HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT KHÁC

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

 
( Cập nhật đến ngày 11/6/2021 )
STT
 Tên chương trình đào tạo
Tổ chức
đánh giá
Thời điểm đánh giá ngoài
Kết quả đánh giá
Giấy chứng nhận
Ngày cấp
Gía trị đến
Chứng nhận
1
CLC PFIEV ngành Kỹ thuật cơ khí-chuyên ngành SX tự động
CTI
2004
Đạt
02/3/2004
2009-2010
 
CTI-ENAEE
2010
Đạt
01/9/2010
31/8/2016
CTI-ENAEE
2016
Đạt
01/9/2016
31/8/2022
2
CLC PFIEV ngành Kỹ thuật điện-chuyên ngành Tin học công nghiệp
CTI-ENAEE
2010
Đạt
01/9/2010
31/8/2016
2016
Đạt
01/9/2016
31/8/2022
3
CLC PFIEV ngành Công nghệ thông tin-chuyên ngành Công nghệ phần mềm
CTI-ENAEE
2014
Đạt
2014
19/02/2016
2016
Đạt
01/9/2016
31/8/2022
4
Chương trình tiên tiến ngành Điện tử - Viễn thông (ECE)
AUN-QA
2016
Đạt
14/11/2016
13/11/2020
5
Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng (ES)
AUN-QA
2016
Đạt
14/11/2016
13/11/2020
6
CTĐT ngành Công nghệ thông tin
AUN-QA
2018
Đạt
05/5/2018
04/5/2023
7
CTĐT ngành Kỹ thuật Điện – Điện tử
AUN-QA
2018
Đạt
05/5/2018
04/5/2023
8
CTĐT ngành Kỹ thuật Dầu khí
AUN-QA
2018
Đạt
05/5/2018
04/5/2023
9
CTĐT ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông
AUN-QA
2018
Đạt
05/5/2018
04/5/2023
10
CTĐT ngành Kiến trúc
AUN-QA
2018
Đạt
11/11/2018
10/11/2023
11
CTĐT ngành Kinh tế xây dựng
AUN-QA
2018
Đạt
11/11/2018
10/11/2023
12
CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông
AUN-QA
2018
Đạt
11/11/2018
10/11/2023
13
CTĐT ngành Sư phạm Vật lý
AUN-QA
2018
Đạt
20/12/2019
19/12/2024
14
CTĐT ngành Quản trị kinh doanh
AUN-QA
2019
Đạt
21/3/2019
20/3/2024
15
CTĐT ngành Kế toán
AUN-QA
2019
Đạt
21/3/2019
20/3/2024
16
CTĐT ngành Quốc tế học
AUN-QA
2019
Đạt
21/3/2019
20/3/2024
17
CTĐT Kiểm toán
AUN-QA
2019
Đạt
10/11/2019
09/11/2024
18
CTĐT Kinh doanh quốc tế
AUN-QA
2019
Đạt
10/11/2019
09/11/2024
19
CTĐT Marketing
AUN-QA
2019
Đạt
10/11/2019
09/11/2024
20
CTĐT Ngôn ngữ Anh
AUN-QA
2019
Đạt
10/11/2019
09/11/2024
21
Kỹ thuật Cơ khí - Chuyên ngành Cơ khí Động lực
AUN-QA
2020
Đạt
30/11/2020 29/11/2025 Xem tại đây
22
Kỹ thuật Cơ điện tử
AUN-QA
2020
Đạt
30/11/2020 29/11/2025 Xem tại đây
23
Kỹ thuật Công trình Xây dựng
AUN-QA
2020
Đạt
30/11/2020 29/11/2025 Xem tại đây
24
Công nghệ thực phẩm
AUN-QA
2020
Đạt
30/11/2020 29/11/2025 Xem tại đây
25
Tâm lý học
VU-CEA
2021
Đạt
26/5/2021
26/5/2026
26
Công nghệ Sinh học
VU-CEA
2021
Đạt
26/5/2021
26/5/2026
27
Công nghệ thông tin
VU-CEA
2021
Đạt
26/5/2021
26/5/2026
 
* Ghi chú
STT
Chữ viết tắt
Tên tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
1
AUN-QA
ASEAN UNIVERSITY NETWORK QUALITY ASSURANCE (Mạng lưới Đảm bảo chất lượng các trường đại học ASEAN) http://www.aun-qa.org/
2
CTI
Commission des Titres d'Ingénieur (Uỷ ban Văn bằng Kỹ sư Pháp) https://www.cti-commission.fr/
3
VU-CEA
Trung tâm KĐCLGD Trường Đại học Vinh
Print
3006 Rate this article:
5.0