HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT KHÁC

Tổ chức nhân sự

 
STT   Họ và tên Chức vụ Điện thoại cơ quan Email Lý lịch khoa học
1 PGS.TS. Đinh Thành Việt Trưởng Ban 0236.3986897 dtviet@ac.udn.vn Lý lịch khoa học
2 ThS. Đoàn Như Quỳnh Chuyên viên 0236.3892503 dnquynh@ac.udn.vn Lý lịch khoa học
3 ThS. Trần Thị Hà Vân Chuyên viên 0236.3892503 tthvan@ac.udn.vn Lý lịch khoa học
4 ThS. Nguyễn Thị Hùng Chuyên viên 0236.3892503 hungnt@ac.udn.vn Lý lịch khoa học
Print
878 Rate this article:
2.5