ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Ban đào tạo

LIÊN KẾT KHÁC

Mẫu báo cáo, thống kê tình hình dạy học ngoại ngữ năm 2017

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 835/BGDĐT-ĐANN ngày 06 tháng 3 năm 2018, Đại học Đà Nẵng đề nghị các đơn vị thực hiện theo các nội dung sau:

1. Báo cáo tình hình dạy học ngoại ngữ năm 2017 (Phụ lục III): tải tại đây.

2. Thống kê kết quả dạy học ngoại ngữ năm 2017: tải tại đây.

Báo cáo gửi về Đại học Đà Nẵng (qua Ban Đào tạo) đối với bản mềm tại địa chỉ: bandaotao@ac.udn.vn trước ngày 20/3/2018, đối với bản cứng trước ngày 22/3/2018.

Print
265 Rate this article:
No rating