HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT KHÁC

Khai mạc Đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn AUN-QA cho các CTĐT: Kiểm toán, Kinh doanh quốc tế và Marketing của Trường Đại học Kinh tế và Ngôn ngữ Anh của Trường Đại học Ngoại ngữ (08/10/2019)

Khai mạc Đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn AUN-QA cho các CTĐT: Kiểm toán, Kinh doanh quốc tế và Marketing của Trường Đại học Kinh tế và Ngôn ngữ Anh của Trường Đại học Ngoại ngữ (08/10/2019)
Print
497 Rate this article:
No rating