC

Mẫu báo cáo, thống kê tình hình dạy học ngoại ngữ năm 2017

15/03/2018

Báo cáo gửi về Đại học Đà Nẵng (qua Ban Đào tạo) đối với bản mềm tại địa chỉ: bandaotao@ac.udn.vn trước ngày 20/3/2018, đối với bản cứng trước ngày 22/3/2018.

Biểu mẫu

Thông báo Biểu mẫu xác định chỉ tiêu tuyển sinh bậc đại học và SĐH năm 2018

11/12/2017

Thông báo Biểu mẫu xác định chỉ tiêu tuyển sinh bậc đại học và SĐH năm 2018

Biểu mẫu

Hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo đại học mới

06/11/2017

Hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo đại học mới

Biểu mẫu

Mẫu Trang thông tin luận án tiến sỹ

17/01/2017

Mẫu trang thông tin luận án tiến sỹ.

Biểu mẫu

Biểu mẫu Mẫu thống kê số lượng học sinh, sinh viên, học viên cao học và NCS năm 2016

14/12/2016

Mẫu thống kê số lượng học sinh, sinh viên, học viên cao học và NCS năm 2016.

Biểu mẫu

123