ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Ban đào tạo

LIÊN KẾT KHÁC

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT VỚI NƯỚC NGOÀI

STT Chương trình Trình độ đào tạo Cơ sở giáo dục đại học nước ngoài Đại học Đà Nẵng
1 Quản trị kinh doanh Đại học Đại học Sunderland, Vương quốc Anh. Trường Đại học Kinh tế
2 Quản trị kinh doanh Đại học Đại học Keyka, Hoa Kỳ. Trường Đại học Kinh tế
3 Ngôn ngữ Trung Quốc Đại học Đại học Dân tộc Quảng Tây, Trung Quốc Trường Đại học Ngoại ngữ
4 Kế toán Đại học Đại học Cardiff Metropolitan, Vương quốc Anh. Trường Đại học Kinh tế
5 Quản trị Kinh doanh Đại học Đại học Cardiff Metropolitan, Vương quốc Anh. Trường Đại học Kinh tế
6 Quản trị Marketing Đại học Đại học Cardiff Metropolitan, Vương quốc Anh. Trường Đại học Kinh tế
7 Kinh doanh Quốc tế Đại học Đại học Cardiff Metropolitan, Vương quốc Anh. Trường Đại học Kinh tế
8 Thạc sĩ Nghiên cứu kinh doanh, ngành Quản trị nguồn nhân lực Thạc sĩ Đại học Massey, Newzealand. Trường Đại học Kinh tế
9 Thạc sĩ Quản trị, ngành Quản trị nguồn nhân lực Thạc sĩ Đại học Massey, Newzealand. Trường Đại học Kinh tế
10 Thạc sĩ ngành Du lịch điện tử Thạc sĩ Viện Đào tạo Kinh tế và Quản lý thuộc Trường Đại học Nice Sophia Antipolis – Đại học vùng Côte d’Azur Viện Công nghệ Quốc tế (DNIIT) - Đại Học Đà Nẵng
Print
571 Rate this article:
2.0