ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Ban Kế hoạch Tài chính

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT KHÁC

Nhân sự

TS. Nguyễn Hiệp Trưởng Ban
Điện thoại cơ quan: 0236.3892251
Điện thoại di động : 0905645539
Email: nguyenhiep@due.edu.vn
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/nguyenhiep
 
ThS. Nguyễn Văn Hân  - Phó Trưởng Ban
Địa chỉ nhà riêng: 24 Tống Phước Phổ - Tp.Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: 0236.3840742
Điện thoại di động : 0914084694
Email: nvhan@ac.udn.vn
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/nvhan
 
ThS. Lê Thị Minh Hằng - Kế toán trưởng       
Địa chỉ nhà riêng: Chung cư Lê Đình Lý
Điện thoại cơ quan: 0236.3840116
Điện thoại di động : 0984930069
Email: ltmhang@ac.udn.vn
Huỳnh Thị Minh Nguyệt - Kế toán viên
Địa chỉ nhà riêng: K25/49 Hà Huy Tập – Tp.Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: 0236.3892253
Điện thoại di động : 0985000077
Email: htmnguyet@ac.udn.vn
Nguyễn Thị Thúy Ngân - Kế toán viên
Địa chỉ nhà riêng: 36 Phước Trường 12 – Tp.Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: 0236.3892253
Điện thoại di động : 0914113381
Email: nttngan@ac.udn.vn
Đoàn Thị Hồng Vân - Kế toán viên
Điện thoại cơ quan: 0236.3892252
Điện thoại di động : 0919080788
Email: dthvan@ac.udn.vn
Phạm Thị Thanh Huyền - Kế toán viên
Điện thoại cơ quan: 0236.3892252
Điện thoại di động :  0389927233
Email: ptthuyen@ac.udn.vn
ThS. Huỳnh Thị Nổi - Kế toán viên
Điện thoại cơ quan: 0236.3892252
Điện thoại di động : 0947873961
Email: htnoi@ac.udn.vn
ThS. Hoàng Ngọc Minh Hiếu - Kế toán viên
Địa chỉ nhà riêng: Hoàng Diệu – Tp.Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: 0236.3892252
Điện thoại di động : 0917811468
Email: hnmhieu@ac.udn.vn
Ngô Minh Hoàng - Chuyên viên
Điện thoại cơ quan: 0236.3892252
Điện thoại di động : 0899219909
Email: nmhoang@ac.udn.vn
Print
1288 Rate this article:
5.0