ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Ban đào tạo

LIÊN KẾT KHÁC

Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Huỳnh Văn Kỳ

Ngành: Kỹ thuật điện

Mã số: 62.52.02.02

Tên đề tài: Đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố bất định đối với sự làm việc an toàn của hệ thống điện Việt Nam

Cơ sở đào tạo: Đại học Đà Nẵng

Thời gian bảo vệ (dự kiến): ngày 11/7/2020

Địa điểm: Đại học Đà Nẵng, số 41 Lê Duẩn - TP Đà Nẵng

Xem toàn luận án tại đây:

Phần 1

Phần 2

Print
154 Rate this article:
5.0