LIÊN KẾT KHÁC

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO TIÊU CHUẨN KHU VỰC VÀ QUỐC TẾ CỦA CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

 
( Cập nhật đến ngày  31/12/2020 )
STT  Tên chương trình đào tạo Tổ chức
đánh giá
Thời điểm đánh giá ngoài Kết quả đánh giá Giấy chứng nhận
Ngày cấp Gía trị đến Chứng nhận
1 CLC PFIEV ngành Kỹ thuật cơ khí-chuyên ngành SX tự động CTI 2004 Đạt 02/3/2004 2009-2010  
CTI-ENAEE 2010 Đạt 01/9/2010 31/8/2016  
CTI-ENAEE 2016 Đạt 01/9/2016 31/8/2022

Xem tại đây

2 CLC PFIEV ngành Kỹ thuật điện-chuyên ngành Tin học công nghiệp CTI-ENAEE 2010 Đạt 01/9/2010 31/8/2016  
2016 Đạt 01/9/2016 31/8/2022

Xem tại đây

3 CLC PFIEV ngành Công nghệ thông tin-chuyên ngành Công nghệ phần mềm CTI-ENAEE 2014 Đạt 2014 19/02/2016  
2016 Đạt 01/9/2016 31/8/2022

Xem tại đây

4 Chương trình tiên tiến ngành Điện tử - Viễn thông (ECE) AUN-QA 4/2016 Đạt 14/11/2016 13/11/2020

Xem tại đây

5 Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng (ES) AUN-QA 2016 Đạt 14/11/2016 13/11/2020

Xem tại đây

6 CTĐT ngành Công nghệ thông tin AUN-QA 2018 Đạt 05/5/2018 04/5/2023

Xem tại đây

7 CTĐT ngành Kỹ thuật Điện – Điện tử AUN-QA 2018 Đạt 05/5/2018 04/5/2023

Xem tại đây

8 CTĐT ngành Kỹ thuật Dầu khí AUN-QA 2018 Đạt 05/5/2018 04/5/2023

Xem tại đây

9 CTĐT ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông AUN-QA 2018 Đạt 05/5/2018 04/5/2023

Xem tại đây

10 CTĐT ngành Kiến trúc AUN-QA 2018 Đạt 11/11/2018 10/11/2023

xem tại đây

11 CTĐT ngành Kinh tế xây dựng AUN-QA 2018 Đạt 11/11/2018 10/11/2023

Xem tại đây

12 CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông AUN-QA 2018 Đạt 11/11/2018 10/11/2023

Xem tại đây

13 CTĐT ngành Sư phạm Vật lý AUN-QA 2018 Đạt 20/12/2019 19/12/2024 Xem tại đây
14 CTĐT ngành Quản trị kinh doanh AUN-QA 2019 Đạt 21/3/2019 20/3/2024

Xem tại đây

15 CTĐT ngành Kế toán AUN-QA 2019 Đạt 21/3/2019 20/3/2024

Xem tại đây

16 CTĐT ngành Quốc tế học AUN-QA 2019 Đạt 21/3/2019 20/3/2024

Xem tại đây

17 CTĐT Kiểm toán AUN-QA 2019 Đạt 10/11/2019 09/11/2024 Xem tại đây
18 CTĐT Kinh doanh quốc tế AUN-QA 2019 Đạt 10/11/2019 09/11/2024 Xem tại đây
19 CTĐT Marketing AUN-QA 2019 Đạt 10/11/2019 09/11/2024 Xem tại đây
20 CTĐT Ngôn ngữ Anh AUN-QA 2019 Đạt 10/11/2019 09/11/2024 Xem tại đây
21 Kỹ thuật Cơ khí - Chuyên ngành Cơ khí Động lực AUN-QA 2020 Đạt      
22 Kỹ thuật Cơ điện tử AUN-QA 2020 Đạt      
23 Kỹ thuật Công trình Xây dựng AUN-QA 2020 Đạt      
24 Công nghệ thực phẩm AUN-QA 2020 Đạt      

* Ghi chú

     
     
     

* Ghi chú

STT Chữ viết tắt Tên tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
1 AUN-QA ASEAN UNIVERSITY NETWORK QUALITY ASSURANCE (Mạng lưới Đảm bảo chất lượng các trường đại học ASEAN) http://www.aun-qa.org/
2 CTI Commission des Titres d'Ingénieur (Uỷ ban Văn bằng Kỹ sư Pháp) https://www.cti-commission.fr/
Print
634 Rate this article:
No rating