HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT KHÁC

Lễ đón nhận chứng nhận đạt chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA các ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh và Quốc tế học của Trường Đại học Kinh tế và Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN (07/10/2019)

Lễ đón nhận chứng nhận đạt chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA các ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh và Quốc tế học của Trường Đại học Kinh tế và Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN (07/10/2019)
Print
924 Rate this article:
No rating