ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Ban đào tạo

LIÊN KẾT KHÁC

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

STT Tên văn bản Số kí hiệu Ngày ban hành

1

Quyết định ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ Tiến sĩ

3297/QĐ-ĐHĐN

29/9/2021

2

Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo trình độ đại học

2602/ĐHĐN-ĐT

19/7/2021

3

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức thi năng khiếu lấy kết quả xét tuyển sinh đào tạo trình độ đại học ban hành kèm theo Quyết định số 2465/QĐ-ĐHĐN ngày 22/7/2020 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng

2478/QĐ-ĐHĐN

09/7/2021

4

Hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo trình độ đại học 

2602/ĐHĐN-ĐT

19/7/2021

5

Hướng dẫn tổ chức thi các môn năng khiếu năm 2021

2484/ĐHĐN-ĐT

09/7/2021

6

QĐ về việc ban hành Quy định tổ chức đánh giá đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp cho sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh của ĐHĐN theo hình thức trực tuyến 

2058/QĐ-ĐHĐN

04/6/2021

7

Quy định cách lập số hiệu và số vào sổ gốc cấp văn bằng chứng chỉ

1973/ĐHĐN-ĐT

28/5/2021

8

QĐ về việc công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kỹ năng đã tích lũy trong chương trình đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

1183/QĐ-ĐHĐN

29/3/2021

9

Cập nhật bảng tham chiếu quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ tương ứng với KNLNN 6 bậc dùng cho VN

788/ĐHĐN-ĐT

24/02/2021

10

QĐ về việc phân công tổ chức và quản lý hoạt động đào tạo giữa ĐHĐN và các đơn vị thuộc và trực thuộc

4784/QĐ-ĐHĐN

29/12/2020

11

QĐ về việc ban hành Quy định về tổ chức dạy - học thực tập lâm sàn tại Khoa Y dược - ĐHĐN

4009/QĐ-ĐHĐN

12/11/2020

12

Quy chế tổ chức thi năng khiếu lấy kết quả tuyển sinh đào tạo trình độ đại học

2465/QĐ-ĐHĐN

22/7/2020

13

QĐ về việc ban hành Quy định quản lý điểm và học phần tại Khoa Y dược – Đại học Đà Nẵng

2176/QĐ-ĐHĐN

30/6/2020

14

QĐ ban hành Quy định quản lý văn bằng, chứng chỉ của Đại học Đà Nẵng

1356/QĐ-ĐHĐN

22/4/2020

15

QĐ về việc sửa đổi bổ sung một số điều về Quy chế tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 1091/QĐ-ĐHĐN ngày 29/2/2016 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng

113/QĐ-ĐHĐN

16/01/2020

16

Hướng dẫn thực hiện liên kết đào tạo trình độ đại học

4465/ĐHĐN-ĐT

25/12/2019

17

Hướng dẫn tổ chức tuyển sinh đào tạo một phần trình độ thạc sĩ ứng dụng ngoài cơ sở chính

4464/ ĐHĐN-ĐT

25/12/2019

18

Quy định tổ chức đánh giá học phần ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam đối với học viên cao học của Đại học Đà Nẵng

751/ QĐ-ĐHĐN

15/3/2019

19

Quy định về việc biên soạn, thẩm định, lựa chọn và sử dụng giáo trình trong các cơ sở đào tạo trực thuộc Đại học Đà Nẵng

2709/QĐ-ĐHĐN

09/8/2018

20

Hướng dẫn lập hồ sơ đăng ký đào tạo chất lượng cao trình độ đại học

41/ĐHĐN-ĐT

05/01/2018

21

Quy chế tuyển sinh đào tạo liên thông của Đại học Đà Nẵng

4007/QĐ-ĐHĐN

29/11/2017

22

Danh mục ngành giáo dục đào tạo của Đại học Đà Nẵng theo TT24/2017/TT-BGDĐT và TT25/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017

4005/QĐ-ĐHĐN

29/11/2017

23

Hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ đại học

3566/ĐHĐN-ĐT

23/10/2017

24

Quy chế đào tạo tiến sĩ

2700/QĐ-ĐHĐN

22/8/2017

25

Tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ theo Thông tư 08/2017/TT-BGDĐT

2505/ĐHĐN-ĐT

08/8/2017

26

Quy định đào tạo từ xa của Đại học Đà Nẵng

2469/QĐ-ĐHĐN

02/8/2017

27

Quy chế tuyển sinh đào tạo từ xa của Đại học Đà Nẵng

2182/QĐ-ĐHĐN

06/7/2017

28

Hướng dẫn lập hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

2250 /ĐHĐN-ĐT

13/7/2017

29

Quy định về quản lý và tổ chức liên kết đào tạo với các cơ sở giáo dục nước ngoài tại Đại học Đà Nẵng

1561/QĐ- ĐHĐN

05/5/2017

30

Hướng dẫn thực hiện quy trình liên kết đào tạo

1480/ĐHĐN-ĐT 

28/4/2017

20

Quy chế tuyển sinh đào tạo vừa làm vừa học của Đại học Đà Nẵng

1341/QĐ-ĐHĐN

18/4/2017

21

Triển khai công tác tuyển sinh chính quy 2017

926/ĐHĐN-ĐT 

20/3/2017

22

Công bố thông tin luận án, luận văn trên website của cơ sở đào tạo

708/ĐHĐN-ĐT

02/3/2017

23

Quy định cách lập số hiệu và số vào sổ gốc văn bằng chứng chỉ 

401/ĐHĐN-ĐT

08/02/2017

24

Ý kiến kết luận của PGĐ ĐHĐN Đoàn Quang Vinh tại cuộc họp giao ban công tác đào tạo Quý IV/2016

239/TB-ĐHĐN

20/01/2017

25

Quy định tổ chức giảng dạy, học tập môn học Giáo dục thể chất trong Đại học Đà Nẵng 

6800/QĐ-ĐHĐN

09/12/2016

26

Ý kiến kết luận của PGĐ ĐHĐN Đoàn Quang Vinh tại cuộc họp giao ban công tác giảng dạy ngoại ngữ

6592/TB-ĐHĐN

18/11/2016

27

Quy định tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào ĐHĐN năm 2016 

1726/ĐHĐN-ĐT

14/4/2016

28

Quy chế tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ của Đại học Đà Nẵng 

1091/QĐ-ĐHĐN

29/02/2016

29

Quy định quản lý văn bằng, chứng chỉ của Đại học Đà Nẵng 

346/QĐ-ĐHĐN

21/01/2016

30

Miễn chứng chỉ GDQP và GDTC đối với sinh viên khuyết tật 

5477/ĐHĐN-ĐT

28/10/2015

31

Hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hành 

5459/ĐHĐN-ĐT

27/10/2015

32

Điều chỉnh quy định đào tạo chương trình thứ 2

5304/ĐHĐN-ĐT

14/10/2015

33

Quy định tổ chức giảng dạy, học tập môn Giáo dục thể chất trong ĐHĐN 

3638/QĐ-ĐHĐN

28/7/2015

34

Triển khai thực hiện Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT 

3219/ĐHĐN-ĐT

29/6/2015

35

Quy định về việc mời thỉnh giảng và quản lý công tác thỉnh giảng 

2823/QĐ-ĐHĐN

11/6/2015

36

Quy định về việc xây dựng chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng của Đại học Đà Nẵng 

3027/QĐ-ĐHĐN

11/6/2015

37

Kết luận của Phó giám đốc Đại học Đà Nẵng Đoàn Quang Vinh tại cuộc họp bàn về công tác đào tạo, quản lý đối với lưu học sinh Lào 

6846/ĐHĐN-ĐT 

04/11/2013

38

Kết luận của Phó giám đốc Đại học Đà Nẵng Đoàn Quang Vinh tại cuộc họp bàn về việc thực hiện quy định đào tạo liên thông 

2377/ĐHĐN-ĐT 

09/5/2013

39

Bổ sung và thống nhất một số quy định tại Thông tư 57/2012/TT-BGDĐT 

1834/ĐHĐN-ĐT

18/4/2013

40

Quy định về việc thực hiện Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 

376/QĐ-ĐHĐN-ĐT 

29/01/2008

Print
1122 Rate this article:
2.0