HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT KHÁC

Thông báo số 1684/TB-BGDĐT ngày 18/12/2020 Kết luận của Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn tại Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm giai đoạn 2011 - 2020

08/01/2021

Thông báo số 1684/TB-BGDĐT ngày 18/12/2020 Kết luận của Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn tại Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm giai đoạn 2011 - 2020

Tải Thông báo tại đây

Văn bản pháp quy

Quyết định số 69/QĐ-TTg ngày 15/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019 - 2025

08/01/2021

Quyết định số 69/QĐ-TTg ngày 15/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019 - 2025

Tải Quyết định tại đây

Văn bản pháp quy

Kế hoạch Thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học

14/10/2020

Kế hoạch Thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học

Thông tin - Thông báo

123