Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Nguyễn Thị Hương

Hướng dẫn về việc đánh giá, phân loại và bổ sung lý lịch công chức, viên chức năm học 2017 - 2018

Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Phạm Nguyễn Minh Nhựt

Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Tạ Thị Tố Quyên

Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Đỗ Văn Cần

Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Phan Thị Đỗ Quyên

Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Nguyễn Mạnh Cường

Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Huỳnh Phước Sơn

Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Phan Thị Lệ Thuyền

Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Lê Thị Thu Nga

Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Nguyễn Duy Thảo

Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Trần Thị Minh Giang

Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Nguyễn Thị Hạnh

Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Đặng Vinh

Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Nguyễn Văn Long Giang

Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Hồ Trịnh Quỳnh Thư

Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Trần Thị Thùy Oanh

Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Bùi Thiên Lam

Công bố Lễ bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Phạm Duy Vũ

Biểu mẫu xác định chỉ tiêu tuyển sinh bậc đại học và SĐH năm 2018

Công bố Lễ bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Phạm Thị Bích Vân

PHỤ LỤC IV BÁO CÁO MINH BẠCH TÀI SẢN, THU NHẬP

Kế hoạch về việc kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ NGHĨA VỤ KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP NĂM 2017 CỦA CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THÀNH VIÊN

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ NGHĨA VỤ KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP NĂM 2017 CỦA CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THÀNH VIÊN

MẪU BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP

Thông báo về Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Nguyễn Hồng Giang

Thông báo về Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Trần Nguyễn Hồng Phúc

Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Lê Thanh Long

Công bố Lễ bào vệ Luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Hoàng Thị Mỹ Lệ

Công bố Lễ bảo vệ Luận án TS cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Phommachanh Vilayvone

Công bố thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Võ Duy Thanh

Đề án tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Ngoại ngữ

Đề án tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Sư phạm

Đề án tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Kinh tế

Đề án tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Bách khoa

Công bố thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Lê Xuân Văn

Công văn số 2250/ĐHĐN-ĐT về việc hướng dẫn lập hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

Công bố thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Huỳnh Văn Thắng

Công bố thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Thái Sơn

Công bố thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Trần Ngọc Việt

Công bố thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Vilavong Souksan

Công văn số 1480/ĐHĐN-ĐT về việc hướng dẫn thực hiện quy trình liên kết đào tạo

Công bố thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Hoàng Lê Uyên Thục

Công bố thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Lâm Tùng Giang

Công bố thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Lamngeun Sayasene

Công bố thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Lê Đức Viên

Học chương trình 2 trình độ đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ trong các cơ sở giáo dục đại học thuộc Đại học Đà Nẵng

Công văn số 708/ĐHĐN-ĐT về việc công bố thông tin luận án, luận văn trên website của cơ sở đào tạo

Công văn số 926/ĐHĐN-ĐT về việc triển khai công tác tuyển sinh chính quy 2017

Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng và Công ty AI Electronic Industry của Nhật Bản ký kết chương trình hợp tác (04-08-2016)

Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai len tại Việt Nam đến thăm và làm việc với Đại học Đà Nẵng (29-07-2016)

Đại học Đà Nẵng tổ chức lễ phong tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự cho Thị trưởng thành phố Mimasaka, Nhật Bản (27-07-2016)

Gợi mở kế hoạch mở nhánh trường ĐH Việt Nam tại Nhật Bản (25-07-2016)

ĐH Nice Sophia Antipolis và AUF dự kiến thành lập Trung tâm hỗ trợ công nghệ Pháp ngữ tại ĐHĐN (08-07-2016)

ĐHĐN làm việc với Giám đốc khối Giáo dục của Microsoft Châu Á

Đại học Đà Nẵng ký kết hợp tác với Trường ĐH Nara Gakuen, Nhật Bản (23-06-2016)

Đại học Đà Nẵng ký kết hợp tác với Trường Đại học Koblenz-Landau, Đức (21-06-2016)

Đại học Đà Nẵng và Trường CĐ Quốc tế Pegasus ký kết MOU (15-06-2016)

Đoàn Chính phủ bang Nam Úc đến thăm và làm việc tại Đại học Đà Nẵng (08-06-2016)

Kết nối Mekong thông qua Giáo dục và Đào tạo của Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (07-06-2016)

Đại học Đà Nẵng làm việc với Hiệp hội JNB và NBC, Nhật Bản (25-05-2016)

Đại học Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với ĐH Nice Sophia Antipolis, Pháp (26-04-2016)

Đại học Đà Nẵng thúc đẩy hợp tác với Đại học Bang Arizona, Hoa Kỳ (21-04-2016)

Đoàn công tác Đại học Đà Nẵng làm việc tại Trường Đại học Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Cộng hòa Pháp(18-04-2016)

Đại học Đà Nẵng mở rộng hợp tác với ĐH Catholic University of America, Hoa Kỳ (17-04-2016)

Dự án hợp tác quốc tế ICTentr và nhiều cơ hội hợp tác mới đang được mở ra giữa Đại học Đà Nẵng và Trường Đại học Léon (14-04-2016)

Thành phố Mimasaka nhận sinh viên Việt sang làm nhân viên chính thức tại Tòa thị chính (04-04-2016)

Đại học Đà Nẵng ký kết MOU với Trường ĐH Dankook, Hàn Quốc (01-04-2016)

Tác động của các chương trình học bổng AP (ĐH Queensland) đối với cán bộ Đại học Đà Nẵng (26-02-2016)

ĐHĐN và đoàn Trường Đại học Naragakuen, Nhật Bản đi đến thống nhất ký kết MOU (23-02-2016)

Sinh viên Trường Đại học Toronto, Canada đến Đại học Đà Nẵng giao lưu, thực tập về Quy hoạch và phát triển đô thị (22-02-2016)

Đại học Đà Nẵng ký kết hợp tác với Đại học Hoàng gia Ubon Ratchathani, Thái Lan (20-02-2016)

Đại học Đà Nẵng tiếp và làm việc với Chủ tịch Hội đồng Thành phố Luân Đôn, Vương quốc Anh (17-02-2016)

Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng thăm và chúc Tết cổ truyền Đại học Đà Nẵng (05-02-2016)

Đại học Đà Nẵng đẩy mạnh hợp tác với Trường Đại học Thongsook, Thái Lan (02-02-2016)

Đại học Đà Nẵng làm việc với Trường Đại học Koblenz – Landau, Đức (29-01-2016)

Đại học Đà Nẵng trao đổi hợp tác với Đại học Modena - Reggio Emilia: Một trong những đại học tốt nhất tại Ý (20-01-2016)

Đại diện chính phủ Nam Úc và đại diện Tổng Lãnh sư quán Úc tại TPHCM đến thăm và trao đổi hướng hợp tác với ĐHĐN (29-12-2015)

Lãnh đạo Đại học Đà Nẵng chúc mừng 40 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào (01-12-2015)

Tổng Giám đốc Cơ quan ngoại giao Vùng Wallonie – Bruxelles cam kết hỗ trợ phát triển dự án Trung tâm Logistics tại Trường ĐH Kinh tế, ĐHĐN và phát triển tiếng Pháp tại Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHĐN (25-11-2015)

ĐH Tổng hợp Liên Bang Viễn Đông - Nga sẵn sàng hợp tác toàn diện với Đại học Đà Nẵng (23-11-2015)

“Vườn ươm doanh nghiệp”, “hợp tác tam giác”, “các dự án mở trong khoa học công nghệ” – những hướng hợp tác mới giữa ĐHĐN và Wallonie – Bruxelles (21-10-2015)

Công ty Thang máy ME, Nhật Bản mong muốn tuyển dụng sinh viên ưu tú của Đại học Đà Nẵng (16-10-2015)

Đại học Đà Nẵng ký kết hợp tác toàn diện với ĐH HELP, Malaysia (28-09-2015)

Đại học Điều dưỡng Kobe làm việc với Khoa Y – Dược, Đại học Đà Nẵng về chương trình khảo sát “Sự so sánh giữa Việt Nam – Nhật Bản về nhận thức và đối xử với bệnh mất trí nhớ” (25-09-2015)

Đoàn UBND TP Mimasaka, Nhật Bản đến diễn thuyết, phỏng vấn tuyển dụng tại ĐHĐN (03-09-2015)

Học viện hàng đầu thế giới trong lĩnh vực đào tạo Công nghệ Thông tin muốn hợp tác nhằm tích hợp chương trình đào tạo NIIT vào chương trình đào tạo của Đại học Đà Nẵng (23-08-2015)

Đại học Đà Nẵng làm việc với đại diện ASEAN-Newzealand (11-08-2015)

Hơn 130 đại biểu tham dự Hội nghị quốc tế lần thứ 3 về chủ đề “Hợp tác Nghiên cứu và Giáo dục môi trường toàn cầu khu vực Đông Dương” tại Đại học Đà Nẵng (30-07-2015)

Trường đại học có chất lượng giảng dạy tốt nhất Melbourne, Úc đến thăm và trao đổi hướng hợp tác với ĐHĐN (27-07-2015)

Du học Thạc sĩ tại Việt Nam với Chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh giữa ĐHĐN với ĐH Sunderland (Vương quốc Anh) và Trường ĐH Quốc tế TEG (Singapore) (13-07-2015)

Công bố luận án tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Nam

Thông báo về Lễ bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của Nghiên cứu sinh Ngô Anh Tuấn

17 sinh viên ĐHBK, ĐHSP, ĐHNN được học chương trình hai tại ĐHKT từ học kỳ I/2016-2017

15 sinh viên ĐHNN được học chương trình hai tại ĐHKT từ học kỳ II/2015-2016

Thông báo số 239/TB-ĐHĐN Ý kiến kết luận của PGĐ ĐHĐN Đoàn Quang Vinh tại cuộc họp giao ban công tác đào tạo Quý IV/2016

Anh hoat dong

Danh sách tiến sĩ, thạc sĩ ĐHĐN

Đại học Đà Nẵng tổ chức “Tập huấn công tác tuyên truyền về phòng chống tội phạm, tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội trong HSSV năm 2016” (15-12-2016)

Thông báo số 6592/TB-ĐHĐN Ý kiến kết luận của PGĐ ĐHĐN Đoàn Quang Vinh tại cuộc họp giao ban công tác giảng dạy ngoại ngữ

Thông báo về Lễ bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của Nghiên cứu sinh Nguyễn Hà Huy Cường

Thông báo về việc lấy ý kiến thăm dò dư luận để xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 năm 2017 của Cơ quan ĐHĐN

Thống kê thí sinh trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng năm 2016 (tiếp theo)

Thông báo về Lễ bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của Nghiên cứu sinh Phan Thị Xuân Hương

Kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ đợt 2 năm 2016

Thống kê thí sinh trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng năm 2016

Thông báo về Lễ bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của Nghiên cứu sinh Ngô Minh Khoa

Thông báo về Lễ bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của Nghiên cứu sinh Nguyễn Duy Nhật Viễn

Triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm học 2016-2017

Triển khai xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần 14 năm 2017

Tổ chức "Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam"

Hướng dẫn thực hiện công tác Pháp chế năm học 2016-2017

Đại học Đà Nẵng tổ chức trọng thể “Lễ Vinh danh Thủ khoa lần thứ V - Nâng bước Tân SV 2016”: Thấm nhuần tinh thần “Hiền tài” mãi mãi “là Nguyên khí Quốc gia”

Thực học - Vững nghiệp - Sẵn sàng hội nhập, xứng danh sinh viên Đại học Đà Nẵng

Thông báo về Lễ bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của Nghiên cứu sinh Trần Văn Đức

Thông báo xét chọn học bổng “SaiGonCo.op – chắp cánh tương lai” năm 2016

Hướng dẫn thực hiện Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ban hành theo Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng

Thông báo về Lễ bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Anh

Thông báo về Lễ bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của Nghiên cứu sinh Nguyễn Việt Hải

Thông tư số 18/2016/TT-BGDĐT ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học”

Thông tư liên tịch số 19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập

Thông tư liên tịch số 20/2016/TTLT-BGDĐT-BQP Hướng dẫn thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự và đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật cho quân đội

Danh mục văn bản hết hiệu lực và sắp hết hiệu lực

Thông báo về việc thay đổi phương thức quản lý sinh viên nhận học bổng Kumho Asiana

Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh sinh viên năm học 2016-2017”

Thông báo về Lễ bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của Nghiên cứu sinh Trần Kim Quyên

Tổng hợp thông tin đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016 của Đại học Đà Nẵng

Quyết định số 3758/QĐ-ĐHĐN về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy chế ĐGKQRL của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ban hành theo Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT tại các CSGDĐHTV,ĐVTT

Chương trình ngày hội tuyển sinh Đại học Đà Nẵng năm 2016

Quy chế liên tịch số 46/QCLT-ĐHĐN-DMC về phối hợp quản lý học sinh, sinh viên của Đại học Đà Nẵng nội trú tại các ký túc xá tập trung trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Thông tư 35/2011/TT-BGDĐT Quy định về trao và nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Thông tư ban hành Quy định về việc đánh giá công tác học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Quy định về chế độ làm việc của giảng viên ĐHĐN

Quy định tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc, tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp

Thời gian biểu từng buổi thi- kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2016

Triển khai thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg

Kế hoạch tuyên truyền, vận động và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiẹn cơ giới đường bộ năm 2016 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Kế hoạch thực hiện tháng hành động phòng chống ma túy (từ ngày 01/6 đến ngày 30/6/2016)

Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH về hướng dẫn thực hiện Nghị định 86/2015/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 86/2015/NĐ-CP "QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ THU, QUẢN LÝ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP TỪ NĂM HỌC 2015 - 2016 ĐẾN NĂM HỌC 2020 - 2021"

Biểu mẫu cử CBVC đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định số 2211/QĐ-ĐHĐN ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Đại học Đà Nẵng

Quy chế Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức ĐHĐN

Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo (lần 3) Hướng dẫn đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên theo thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT

Giới thiệu chung

TRT: Thiết kế và phát triển hệ thống thông tin số 3DCS

TRT: Máy điện và Thiết bị điện – điện tử

TRT: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

TRT: Cơ học tính toán

TRT: Công nghệ cơ khí và các thiết bị tự động hóa có chính xác cao

Liên kết DN

HĐ KHĐT

Tạp chí KHCN

10 sinh viên Đại học Đà Nẵng nhận học bổng của Bộ Khoa học & Nghệ thuật bang Hessen (CHLB Đức) (29-04-2016)

Kỳ thi Olimpic Sinh viên Giỏi ĐH vùng Đà Nẵng 2016: Giảm sâu tính “phong trào” nâng cao dần chất lượng, đánh giá đúng năng lực dạy và học

Thông báo về Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Hưng

Lễ Tổng kết và trao giải “Kỳ thi sinh viên giỏi Đại học Đà Nẵng năm 2016” (16-05-2016)

Thông báo điều chỉnh ngày thi các môn năng khiếu

Thông báo về kế hoạch tổ chức lễ trao bằng thạc sĩ, tiến sĩ đợt 1 năm 2016

Trung tâm nghiên cứu

Đại học vùng Đà Nẵng: Đồng hành trong chuẩn bị và nuôi dưỡng ý tưởng sáng tạo, dự án khởi nghiệp cùng HSSV

Ngày hội sinh viên khởi nghiệp: Đại học Đà Nẵng - nơi lan tỏa tinh thần khởi nghiệp

Đại học vùng Đà Nẵng: Quyết liệt chuyển đổi phương pháp giảng dạy từ “truyền thụ kiến thức” sang “phát triển kỹ năng”, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Đề án tuyển sinh riêng vào Đại học Đà Nẵng năm 2016

Thông báo về Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của Nghiên cứu sinh Phạm Quang Tín

Thông báo nộp hồ sơ xét học bổng Lương Văn Can dành cho sinh viên đang theo học hệ đại học/cao đăng năm học 2016-2017

Thông tư ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy

Mời tham gia Cuộc thi và Triển lãm tranh, ảnh cho học sinh, sinh viên chủ đề “Nét đẹp đời thường”

Đại học Đà Nẵng tổ chức Chương trình “Ngày hội việc làm Nhật Bản năm 2016”

Kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ đợt 1 năm 2016

Đề án tuyển sinh nhóm vào Đại học Đà Nẵng năm 2016

Công văn số 5304/ĐHĐN-ĐT về việc điều chỉnh quy định đào tạo chương trình thứ hai

Quyết định số 384/QĐ-ĐHĐN_ĐT về việc ban hành Quy định đào tào chương trình thứ hai giữa các trường thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng

Thông báo về Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của Nghiên cứu sinh Trịnh Trung Kiên

Thông báo về mức thu học phí cao học Khóa 29

Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT về Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia

Công văn số 1062/BGDĐT- KTKĐCLGD về việc Hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2016

Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy

Thông báo hình thức, thời gian làm bài và nội dung trọng tâm các môn thi "Kỳ thi sinh viên giỏi Đại học Đà Nẵng năm 2016"

Đại học Đà Nẵng mở đăng ký dự thi các môn năng khiếu dùng cho xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy từ ngày 01/4

Thông báo mời các bạn học sinh, sinh viên hưởng ứng, đăng ký tham dự “Kỳ thi Sinh viên giỏi Đại học Đà Nẵng năm 2016”

Thông báo về việc đăng ký đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2017

Danh mục môn thi tuyển sinh đào tạo liên thông (áp dụng từ năm 2016)

Thông báo lịch xét tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016

Thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2016

Thông báo về Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của Nghiên cứu sinh Phan Thăng An

Thông báo về Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của Nghiên cứu sinh Lê Thế Phiệt

Đại học Đà Nẵng đăng ký thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2016

Góp ý dự thảo lần 2 Quy chế tuyển sinh đào tạo thạc sĩ

Triển khai kế hoạch tổ chức tuyển sinh SĐH, liên thông và VLVH đợt 1 năm 2016

Thông báo tổ chức thi Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp) cấp độ B1 (bậc 3/6) của Khung Châu Âu dành cho học viên cao học - Đợt 21

Danh sách Hội thảo - Hội nghị tại ĐHĐN năm 2016

Công bố luận án của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Trúc

Thông báo về việc xác định chỉ tiêu năm 2016

Công bố Luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Nguyễn Đình Lầu

Bế mạc Hội thi Tiếng hát SV toàn quốc XIV, KV miền Trung năm học 2015-2016: Đại học Đà Nẵng giành 02 giải Nhì, 01 giải Ba và 9 tiết mục xuất sắc đạt giải A

Khai mạc Hội thi "Tiếng hát SV toàn quốc": ĐHĐN có 7 đoàn dự thi trên tổng số 17 đoàn toàn khu vực miền Trung

Luận án Tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Trần Phương Nam, Chuyên ngành: Mạng và hệ thống điện

Thông tin về Hội thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ XIV năm học 2015-2016 Khu vực Miền Trung

Thông báo học bổng của tổ chức Kulturstudier, Nauy

Trường Cao đẳng Công nghệ hợp tác sâu rộng với Đại học Kristianstad – Thụy Điển

Thông báo mời tham dự hội thảo khoa học: "Đào tạo nguồn nhân lực cho Tây Nguyên: Thực trạng và giải pháp"

Cuộc thi “Hùng biện tiếng Trung KV miền Trung - 2015”: 2 bạn Nguyễn Thị Kiều Oanh (ĐH Hà Tĩnh) và Nguyễn Mạnh Tùng (ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng) giành giải Nhất

Thông báo học bổng sau đại học và sau tiến sĩ tại Áo

Lễ trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ đợt 2 năm 2015

Đại học Đà Nẵng tiếp và làm việc với đoàn Thị trưởng TP Boras, Thụy Điển

Đại học Adelaide, Úc – một trong những trường ĐH tốt nhất thế giới đến thăm và làm việc với Đại học Đà Nẵng

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội thảo Giáo dục Quốc tế 2015: Đưa cơ hội tiếp cận với các nền giáo dục tiên tiến quốc tế đến HSSV toàn TP

Thông tin học bổng ngắn hạn của Đại học Kyoto, Nhật Bản

Đêm diễn đầy cảm xúc tại Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng của Ban nhạc trẻ GOLF-CHLB Đức

Đại học Đà Nẵng ký kết hợp tác với Đại học Leeds Beckett, Vương quốc Anh

Hội thảo giáo dục quốc tế năm 2015

Trao giải giáo viên nước ngoài dạy tiếng Nga xuất sắc nhất

“Vườn ươm doanh nghiệp”, “hợp tác tam giác”, “các dự án mở trong khoa học công nghệ” – những hướng hợp tác mới giữa ĐHĐN và Wallonie – Bruxelles

Thông báo Chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) năm 2015

Luận án Tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS: Lê Thị Mỹ Hạnh, Chuyên ngành: Khoa học máy tính, Mã số: 62.48.01.01

Luận án Tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Lê Minh Trí, chuyên ngành Kỹ thuật nhiệt, mã số 62.52.80.05

Thông báo v/v nhận Giấy xác nhận B1 đợt 20

Một điểm son trong hợp tác đào tạo trung cấp giữa tổ chức Passerelles Numériques của Pháp và trường Cao đẳng Công nghệ, Đại học Đà Nẵng

Công ty Thang máy ME, Nhật Bản mong muốn tuyển dụng sinh viên ưu tú của Đại học Đà Nẵng

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng: Lễ kỷ niệm “Ngày chữ Hàn” lần thứ 11

Đại học Đà Nẵng phối hợp với ĐH Kyoto (Nhật Bản) đăng cai tổ chức Hội nghị Hiệu trưởng Đại học Việt Nam – Nhật Bản lần thứ III

Thông báo Quỹ hỗ trợ Hợp tác Giáo dục Đại học: Thư mời nộp hồ sơ

Thông báo Chương trình Học bổng YSEALI dành cho Thủ Lĩnh Trẻ

Danh sách các Bằng SHTT tại ĐHĐN

Lý lịch khoa học (SCV)

Nhóm Nghiên cứu - Giảng dạy (TRT)

Kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ đợt 2 năm 2015

Đại học Đà Nẵng phấn đấu thực hiện mục tiêu 100% sinh viên tham gia BHYT trong năm học 2015-2016

Danh sách các Hội nghị - Hội thảo năm 2015

Thống kê danh sách Giáo sư - Phó Giáo sư ĐHĐN

Mẫu đề tài KHCN các cấp

Văn bản liên quan

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ trong kế hoạch năm 2015

Quyết định về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ trong kế hoạch năm 2015

Danh mục môn thi tuyển sinh Cao học khóa 32

Thông báo tuyển sinh Cao học khóa K32

Thông báo xét tuyển NCS khóa K32

Thông báo xét tuyển NCS theo đề án 911 đợt 2 năm 2015

Hồ sơ đăng ký Nghiên cứu sinh

BẢNG VÀNG CÁC NHÀ TÀI TRỢ HỌC SINH, SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Thông báo về việc thay đổi lịch thi năng lực Ngoại ngữ B1 đợt 20

Cuộc thi thiết kế biểu trưng (logo) trường học xanh

Thông báo tuyển dụng viên chức

Thông báo kết quả Danh sách ứng viên đề nghị HĐCDGSNN xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/ PGS năm 2015

Danh sách trúng tuyển và kết quả thi ngoại ngữ chuẩn B1 đợt 19

Công bố luận án tiến sĩ kỹ thuật của NCS Đỗ Hữu Đạo

Lễ trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ đợt 1 năm 2015

Báo cáo tiến độ thực hiện luận án tiến sĩ

Hồ sơ bảo vệ tốt nghiệp Thạc sĩ

Quy định về hình thức trình bày đối với luận văn tốt nghiệp thạc sĩ

Mẫu đơn dự thi B1

Đơn xin bảo vệ luận văn thạc sĩ

Mẫu đơn đăng ký dự tuyển theo phương thức tuyển sinh riêng vào phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại KonTum năm 2015

Cơ cấu tổ chức Ban đào tạo

Esuhai đồng hành cùng “Ngày hội sinh viên khởi nghiệp & Việc làm Nhật Bản”

Tổng hợp thông tin tuyển sinh theo phương thức tuyển sinh riêng của Đại học Đà Nẵng năm 2015

Một số văn bản pháp quy của Quỹ đổi mới Công nghệ quốc gia (NATIF) để tham khảo

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH RIÊNG VÀO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NĂM 2015

Mẫu đơn đăng ký dự tuyển theo phương thức tuyển sinh riêng vào các ngành có môn thi năng khiếu tại Đại học Đà Nẵng năm 2015

Thông báo qui định về hồ sơ và lệ phí tuyển sinh theo phương thức tuyển sinh riêng năm 2015

Thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính qui năm 2015 của Đại học Đà Nẵng

Đề án tuyển sinh riêng cao đẳng, đại học chính quy năm 2015

Thông báo tuyển sinh liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2015 lần 5

Thông báo về việc tổ chức thi ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp) cấp độ B1 dành cho học viên cao học đợt 19 tại Đà Nẵng

Thông báo tuyển sinh đại học liên thông vừa làm vừa học năm 2015 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đăk Lăk

Thông báo xét chọn sinh viên nhận học bổng Hessen (CHLB Đức) năm học 2014-2015

Thông báo tuyển sinh Đại học, hình thức vừa làm vừa học năm 2015 tại trường đại học Phạm Văn Đông

Thông báo tuyển sinh Đại học, hình thức vừa làm vừa học năm 2015 tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Yên

Thông báo tuyển sinh Đại học, hình thức vừa làm vừa học năm 2015 tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Thừa Thiên Huế

Thông báo tuyển sinh Đại học, hình thức vừa làm vừa học năm 2015 tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai

Thông báo tuyển sinh Đại học, hình thức vừa làm vừa học năm 2015 tại Trường Cao đẳng Cộng Đồng Cà Mau

Thông báo tuyển sinh Đại học, hình thức vừa làm vừa học năm 2015 tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam

Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học năm 2015 tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai (tốt nghiệp chưa đủ 36 tháng)

Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học năm 2015 tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai (tốt nghiệp đủ 36 tháng)

Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học năm 2015 tại trường Trung cấp Quảng Đông, tỉnh Quảng Nam (tốt nghiệp đủ 36 tháng)

Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học năm 2015 tại trường Trung cấp Quảng Đông, tỉnh Quảng Nam (tốt nghiệp chưa đủ 36 tháng)

Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học năm 2015 tại trường Đại học Phạm Văn Đồng (tốt nghiệp chưa đủ 36 tháng)

Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học năm 2015 tại trường Đại học Phạm Văn Đồng (tốt nghiệp đủ 36 tháng)

Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học năm 2015 tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam (tốt nghiệp đủ 36 tháng)

Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học năm 2015 tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam (tốt nghiệp chưa đủ 36 tháng)

Tuyển sinh đại học, hình thức vừa làm vừa học năm 2015 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Định

Tuyển sinh đại học, hình thức vừa làm vừa học năm 2015 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Kon tum

Thông báo tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2015 tại Đại học Đà Nẵng

Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học năm 2015 tại Đại học Đà Nẵng (tốt nghiệp đủ 36 tháng)

Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học năm 2015 tại Đại học Đà Nẵng (tốt nghiệp chưa đủ 36 tháng)

Những hoạt động hợp tác quốc tế nổi bật của Đại học Đà Nẵng trong tháng 01/2015

Thông báo tuyển sinh sau đại học khóa 31

Hội thảo phát động Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới 2015 tại Đại học Đà Nẵng

Thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính qui năm 2015 của Đại học Đà Nẵng

Lễ vinh danh Thủ khoa và trao Học bổng Tiếp sức đến trường năm 2014

Đại học Đà Nẵng phát động hưởng ứng phong trào “Tết vì người nghèo và người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn năm 2015”

Thông báo về việc đăng ký mua vé tập thể về quê trong dịp Xuân Ất Mùi 2015 cho học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng

Cách tính thời điểm xét nâng lương trước thời hạn

Thông báo về việc nộp học phí cao học đợt 2 của khóa 28

Không ở ngạch giáo viên có được hưởng phụ cấp khi giảng dạy?

Giữ mã ngạch giáo viên nhưng không giảng dạy có được hưởng phụ cấp?

Thông báo chương trình học bổng Vương quốc Bỉ

Giám đốc Đại học Đà Nẵng - người Việt đầu tiên nhận bằng Tiến sĩ danh dự của Đại học Quốc gia Yokohama, Nhật Bản

Giám đốc Đại học Đà Nẵng - người Việt đầu tiên nhận bằng Tiến sĩ danh dự của Đại học Quốc gia Yokohama, Nhật Bản

Thông báo xét học bổng “Saigon Co.op – Chắp cánh tương lai” năm 2014 và Học bổng "Nguyễn Thái Bình - Vườn ươm nhân tài LienVietPostBank năm học 2012-2013”

Thông báo tuyển chọn sinh viên xuất sắc tham dự chương trình giao lưu hữu nghị tại Tokyo – Nhật Bản

Chương trình ươm tạo “100 hạt giống doanh nhân Đà Nẵng” - Cơ hội khởi nghiệp & huấn luyện trải nghiệm cho sinh viên Đại học Đà Nẵng học giỏi, đạo đức tốt và có ý tưởng, giải pháp kinh doanh sáng tạo

Lễ trao giải Kỳ thi sinh viên giỏi Đại học Đà Nẵng năm 2014

Văn bản pháp quy về Chế độ chính sách

Văn bản pháp quy về Lao động tiền lương

Văn bản về Công tác Tổ chức Bộ máy

Văn bản pháp quy về Tuyển dụng và quản lý viên chức

Cử viên chức dự tuyển đi đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2014

Xin ý kiến góp ý dự thảo Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Đà Nẵng, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc

Thông báo V/v Cử cán bộ, giảng viên tham gia khóa bồi dưỡng năng lực tiếng Anh (B1)

Kế hoạch hoạt động Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHĐN năm học 2014 - 2015

Danh sách các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá

Quy định về quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ viên chức thuộc các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng

Biểu mẫu quy định việc cử CBVC đi học tập, công tác trong và ngoài nước

BẢNG VÀNG CÁC TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP HỖ TRỢ SINH VIÊN, HỌC SINH ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2014 - 2015

Ngày hội liên kết doanh nghiệp & nhà trường, đồng hành hỗ trợ sinh viên ĐHĐN cơ hội việc làm, lập thân và khởi nghiệp

Ngày Hội SV Khởi nghiệp - ĐH Đà Nẵng 2014: Chủ động hoàn thiện quy trình, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn lực, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động

63_2014_ND-CP_Hướng dẫn về đấu thầu cho Luật đấu thầu 2013

Khai giảng khóa đào tạo kiểm định viên Kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp khu vực miền Trung – Tây Nguyên

Đào tạo nguồn nhân lực: Đã đến lúc, "chất lượng đầu ra" phải đảm bảo "hợp chuẩn" ngành, nghề của khu vực và quốc tế

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

LUẬT VIÊN CHỨC

NGHỊ ĐỊNH Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức

NGHỊ ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM NIÊN ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

THÔNG TƯ: Quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

NGHỊ ĐỊNH (29): Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

NGHỊ ĐỊNH (141): Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học

Quy định về thực hiện kéo dài thời gian công tác và chế độ hưu trí cho cán bộ viên chức

Đề án 911 năm 2014: Qui trình đăng ký, hồ sơ dự tuyển và thời gian nộp hồ sơ

Thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 năm 2014

Thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 năm 2014

THÔNG BÁO PHÚC KHẢO BÀI THI KHÓA 29

Kết quả thi tuyển sinh cao học khóa K29

THÔNG BÁO HỌC BỔNG CỦA TỔ CHỨC KULTURSTUDIER, NAUY

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận thông báo

Thông báo Chương trình học bổng Endeavor niên khóa 2015

THÔNG BÁO HỘI THẢO DU HỌC NHẬT BẢN 2014

Lịch thi và danh sách thi sau đại học khóa K29

Lễ khai mạc kỳ thi Olympic sinh viên giỏi Đại học Đà Nẵng năm 2014

Khai mạc Triển lãm “Quần đảo Hoàng Sa – Chủ quyền của Việt Nam”, Đợt 3 - 2014 tại Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

Dự án Sáng kiến cải thiện tình trạng “Sử dụng chất có cồn và điều khiển phương tiện giao thông ở Việt Nam" tiếp tục được triển khai tại Đà Nẵng

Thông báo buổi nói chuyện của Đại sứ New Zealand

Cơ hội tìm kiếm nguồn học bổng và du học tại Viện Khoa học Tiên tiến Nhật Bản

Đại học Đà Nẵng thăm và chúc Tết cổ truyền Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng

Sinh viên Đại học Đà Nẵng tham quan tàu Hải quân Hoa Kỳ

Thông báo mời các bạn sinh viên hưởng ứng, đăng ký tham dự Kỳ thi Olympic Sinh viên giỏi Đại học Đà Nẵng năm 2014 (Ngày 19,20/04/2014)

Thông báo chương trình học bổng tài năng IN-Wallonie-Bruxelles International (IN.WBI) niên học 2015-2016

Lễ trao học bổng JFE dành cho 05 sinh viên Đại học Đà Nẵng

Thông báo học bổng của học viện công nghệ Châu Á (AIT), Thái Lan

Thông báo học bổng của học viện công nghệ Châu Á (AIT), Thái Lan

Thông tư Ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam

Ban hành quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam từ 11/4/2014.

Bản tin thường kỳ của Đại sứ quán Israel tại Việt Nam, số tháng 3/2014

Tiếp và làm việc với đoàn Đại học Quốc gia Yokohama và TP Yokohama, Nhật Bản

Đại học Đà Nẵng khai giảng lớp học tiếng Nhật miễn phí đầu tiên

Sinh viên Đại học Đà Nẵng nhận học bổng JFE – Nhật Bản

Doanh nghiệp chủ động đào tạo nguồn nhân lực tiếng Nhật thông qua hợp tác với các trường ĐH Quốc gia của Việt Nam

Đoàn công tác Đại học Đà Nẵng làm việc với Đại học Kobe

Ký kết hợp tác giữa Đại học Đà Nẵng và Đại học Kyoto (Nhật Bản)

Sinh viên Đại học Đà Nẵng giao lưu với sinh viên Trường Đại học Quốc tế Kansai, Nhật Bản

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Hướng dẫn số 619/ĐHĐN-HSSV - Quy chế số 60/2007/QĐ-BGDĐT về đánh giá kết quả rèn luyện HSSV & 7 năm thực hiện Quy định số 740/ĐHĐN-ĐT về công tác Giảng viên chủ nhiệm

Mục tiêu đào tạo và cơ hội việc làm các ngành mới tuyển sinh năm 2014

Thông báo mời viết bài Hội thảo khoa học "Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế"

Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KHCN Thành phố Đà Nẵng năm 2015

Thông báo khóa đào tạo ngắn hạn về Quản lý rủi ro thiên tai theo lưu vực sông - Những tác động ngắn hạn lên quản lý tưới

Đăng ký đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2015 tỉnh Thừa Thiên Huế

Các biểu mẫu về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ viên chức

THÔNG BÁO: Xét khen thưởng hoạt động khoa học công nghệ thành phố Đà Nẵng

Thông báo v/v tổ chức thi Ngoại ngữ cấp độ B1 Đợt 12 tại Đà Nẵng

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch Khoa học Công nghệ năm 2015

Áp dụng khung năng lực ngoại ngữ 3 cấp và 6 bậc

Thông báo về các chương trình học bổng du học Đài Loan

THÔNG TIN HỌC BỔNG ĐẠI HỌC KHON KAEN, THÁI LAN NĂM 2014

Thông báo về khóa học trải nghiệm tại Nhật Bản 2014

Đại học Đà Nẵng tiếp và làm việc với công ty Metro Computer Service – Nhật Bản

Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ tại đại học hàng đầu của Nhật Bản: Kanazawa University

ĐOÀN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG SANG THĂM VÀ THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐẠI HỌC QUỐC GIA YOKOHAMA

Thông báo tuyển sinh Đại học và Sau Đại học tại Đại học Công nghệ Đài Bắc, Đài Loan (National Taipei University of Technology, Tawan) năm học 2014-2015

Kết quả thi tuyển sinh sau đại học khóa 28 tại Trà Vinh

Thông báo mời các em sinh viên, học sinh tham dự Triển lãm “Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử” & Đảm bảo ANTT trong HSSV trước và sau Tết âm lịch

Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng: Khai mạc triển lãm “Quần đảo Hoàng Sa – Chủ quyền Việt Nam”

Phát động hưởng ứng thực hiện văn hóa giao thông trong sinh viên, học sinh ĐHĐN năm 2014

Thông tin học bổng ngắn hạn về Văn hóa và Nghệ thuật của Bộ Ngoại Giao Indonesia

“Triển lãm các tư liệu, hình ảnh về chủ quyền của Việt Nam đối với Quần đảo Hoàng Sa năm 2014”

Đại học Đà Nẵng mở Gala Đón năm mới cùng Lưu Học sinh: Góp thêm những trang kỷ niệm đẹp về Đà Nẵng - Việt Nam

Học bổng “SaiGon Co.op – Hành trình chắp cánh tương lai” và “Vì Sinh viên vượt khó, học giỏi” của Tổ chức Shinnyo-en, Nhật Bản đến với SV Đại học Đà Nẵng

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC LỚP CAO HỌC KHÓA 29

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH THEO ĐỀ ÁN 911 ĐỢT 1 NĂM 2014

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH KHÓA 29

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC LỚP CAO HỌC KHÓA 29 TẠI PHÂN HIỆU ĐHĐN TẠI KONTUM

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC LỚP CAO HỌC KHÓA 29 LIÊN KẾT ĐÀO TẠO GIỮA ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC LỚP CAO HỌC KHÓA 29 LIÊN KẾT ĐÀO TẠO GIỮA ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

Kết thúc thành công Diễn đàn “Thanh niên với các vấn đề quốc tế 2013”

Nhiều học bổng của các doanh nghiệp thể hiện trách nhiệm xã hội, đồng hành cùng giáo dục, chấp cánh cho sinh viên Đại học Đà Nẵng vững bước đến trường

TT Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường ĐH, CĐ và TCCN

Thông báo số 2 về "Diễn đàn Thanh niên với các vấn đề quốc tế"

Thông báo về trình tự, thủ tục và triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2013

Thông báo tuyển sinh viên tham gia giao lưu và nhận sinh viên ĐHQG Úc ở homestay

Thông tư 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập

Lãnh đạo Đại học Đà Nẵng chúc mừng 38 năm Quốc Khánh nước CHDCND Lào

Thông báo về việc bổ sung hồ sơ để xét tuyển đi đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 3013

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 37/2007/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 3 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MINH BẠCH TÀI SẢN, THU NHẬP CHÍNH PHỦ

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 37/2007/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 3 NĂM 2007 VỀ MINH BẠCH TÀI SẢN, THU NHẬP

Phát động cuộc thi viết về Nhật Bản với chủ đề "Nhật Bản và tôi" của đài phát thanh Nhật Bản NHK

Chương trình “Học bổng tín dụng” dành cho các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của Đại học Đà Nẵng lần thứ II

Thông báo phúc khảo bài thi khóa 28

Kết quả thi tuyển sinh sau đại học khóa 28

Thông tin về học bổng đào tạo Sau Đại học từ Đại học Hallym, Hàn Quốc

Thông báo học bổng Tiến sỹ Trường Đại học Kỹ thuật Suranaree, Thái Lan

Thông báo HỌC BỔNG GLOBAL UGRAD 2014 DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC

Đại học Đà Nẵng tổ chức trọng thể Lễ “Vinh danh Thủ khoa” lần II: Hiện thực hóa di huấn của Người “Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua Dạy tốt - Học tốt”

HD tổ chức lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của Giảng viên

Miễn thị thực hộ chiếu phổ thông giữa Việt Nam và Myanmar

Thông báo hội thảo giới thiệu thông tin về du học Nhật Bản

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY INFOGRAM

Tọa đàm về cập nhật báo cáo triển vọng phát triển Châu Á năm 2013

Chương trình Học bổng của Quỹ Giáo dục Việt Nam - VEF

Từ 1.10, người Việt chỉ mất 3-5 ngày xin visa vào Anh

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC LỚP CAO HỌC KHÓA 28 LIÊN KẾT ĐÀO TẠO GIỮA ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

KHÓA HUẤN LUYỆN VỀ CHỦ ĐỀ “QUỐC TẾ HÓA TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC”

Đại học Đà Nẵng thành lập Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh

Thông báo Chương trình học bổng Mitacs Globalink từ Tổng lãnh sự quán Canada

Đại học Đà Nẵng tiếp và làm việc với đoàn trường Đại học GRIPS, Nhật Bản(26-09-2013)

Đại học Đà Nẵng tiếp và làm việc với đoàn công ty Aika (24/09/2013)

Danh mục ngành, chuyên ngành đào tạo liên thông tại Đại học Đà Nẵng

Thông báo học bổng Sau đại học từ Đại sứ quán IRELAND

Quản lý sản xuất theo phong cách Nhật Bản, kỹ năng lãnh đạo thực tế và những chia sẻ cùng Doanh nghiệp và Nhà trường Việt Nam (16-09-2013)

Danh sách thí sinh dự thi sau đại học khóa K28

LỊCH THI SAU ĐẠI HỌC KHÓA K28

Giới thiệu hội thảo quốc tế Quản lý sản xuất tại Đại học Đà Nẵng năm 2013

Thông báo - V/v tổ chức khóa bồi dưỡng năng lực tiếng Anh bậc 4 cho giảng viên

ĐẠI SỨ ĐẶC MỆNH TOÀN QUYỀN ITALIA TẠI VIỆT NAM ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG.

Sinh viên Đại học Đà Nẵng giao lưu với Sinh viên Nhật Bản

Thông báo thay đổi quy trình đăng ký học bổng nghiên cứu của DAAD

Thông báo hội thảo tập huấn cho ứng viên được Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyển chọn đi học tại nước ngoài năm 2013

Mời các bạn sinh viên đăng ký tham dự & giới thiệu đến các bạn khác cùng quan tâm: Ngày hội nghề nghiệp và Tuyển dụng Sales Master Program 2013

Đại học Đà Nẵng tiếp và kí kết hợp tác với Đại học Kobe - Nhật Bản

Lễ ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Đà Nẵng và Đại học Pyeongtaek, Hàn Quốc

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Đà Nẵng tiếp và làm việc với đại diện liên hiệp các trường Nantes, Angers, Le Mans (12-08-2013)

Đại học Đà Nẵng tiếp Đại học Quốc tế Kansai (12/08/2013)

Hướng dẫn xây dựng Đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản hướng dẫn

Quyết định về quy định về công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Chỉ thị về tăng cường phối hợp nhà Trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên

Quyết định Ban hành Quy định tổ chức hoạt động văn hóa cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp

Quyết định Ban hành Quy định về công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Thông báo mời các em sinh viên, học sinh đăng ký tham gia Cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng – 2013 lần đầu tiên được tổ chức vào ngày 01/9/2013 tại Công Viên Biển Đông, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng (Cự ly 5km phong trào)

Thông báo Kính mời quý thầy cô và các em sinh viên, học sinh đăng ký nhận vé dự xem và cổ vũ Cuộc thi sáng tạo robocon Châu Á Thái Bình Dương - Đà Nẵng – 2013 vào ngày 18/08/2013 tại Cung thể thao Tuyên Sơn Thành phố Đà Nẵng

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản hướng dẫnTổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” trong các trường ĐH, CĐ, TCCN năm học 2013 - 2014

Quyết định cho phép sinh viên du học tại các Trường Đại học của Nhật Bản

Ước mơ thành kỹ sư an ninh mạng của thủ khoa nghèo

Ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Thông báo số 02 về việc tổ chức cuộc thi “tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Thông báo số 01 về việc tổ chức cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Quyết định về việc ban hành thể lệ cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Đổi mới cơ chế quản lý tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập

Xây dựng đề án xác định vị trí việc làm

Thông báo v/v đăng ký ôn thi cao học khóa 28

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC LỚP CAO HỌC KHÓA 28 LIÊN KẾT ĐÀO TẠO GIỮA ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

Công bố thông tin bảo vệ luận án tiến sĩ NCS Nguyễn Thị Bích Thủy

Thông báo v/v tổ chức nhập học cho các học viên cao học tại Đăk Lăk

Thông báo v/v tổ chức nhập học cho các học viên cao học tại Kontum

Thông báo v/v mở lớp bổ sung kiến thức chuyên ngành Quản lý giáo dục

Thông báo tuyển sinh cao học khóa 28

Thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh khóa 28

Đại học Đà Nẵng đã sẵn sàng đón tiếp và bố trí 4000 chỗ ở ưu đãi tại các Ký túc xá phục vụ chu đáo cho thí sinh và người thân dự thi Đại học, Cao đẳng năm 2013

100 SV nghèo, vượt khó học giỏi của Đại học Đà Nẵng nhận học bổng Nguyễn Thái Bình

Đại học Đà Nẵng triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không Ma túy và Ngày toàn dân phòng chống Ma túy 26/6

Nâng cao nhận thức phòng chống tội phạm trong học sinh, sinh viên

Thông báo kết quả xét tuyển ứng viên đi đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2013

Giới thiệu chương trình Thạc sĩ Chất lượng Quốc tế trong Giáo dục Đại học

Danh sách sinh viên Đại học Đà Nẵng được đề nghị trao học bổng của Hội sự nghiệp từ thiện Minh Đức lần thứ 9, năm học 2012-2013

Đại học Đà Nẵng phố hợp với liên doanh DMC – 579 triển khai chính sách ưu đãi thu hút sinh viên học sinh đến lưu trú tại các Ký túc xá theo “Thỏa thuận hợp tác khai thác hiệu quả các ký túc xá của thành phố cho học sinh, sinh viên trên địa bàn Đà Nẵng”

Thông báo Chương trình Học bổng Endeavour niên khóa 2014

Kết thúc Vòng 1 Cuộc thi “Dynamic - Sinh viên Nhà Doanh nghiệp tương lai năm 2013” Khu vực Miền Trung Tây Nguyên diễn ra tại Đại học Đà Nẵng

Sinh viên Đại học Đà Nẵng tham gia chương trình giao lưu tại Đại học Kỹ thuật Rajamangala – Thái Lan

Tiếp đoàn đại biểu Bộ Giáo dục và Thể thao Lào

Bộ Khoa học - Nghệ thuật bang HESSEN và Tổ chức WUS tiếp tục dành tặng học bổng cho sinh viên Việt Nam xuất sắc

Thông tư ban hành quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Thông báo Triển lãm du học Nhật Bản tại Đà Nẵng ngày 10/5/2013

Đại học Đà Nẵng tiếp đoàn đại biểu Trường Đại học Nakhon Phanom, Thái Lan

Đại học Đà Nẵng tiếp và làm việc với đoàn trường Đại học Quốc tế Kansai, Nhật Bản (03/05/2013)

Danh sách dự thi cao học khóa K27

THÔNG BÁO HỌC BỔNG ĐẠI HỌC TOKAI, NHẬT BẢN

Lịch thi tuyển sinh sau đại học khóa 27

Chương trình Giao lưu giữa lãnh đạo CLB doanh nghiệp dẫn đầu TP HCM (Leading Business Club - LBC), Hội các doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao với sinh viên Đại học Đà Nẵng"

Đại học Đà nẵng Phối hợp cùng Liên Doanh DMC-579 và Ký túc xá Thành phố tổ chức Hội thảo “Hợp tác khai thác hiệu quả các Ký túc xá của Thành phố cho học sinh, sinh viên trên địa bàn Đà Nẵng” tại Đại học Đà Nẵng

MỜI CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THAM GIA VÀ GIỚI THIỆU ĐẾN CÁC BẠN SINH VIÊN KHÁC THÔNG TIN VỀ CUỘC THI: “DYNAMIC - SINH VIÊN NHÀ DOANH NGHIỆP TƯƠNG LAI” LẦN THỨ 11 VIỆT NAM - 2013

Đoàn đại biểu Đại học Đà Nẵng thăm và chúc Tết Bunpimay tại Đại sứ quán Lào tại Đà Nẵng

Thông báo về thời gian hết hạn đào tạo các lớp cao học khóa 24, 25, 26

Thông báo về Buổi giới thiệu và phỏng vấn Học bổng CCU (Chinese Cultural University)

GIỚI THIỆU BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

DHDN

SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÀ HỘI TRẠI TRẮC ĐỊA LẦN 2 NĂM 2013 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC MAHASARAKHAM, THÁI LAN

MỜI CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THAM DỰ NGÀY HỘI “HP đồng hành cùng giáo dục - 2013”

ĐHĐN và ĐH Northampton tổ chức buổi thuyết trình về Kỹ năng nghiên cứu tại các trường ĐH Vương quốc Anh

CV Hướng dẫn đánh giá ngoài trường ĐH, CĐ, TCCN

TT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tin công khai năm học 2012-2013

Quyết định thành lập Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Đà Nẵng

TT Ban hành Quy định về kiểm định viên kiểm định chất lượng GD

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH TUYỂN DỤNG THỰC TẬP VIÊN VÀ TUYỂN CHỌN TÀI NĂNG TRẺ “SAMSUNG ASIA ELITE 2013”

THÔNG BÁO - V/v tổ chức khảo sát năng lực tiếng Anh của giảng viên Đại học Đà Nẵng

Đại học Đà Nẵng xét chọn 100 sinh viên nghèo, học khá giỏi, có tinh thần vượt khó nhận học bổng Nguyễn Thái Bình – Báo Thanh niên - 2013

Hội nghị chuyên đề: "Đảm bảo chất lượng giáo dục: Kinh nghiệm từ Vương Quốc Anh" tại ĐHĐN

Tọa đàm đóng góp ý kiến dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Hơn 3 triệu lượt học sinh, sinh viên đã được vay vốn

Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT

Lưu ý khi ghi hồ sơ ĐKDT vào ĐH, CĐ 2013

Tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Thông báo - V/v nhận lại hồ sơ dự tuyển đào tạo Tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2013

Đại học Đà Nẵng mở Gala Văn hóa hữu nghị dành cho các bạn Lưu học sinh: Nồng ấm hương Xuân Việt!

Seminar “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý sinh hoạt của Lưu học sinh tại Đại Học Đà Nẵng”

Chính phủ kết luận về Chương trình tín dụng đối với sinh viên

Đề xuất nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen

Thông báo các điểm bán vé và tuyến xe ưu tiên phục vụ sinh viên học sinh Đại học Đà Nẵng trong dịp Tết Quý Tỵ - 2013

Những học bổng đầu tiên dành cho sinh viên Đại học Đà Nẵng trong năm mới 2013

Thông tư ban hành quy định quản lý nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương về khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học

Thông tư ban hành Đề cương chi tiết 11 môn học dự bị đại học

Dự thảo Nghị định Quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo

Danh sách sinh viên nhận học bổng Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam

Danh sách sinh viên nhận học bổng Quỹ từ thiện FELDMAN A.B. UCRAINA Năm học 2012-2013

Dánh sách sinh viên nhận học bổng “Shinnyo-en vì sinh viên vượt khó học giỏi” – 2012

Danh sách nhận học bổng “Thắp sáng ước mơ học đường”

Đại học Đà Nẵng phối hợp cùng Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty PepsiCo Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu sinh viên với doanh nghiệp: “Lý tưởng sinh viên và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp”

Đại học Đà Nẵng đăng cai và phối hợp với Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tổ chức thành công Chung kết Cuộc thi “ KHỞI ĐỘNG DYNAMIC LẦN THỨ 11 ” với Chủ đề “ Sinh viên Vì cộng đồng ”

Cuộc thi “Dynamic - SV Vì Cộng đồng, lần XI - 2012” : Từ ý tưởng đến những hành động đáng quý giữ gìn cho môi trường sống !

Chung kết Cuộc thi Khởi động Dynamic lần thứ 11 - Sinh viên Vì cộng đồng, Lễ phát động cuộc thi “Dynamic lần thứ 11 năm 2013”

Thông tư liên tịch hướng dẫn cơ chế phối hợp cung cấp thông tin cho trang thông tin điện tử "vay vốn đi học", phục vụ quản lý công tác tín dụng đối với học sinh, sinh viên

Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTB&XH

Thông tư ban hành điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT

Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT

Thông tư số 20/2012/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học

Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ngành nghệ thuật, sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật

Thông tư ban hành quy định về dạy thêm, học thêm

Thông tư ban hành chương trình môn học Giáo dục chính trị dùng trong đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư ban hành quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

Thông tư ban hành quy định chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, nhà giáo ưu tú

Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

Thông tư ban hành chương trình khung giáo dục đại học ngành sự phạm giáo dục quốc phòng - an ninh, trình độ đại học

Thông tư ban hành chương trình khung giáo dục đại học ngành sư phạm giáo dục quốc phòng - an ninh, trình độ đại học

Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giảng viên giáo dục quốc phòng - an ninh

Thông tư quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh

Thông tư quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư ban hành quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp theo hình thức vừa làm vừa học

Thông tư ban hành quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục

Thông tư số 43/2011/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành quy định giáo trình sử dụng chung, tổ chức biên soạn và duyệt giáo trình sử dụng chung trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư ban hành quy định chế độ thống kê, thông tin, báo cáo về tổ chức, hoạt động giáo dục

Thông tư ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung học phổ thông

Thông tư ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê giáo dục và đào tạo

Thông tư ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non

Thông tư quy định về trao và nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Thông tư Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư ban hành quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Thông tư quy định tổ chức quy định và hoạt động của hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng

Thông tư ban hành quy chế tổ chứ và hoạt động của trường dự bị đại học

Thông tư ban hành về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục sư phạm kỹ thuật công nghiệp trình độ đại học

Thông tư ban hành quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học

Thông tư ban hành mẫu bằng tiến sĩ danh dự

Thông tư ban mẫu bằng tốt nghiệp đại học

Thông tư số 15/2011/TT-BGDĐT

Thông tư số 11/2011/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

Thông tư ban hành chương trình khung giáo dục đại học Khối ngành Nông - Lâm - Ngư nghiệp

Thông tư quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng

Thông tư quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ nước ngoài của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư ban hành quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục đại học

Thông tư ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học

Thông tư ban hành quy định về kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục

Quyết định về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2011 - 2015

Nghị quyết bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo được điều động làm công tác quản lý giáo dục

Nghị định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

Nghị định sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Thông tư liên tịch hướng dẫn việc phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường

Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

Thông tư liên tịch hướng dẫn đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề lên trình độ cao đẳng và đại học

Thông tư liên tịch quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (Lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học giai đoạn 2010 - 2015

Thông tư ban hành quy định về việc biên soạn, lưa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư ban hành quy định về việc đánh giá công tác học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng và trung chuyển nghiệp

Thông tư quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ

Thông tư ban hành bộ chương trình khung giáo dục đại học khôi ngành sư phạm, trình độ đại học

Thông tư số 36/2010/TT-BGDĐT

Thông tư quy định các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ngành giáo dục

Thông tư quy định nội dung và hình thức thi nâng ngạch từ giáo viên trung học lên ngạch giáo viên trung học cao cấp

Thông tư ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm về giáo dục hòa nhập

Thông tư số 31/2010/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Văn hóa - Nghệ thuật - Thông tin, trình độ đại học và cao đẳng

Thông tư ban hành chương trình giáo dục thường xuyên đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ

Thông tư ban hành quy chế tuyển chọn, tổ chức bồi dưỡng và xét tuyển vào trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đối với học sinh hệ dự bị đại học

Thông tư quy định nội dung, trình tự, thủ tục chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập thành trường đại học tư thục

Thông tư ban hành chương trình khung khối ngành khoa học sức khỏe trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các khối ngành: Nông nghiệp; Thủy sản

Thông tư số 17/2010/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành quy định về chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp khối ngành Tài nguyên - Môi trường

Thông tư ban hành danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học, cao đẳng

Thông tư ban hành danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học, cao đẳng

Thông tư ban hành về quy định quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư ban hành bộ khung chương trình giáo dục đại học khối ngành khoa học sức khỏe trình độ đại học, cao đẳng

Thông tư ban hành chương trình khung giáo dục đại học ngành công tác xã hội trình độ đại học, cao đẳng

Thông tư ban hành quy chế học viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hình thức vừa học vừa làm

Thông tư quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục

Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư viện điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học

Thông tư số 04/20101/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

Quyết định phê duyệt chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học giai đoạn 2010 đến 2020

Quyết định ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quyết định phê duyệt đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020

Quyết định Ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú

Quyết định về việc bàn hành "Điều lệ trường đại học"

Quyết định số 472/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ ngày 06/01/2010 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012

Nghị định số 49/2010/NĐ-CP

Nghị định quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục

Chỉ thị về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012

Thông tư liên tich 132/2009/TTLT-BTC-BGDĐT

Thông tư liên tịch số 18/2009/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV

Thông tư Ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành công nghệ trình độ đại học và cao đẳng

Thông tự liên tịch hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Thông tư số 33/2009/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành quy định về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Thông tư ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông

Thông tư ban hành quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

Thông tư quy đinh về việc mặc đồng phục và lễ phục tốt nghiệp

Thông tư số 25/2009/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành mẫu bằng tiến sĩ

Thông tư ban hành mẫu bằng thạc sĩ

Thông tư ban hành mẫu bằng tốt nghiệp đại học

Thông tư ban hành mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng

Thông tư ban hành mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư Quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

Thông tư ban hành điều lệ trường cao đẳng

Thông tư ban hành chương trình đào tạo ngăn hạn giáo viên giáo dục quốc phòng - an ninh

Thông tư ban hành quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ

Thông tư ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân

Thông tư ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Thông tự ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Văn hóa - Nghệ thuật, trình độ đại học

Thông tư số 01/2009/TT-BGDĐT

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục

Quyết định về việc ban hành Bảng danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân

Quyết định số 07/2009/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ

Nghị Quyết của Quốc hội số 35/2009/NQ-QH12

Tiếp Tùy viên Khoa học và Đại học của Đại sứ quán Pháp

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề

Đại học Đà Nẵng phối hợp với Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam triển khai chương trình Hội thảo và Tập huấn “Quản lý tài chính và Hướng nghiệp cho sinh viên Đại học Đà Nẵng”

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

Danh sách sinh viên nhận học bổng của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Đà Nẵng

Chương trình HSBC

Danh sách sinh viên nhận học bổng “SaiGon Co.op – Chắp cánh tương lai”

Đại học Đà Nẵng Phối hợp cùng Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và Ngân hàng HSBC Tổ chức Chương trình cho Sinh viên

Đại học Đà Nẵng phối hợp cùng Trường Đại học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Khởi động Dynamic lần thứ 11 – Sinh viên vì cộng đồng”

Kế hoạch Thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” năm 2012

Hình ảnh các nhà tài trợ trong chương trình: “Vinh danh Thủ khoa và sinh viên xuất sắc - 2012” (28/10/2012) tại Đại học Đà Nẵng

Đại học Đà Nẵng đã tổ chức thành công Chương trình: “Vinh danh Thủ khoa và sinh viên xuất sắc - 2012” (28/10/2012)

Luật giáo dục Đại học

Chiến lược Phát triển giáo dục 2011 - 2020

Đại học Đà Nẵng (University of Danang - UD) “ Vinh danh Thủ khoa và Sinh viên xuất sắc - 2012 ”

Chương trình “Vinh danh thủ khoa” và Tỏa sáng hoa Trang nguyen” – Đại học Đà Nẵng 2012

Không để HSSV nào phải bỏ học vì khó khăn về tài chính

Quyết định V/v ban hành “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”

Khởi đầu bằng đam mê

Hiểu mình để tự tin thành công

6 điều tối kỵ khi viết hồ sơ tìm việc

Quá khứ, Hiện tại và Tương lai của Trường Đại học Nghiên cứu

Suy nghĩ về đổi mới cơ chế quản lý khoa học

Hội thảo tập huấn “Sở hữu trí tuệ đối với kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ”

Trường ĐH Sư Phạm Đà Nẵng: Khai giảng năm học mới

Thực hiện chương trình tín dụng HSSV năm học 2012-2013

ĐIỂM MÔN CHUNG CÁC LỚP KHÓA 24

Kết quả xét duyệt học bổng Chương trình học bổng toàn phần thường niên “Tương Lai Việt” năm 2012

KẾ HOẠCH HỌC TẬP CHUYÊN NGÀNH KHÓA 25 (TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ)

KẾ HOẠCH HỌC TẬP CHUYÊN NGÀNH KHÓA 25 (TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ)

KẾ HOẠCH HỌC TẬP CHUYÊN NGÀNH KHÓA 25 (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA)

Chương trình Học bổng “Thắp sáng ước mơ học đường” năm 2012

Triển khai Chương trình Học bổng khuyến học “Shinnyo vì sinh viên vượt khó học giỏi” – 2012

Đại học Đà Nẵng làm việc và trao đổi kinh nghiệm về công tác sinh viên với Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh

Thông tư ban hành quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

Xét tuyển thí sinh học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012

Chương trình học bổng “Saigon Co.op – Chắp cánh tương lai” năm 2012

ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng phải trở thành địa chỉ đào tạo chuyên ngành cấp quốc gia, tỏa sáng xa hơn danh tiếng học hiệu

Bổ sung 2.500 tỷ đồng vốn vay học tập

Đại học Đà Nẵng giới thiệu Thủ khoa có hoàn cảnh khó khăn kỳ thi Đại học năm 2012 nhận học bổng “Tương Lai Việt”

Quyết định và Quy định về chức năng, Nhiệm vụ của Ban Công tác Học, Sinh viên

Hội nghị công tác Bảo hiểm Y tế trong HSSV Đại học Đà Nẵng năm 2012

Đại học Đà Nẵng và Đại học Kitakyushu ký biên bản thỏa thuận hợp tác

Đại học Đà Nẵng xúc tiến hợp tác với Keuka College, Hoa Kỳ

Thông báo về việc lập danh sách xét chọn học bổng Kumho Asiana

Mời viết báo cáo tham luận và cử cán bộ, đại diện HSSV dự Hội nghị Công tác Bảo hiểm y tế trong HSSV ĐHĐN năm 2012

Quy chế Đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

Một số Quy chế, Quy định có liên quan đến công tác tư vấn học tập và rèn luyện của sinh viên.

ĐÓN ĐOÀN LHS ĐẠI HỌC DÂN TỘC QUẢN TÂY ( TRUNG QUỐC) ĐẾN HỌC TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Trích dẫn Thông tư liên tịch số 53/1998/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH về chế độ trợ cấp xã hội

Trích dẫn Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT về Chế độ học bổng khuyến khích học tập

Trích dẫn Thông tư liên tịch số: 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BGDĐT-BTC về chế độ trợ cấp ưu đãi

Sinh viên Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng thiết kế xe lăn điện cho người khuyết tật

Đại học Đà Nẵng tiếp và làm việc với đoàn Trường Đại học Aston, Vương quốc Anh

Đại học Đà Nẵng tiếp và làm việc với đoàn Đại học Bách khoa Quốc Gia Grenoble - CH Pháp

Công văn số 6932/BTC-QLCS ngày 23/5/2012 của Bộ Tài chính

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH số: 111 /2009/TTLT/BTC-BCT

Thông tư Số: 68/2012/TT-BTC Quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên ....

Tổng quan chức năng và nhiệm vụ Ban khoa học công nghệ và môi trường

Hội thảo Khoa học về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo

Hội thảo tập huấn “Sở hữu trí tuệ đối với kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ”

Giải thưởng "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam"

Giới thiệu về ứng dụng Công nghệ điện toán đám mây của IBM Việt Nam

Biểu mẫu báo cáo thi đua 2017-2018

Ban hành quy trình thực hiện chương trình, dự án và nhiệm vụ đầu tư tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn nội dung thi đua và xét khen thưởng năm 2017-2018

Biểu mẫu đăng ký thi đua 2017-2018

Hướng dẫn thực hiện công tác pháp chế năm học 2017-2018 của ĐHĐN

Triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm học 2017-2017

Nghị định về Chính sách tinh giản biên chế

Bộ GD-ĐT nói về lợi thế của sinh viên 4 trường đại học đạt kiểm định quốc tế

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng đạt chuẩn kiểm định quốc tế bởi Tổ chức Kiểm định châu Âu HCERES

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng: Khẳng định chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, vì mục tiêu định hướng nghề nghiệp bền vững cho sinh viên

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng: Xây dựng văn hóa đảm bảo chất lượng giáo dục

Giấy chứng nhận KĐCLGD Trường ĐH Kinh tế

Đại học Đà Nẵng - Đại học vùng đầu tiên tại Việt Nam hoàn thành kiểm định chất lượng giáo dục đại học

Thông tin về Kiểm định chất lượng Giáo dục Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng: Trường đại học đầu tiên trong cả nước đạt chuẩn chất lượng giáo dục

MẪU BÁO CÁO THI ĐUA, BIÊN BẢN VÀ TỜ TRÌNH NĂM HỌC 2016-2017

Đến Ý học thạc sỹ ngành du lịch, tại sao không?

Đại học Đà Nẵng chính thức ký kết với Đại học Daegu Hanny – Mô hình hợp tác hiệu quả giữa các trường đại học và thành phố

Thành lập trường đào tạo chuyên ngành Thể thao - Y tế - Điều dưỡng tại thành phố Mimasaka, tỉnh Okayama vào năm 2018

Thêm cơ hội trao đổi nghiên cứu và học tập tại Đại học Pai Chai, Hàn Quốc

Duy trì và đẩy mạnh hợp tác với Tập đoàn JFE

Đoàn công tác Lãnh đạo thành phố thăm và làm việc tại Vương quốc Anh

Đại học Đà Nẵng phát hành Newsletter No2 - UD 2017

Sinh viên phải chuẩn bị tâm thế để trở thành công dân toàn cầu

Giáo sư Frédérique Vidal - Giám đốc Đại học Nice - Sophia Antipolis được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đại học, Nghiên cứu và Đổi mới của Chính phủ Cộng hòa Pháp

Buổi giới thiệu Big Data Analytics For Digital Transformation phân tích dữ liệu lớn

Trường Đại học Quốc gia Yokohama - Nhật Bản làm việc với Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

Chương trình du học NHẬT BẢN 2017-2018 (Nhắc lại hạn cuối nộp hồ sơ)

10 đội thi Đà Nẵng Startup Runway 2017 tăng tốc tới vòng chung kết

Sinh viên trường Đại học Bách khoa dành vô địch cuộc thi lập trình chuẩn quốc tế ACM/ICPC

ICOAF - Hội thảo tầm quốc tế gắn với thương hiệu UE-UD

Chương trình học bổng Sau đại học chuyên ngành Quản lí nguồn nước tại Viện công nghệ châu Á (AIT) cho ứng viên Việt Nam

Quyết định v/v phân cấp quản lý tài sản đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ GD-ĐT

Quyết định v/v phân cấp trong quản lý đầu tư, mua sắm tài sản, cải tạo và sửa chữa thường xuyên công trình XD cho ĐHĐN

Học Bổng Toàn Phần Khóa Học Mùa Hè Của Chính Phủ Hàn Quốc Dành Cho Sinh Viên ASEAN 2017

CV 1527/ĐHĐN-CSVC V/v Hướng dẫn mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung

CV 1541/ĐHĐN-CSVC V/v Hướng dẫn mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung

QUYẾT ĐỊNH Quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung tại Bô GD-ĐT

Thông báo về khóa học “Quản trị Quốc tế hóa” tại CHLB Đức do Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức tài trợ

Chương trình tài trợ các nhà nghiên cứu trẻ xây dựng môi trường nghiên cứu môi trường toàn cầu

Nữ sinh Đà Nẵng trên các diễn đàn quốc tế

Thêm cơ hội trao đổi nghiên cứu và học tập tại Đại học Pai Chai, Hàn Quốc

Mô hình Đại học không tường, những dự án đổi mới và cải cách giáo dục Đại học tại Việt Nam

Học bổng danh giá Endeavour 2018 bắt đầu tiếp nhận hồ sơ trực tuyến

Cuộc thi “Tìm hiểu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia”

Hơn 30 trường đại học quốc tế muốn hợp tác cùng trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng trong Triển lãm giáo dục Hoa Kỳ

Hội thảo trực tuyến qua mạng Webinar từ trường Đại học Liên bang Đông Bắc - Liên Bang Nga

Đại học Đà Nẵng đẩy mạnh hợp tác quốc tế với Nhật Bản

Đại học Đà Nẵng ký kết hợp tác với ĐH Kobe Kango – Nhật Bản

Đoàn Đại học Đà Nẵng dự Lễ Khai giảng của các trường thành viên thuộc ĐH Osaka Jikei – Nhật Bản

Đại học Đà Nẵng đẩy mạnh hợp tác với các đối tác Hoa Kỳ

Học bổng Thạc sĩ KNB 2017 dành cho sinh viên Việt Nam tại Indonesia

Học bổng Thạc sĩ KNB 2017 dành cho sinh viên Việt Nam tại Indonesia

Biểu mẫu Quy chế Quản trị mạng 964-2017

Khởi động Dự án Quản trị Chiến lược Nguồn nhân lực cho các trường đại học khu vực Đông Nam Á

Cuộc thi “Tìm hiểu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia”

Đổi mới đào tạo Ngoại ngữ thông qua ứng dụng CNTT và chủ động hợp tác quốc tế

Phát hành Newsletter UFLS 01

Hướng dẫn xét, đề nghị khen thưởng quá trình cống hiến 2017

Đại học Đà Nẵng công bố Báo cáo thường niên năm 2016 và phát hành Newsletter

Thông tin về học bổng Ernst Mach Grants–Asea Uninet 2017 và Học bổng ngắn hạn dành cho cán bộ, giảng viên

Thông báo về chương trình học bổng thạc sĩ của Đại học Arizona State, Hoa Kỳ

Trường Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng: Ưu tiên chỉ tiêu đào tạo kỹ sư CNTT chất lượng cao tiếng Anh và tiếng Nhật

Ngày hội Pháp ngữ Đà Nẵng 2017

Ngày hội Quốc tế Pháp ngữ tại trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

Đại học Đà Nẵng hợp tác với Đại học Nice Sophia Antipolis (Cộng hòa Pháp) thành lập Viện Công nghệ quốc tế

Hơn 90 đại diện lãnh đạo các trường đại học Đài Loan đến thăm và làm việc với Đại học Đà Nẵng

Đẩy mạnh hợp tác đào tạo nghiên cứu chung giữa Đại học Kalasin, Thái Lan và Đại học Đà Nẵng

Nhiều cơ hội học tập và nghiên cứu tại các trường đại học Đài Loan

Đại học Đà Nẵng mở rộng hợp tác với thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc

Đại học Đà Nẵng thúc đẩy hợp tác nghiên cứu với Viện Quốc gia Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân, Cộng hòa Pháp

Đại học Đà Nẵng đẩy mạnh hợp tác đào tạo và nghiên cứu với Đại học Queebec Trois Rivieres, Canada

Giáo sư Danh dự đầu tiên của Đại học Đà Nẵng và Quỹ học bổng dành cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế

Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng đến thăm và chúc Tết Đại học Đà Nẵng

Đại học Đà Nẵng ký kết hợp tác với Tổ chức giáo dục nghề nghiệp Osaka Jikei College, Nhật Bản

Thêm nhiều cơ hội thực tập và làm việc tại Nhật Bản cho các sinh viên chuyên ngành Công nghệ Thông tin, Đại học Đà Nẵng

Đại học Đà Nẵng đẩy mạnh hợp tác đào tạo sau đại học về an toàn và bảo mật thông tin

Tăng cường giao lưu, hợp tác giáo dục giữa Đại học Đà Nẵng và Thành phố Daegu, Hàn Quốc

Đại học Đà Nẵng ký kết hợp tác với Viện Hàn lâm Khoa học hàng đầu của Đài Loan – Academia Sinica

Tìm kiếm cơ hội thực tập và làm việc tại các doanh nghiệp phù hợp với năng lực bản thân thông qua ứng dụng của trí thông minh nhân tạo - GROW

Tổng Lãnh sự Cộng hòa Ý tại thành phố Hồ Chí Minh đến thăm và làm việc tại Đại học Đà Nẵng, mở rộng cơ hội học tập về du lịch tại Ý và phát triển ngành học về ngôn ngữ này cho sinh viên Đà Nẵng (15-12-2016)

Hợp tác với Tập đoàn Nikkiso, Nhật Bản, Đại học Đà Nẵng gia tăng cơ hội thực tập và làm việc cho sinh viên khối ngành Kỹ thuật (10-12-2016)

Đại học Đà Nẵng tăng cường hợp tác quốc tế với các trường đại học khu vực Á-Âu (10-12-2016)

Đại học Đà Nẵng mở rộng hợp tác với các trường đại học Đài Loan (10-12-2016)

Hợp tác Quốc tế - Trường Đại học Trinity, Dublin, Cộng hòa Ai-len đến thăm và làm việc với Đại học Đà Nẵng (10-12-2016)

Học bổng JBAV, Nhật Bản – Nguồn động lực để tiếp thu tri thức và trở thành công dân có ích (01-12-2016)

Đại học Đà Nẵng thăm và chúc mừng Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng nhân dịp Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (01-12-2016)

Ký kết hợp tác giữa Đại học Đà Nẵng và Tập đoàn Sun Frontier, Nhật Bản góp phần thúc đẩy trao đổi, phát triển kinh tế giữa các quốc gia châu Á, và tạo nên một xã hội kết nối sôi động hơn (30-11-2016)

Thêm cơ hội học tập tại Nga cho sinh viên Đại học Đà Nẵng thông qua hợp tác với Thành phố Tomsk (30-11-2016)

Đại học Đà Nẵng mở rộng hợp tác với Đại học Illinois, Springfield, Hoa Kỳ (23-11-2016)

Sinh viên Đại học Đà Nẵng sẽ được hỗ trợ hoàn thiện các kỹ năng làm việc và giao tiếp theo phong cách Nhật Bản (22-11-2016)

Đại học Đà Nẵng tham dự Hội thảo quốc tế về giáo dục và nghiên cứu môi trường ở Châu Á (22-11-2016)

Hợp tác với Đại học Kyoto, Nhật Bản, Đại học Đà Nẵng tăng cường đào tạo nguồn nhân lực về môi trường (22-11-2016)

Ký kết hợp tác với Tổ chức Hỗ trợ đại học thế giới Canada, Đại học Đà Nẵng tăng cường cơ hội giáo dục và đào tạo nghề cho sinh viên (20-11-2016)

Đại học Đà Nẵng chính thức ký kết hợp tác với Đại học Phần Lan, mở ra nhiều cơ hội học tập tại đất nước có nền giáo dục thành công nhất trên toàn thế giới (13-11-2016)

Nâng cao cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản với Khóa đào tạo Nhật ngữ - Asia Bunka Kai College (02-11-2016)

Đại sứ New Zealand tại Việt Nam đến thăm và làm việc với lãnh đạo Đại học Đà Nẵng (24-10-2016)

Đại học Đà Nẵng đón tiếp và làm việc với Tập đoàn Giáo dục CINEC (21-10-2016)

Lãnh sự Canada đến thăm và làm việc với Đại học Đà Nẵng, mở ra nhiều cơ hội hợp tác với đất nước có nền giáo dục tiên tiến bậc nhất trên thế giới (13-10-2016)

Tiếp phái đoàn Anh Quốc, Đại học Đà Nẵng xúc tiến thành lập Trường Đại học Việt - Anh đầu tiên trên cả nước (12-10-2016)

Dự án “Kết nối Mekong thông qua Giáo dục và Đào tạo của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ” giúp Đại học Đà Nẵng trở thành một trong những Trung tâm Học tập Mekong (07-10-2016)

Hợp tác với Đại học Phần Lan, Đại học Đà Nẵng nâng tầm học hiệu, củng cố mô hình đại học nghiên cứu (28-09-2016)

Hội thảo Du học Nhật Bản tại Đại học Đà Nẵng: Thêm nhiều môi trường học tập và trải nghiệm hoàn thiện kỹ năng khởi nghiệp cho bạn trẻ (18-09-2016)

Đại học Đà Nẵng ký kết hợp tác với Tổ chức Children of Vietnam (COV), tân sinh viên năm học 2016-2017 có cơ hội nhận được học bổng trị giá 10 triệu đồng/suất (16-09-2016)

Đại học Đà Nẵng xúc tiến hợp tác đào tạo Y-Dược và nghiên cứu chung với Đại học Tokushima, Nhật Bản (15-09-2016)

Ký kết hợp tác với Hiệp hội Giáo dục tiếng Nhật cho các quốc gia không sử dụng chữ Hán (JLAN), sinh viên Đại học Đà Nẵng thêm cơ hội tiếp cận với phương pháp đào tạo và đánh giá năng lực tiếng Nhật (10-09-2016)

Tăng cường hợp tác giữa Đại học Đà Nẵng và Đại học Nice - Sophia Antipolis: Thành lập Trung tâm Nghiên cứu Đổi mới – MIRE (09-09-2016)

Ký kết hợp tác với Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Kurgan, Liên bang Nga: Đại học Đà Nẵng tiếp tục phát triển các chương trình liên kết đào tạo (06-09-2016)

Hợp tác với Đại học Fukui, Nhật Bản - Đại học Đà Nẵng mở rộng cơ hội học tập và nghiên cứu cho giảng viên (30-08-2016)

Tham gia dự án Kết nối Mekong thông qua Giáo dục và Đào tạo giúp Đại học Đà Nẵng tăng cơ hội việc làm cho sinh viên (29-08-2016)

Thúc đẩy khởi nghiệp tạo môi trường phát triển doanh nghiệp địa phương thông qua hợp tác với Đại học Adelaide (20-08-2016)

Báo cáo thường niên

Bản tin định kỳ của Đại học Đà Nẵng

Đại học Đà Nẵng sẽ trở thành một trong những đại học hàng đầu của khu vực Đông Nam Á

Đề án tuyển sinh Đại học Đà Nẵng năm 2017

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2016 trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước

Chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Phụ trách Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh

Thông báo về việc lấy ý kiến thăm dò dư luận để xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 năm 2017

Quyết định về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển công chức, viên chức giữ chức vụ quản lý thuộc Bộ GD&ĐT

Thông tư Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi

Kế hoạch công tác thanh tra năm học 2016-2017

Quyết định ban hành quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Đại học Đà Nẵng

Quyết định ban hành quy định về trình tự, thủ tục tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh

Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra ĐHĐN

Quyết định về việc ban hành Nội quy tiếp công dân của ĐHĐN

Quyết định Ban hành kế hoạch của ĐHĐN triển khai thực hiện chỉ thị 35-CT-TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Tư vấn về việc xin học bổng

Nghị định 33/2015/NĐ-CP của Chính phủ Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra

Biểu mẫu Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra

TT Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán XD công trình

TT Hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư XD

Biểu mẫu Hướng dẫn trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra nội bộ trong Đại học Đà Nẵng

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Hướng dẫn trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra nội bộ trong Đại học Đà Nẵng

Việc làm

Thông tư Ban hành điều lệ trường cao đẳng 01/2015/TT-BGDĐT

Quyết định ban hành điều lệ trường đại học 70/2014/QĐ-TTg

Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập 28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

Thông tư Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 08/2013/TT-BNV

Nghị định Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức 56/2015/NĐ-CP

Luật Bảo hiểm xã hội 58/2014/QH13

Thông tư 22/2015/TT-BKHĐT quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư

Hệ thống văn bản Văn phòng

Văn bản QPBN Văn phòng

Danh mục văn bản QPNB ĐHĐN

Quyết định Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài của cán bộ, viên chức Đại học Đà Nẵng

Thông tư Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thông tư số 58/2016/TT-BTC Quy định chi tiết việc sử dụng vốn NN để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước

Đại học Đà Nẵng đi đầu về phòng, chống tham nhũng trong nhà trường

Quy định quản lý Người nước ngoài học tập tại ĐHĐN

Mẫu hồ sơ xin phép tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế

Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn việc làm, Du học tự túc (CESO)

Phiên họp lần thứ 3 Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục và định hướng nâng cao chất lượng giáo dục mạnh mẽ của Đại học Đà Nẵng

Thông tư 09/2016/TT-BTC Quỵ đinh về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước

NĐ Sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/06/2009 của CP quy định chi tiết và HD thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản NN

Quyết định Ban hành Quy định về công tác quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của Đại học Đà Nẵng

Hệ thống văn bản quy định chung

Hệ thống văn bản về phòng chống tham nhũng

Hệ thống văn bản quy định về tiếp công dân

Hệ thống văn bản về giải quyết tố cáo

Hệ thống văn bản quy định về giải quyết khiếu nại

Hệ thống văn bản về Thanh tra

Hướng dẫn thủ tục xin thị thực đi Nhật

Mẫu thư mời

Mẫu dịch quyết định đi công tác nước ngoài

Hướng dẫn xin thị thực Anh quốc

Cập nhật danh sách 552 trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá

Đại học Đà Nẵng được giao nhiệm vụ đào tạo Kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và TCCN

Đánh giá nội bộ chất lượng cơ sở giáo dục trường Cao đẳng Công nghệ

Mẫu thủ tục xin visa cho người nước ngoài tại Đại học Đà Nẵng

Lịch tiếp công dân tại Đại học Đà Nẵng

Hệ thống hóa văn bản

Công văn triển khai khen quá trình cống hiến

Đại học Đà Nẵng tham dự "Hội thảo về Cải tiến, đổi mới và phát triển bền vững theo CDIO" tại Trường Singapore Polytechnic do Tổ chức Temasek Foundation tài trợ

Quyết định Ban hành quy định thực hiện công tác quản lý đầu tư CSVC tại Đại học Đà Nẵng

TTLT Hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW, UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực QLNN thuộc ngành XD

Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu

Tổ chức ngày Pháp luật Việt Nam năm học 2015-2016

Quy định về thi đua, khen thưởng (mới 2015)

Tổ chức triển khai công tác pháp chế năm học 2015-2016 (Văn phòng và các Ban chức năng)

Hướng dẫn thực hiện công tác Pháp chế năm học 2015-2016 (Các cơ sở giáo dục đại học thành viên)

Bản đăng ký thi đua của tập thể

Bản đăng ký thi đua của cá nhân

Bản tổng hợp đăng ký thi đua của tập thể và cá nhân

Phụ lục số 01 (Kèm theo thông tư 159/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính) về Tổng hợp xe ô tô phục vụ công tác chung hiện có

Nghị định 46/2015/NĐ-CP Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Quyết định 58/2015/QĐ-TTg Quy định tiêu chuẩn định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan Nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập

Quyết định 32/2015/QĐ-TTg Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Cuộc thi Trình diễn pháo hoa trên máy tính năm 2016

Nghị định 77/2015/NĐ-CP về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm

Nghị định 84/2015/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư

Tổng hợp văn bản về Xây dựng cơ bản

Tổng hợp văn bản về Mua sắm thường xuyên

Tổng hợp văn bản về Đầu tư công - Đấu thầu

Kết quả thi đấu ngày thứ 3 của Đoàn Thể thao Sinh viên Đại học Đà Nẵng tại Đại hội Thể thao Sinh viên toàn quốc lần thứ V-2015, bản tin số 2

Thông tư Quy định về chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học

Thông tư Quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học

Lấy ý kiến dự thảo Thông tư ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

Kế hoạch công tác thanh tra của Đại học Đà Nẵng năm học 2015-2016

Góp Ý Dự thảo Quy định về thi đua khen thưởng năm 2015 của ĐHĐN

Hội nghị Tập huấn xây dựng, điều chỉnh và kiểm định chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA

Biểu mẫu dính kèm Công văn 5306/ĐHĐN-PC-TĐ (Kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản)

Hội nghị tập huấn Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo AUN-QA cho cán bộ, viên chức Trường ĐH Kinh tế

Một số văn bản hành chính thông dụng

Đánh giá nội bộ chất lượng giáo dục trường Đại học Bách khoa

Trường đại học sẽ được xếp theo 3 hạng

Danh sách các trường ĐH, CĐ và TCCN đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá (cập nhật đến ngày 31/8/2015)

Hoạt động đánh giá nội bộ chất lượng cơ sở giáo dục tại Đại học Đà Nẵng

Đánh giá nội bộ chất lượng cơ sở giáo dục Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

Hội thảo “Đảm bảo và Kiểm định chất lượng giáo dục đại học tại Việt Nam và Vương quốc Anh: Thực tiễn và định hướng phát triển”

Chào mừng các thí sinh về dự Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2015 (Cụm thi số 27 tại Đại học Đà Nẵng)

Sẵn sàng nguồn lao động cho sân chơi Cộng đồng Kinh tế Asean: Thay đổi nhận thức về việc làm cho LĐ trẻ ngay hôm nay!

Sinh viên Đà Nẵng “sẵn sàng” tâm thế “đón gió Đông Du” khởi nghiệp thành công!

34 sinh viên miền Trung vinh dự nhận học bổng Hessen tại Đại học Đà Nẵng

Bảng tính điểm công trình khoa học

Danh sách các trường đại học, cao dẳng, trung cấp chuyên nghiệp đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá (Danh sách cập nhật đến ngày 31/5/2015)

Công văn v/v tổng kết, đánh giá thi đua khen thưởng năm học 2014 - 2015

Chương trình tập huấn “Xây dựng, điều chỉnh và kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA”

Thông báo v/v nộp minh chứng ngoại ngữ đầu ra đối với học viên cao học

Mẫu báo cáo tổng kết công tác năm cho Cá nhân

Mẫu báo cáo thành tích đề nghị khen cao cho Tập thể dành cho các cơ sở giáo dục đại học thành viên

Mẫu báo cáo thành tích đề nghị khen cao cho Cá nhân dành cho các cơ sở giáo dục đại học thành viên

Mẫu báo cáo thành tích và chương trình công tác năm học tập thể (Mẫu chung)

Mẫu báo cáo tặng giấy khen Giám đốc cho cá nhân (Mẫu chung)

Mẫu báo cáo tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho tập thể lớn dành cho các cơ sở giáo dục thành viên

Mẫu báo cáo tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho tập thể nhỏ dành cho các phòng, khoa,…thuộc cơ sở giáo dục thành viên

Mẫu báo cáo tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho tập thể nhỏ dành cho các phòng, khoa,…thuộc cơ sở giáo dục thành viên

Mẫu báo cáo tặng danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến cho tập thể nhỏ dành cho các Ban, Trung tâm, Phòng, Khoa,…

Mẫu báo cáo tặng danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến cho tập thể lớn dành cho các cơ sở giáo dục thành viên ĐHĐN

Mẫu báo cáo tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (Mẫu chung)

Mẫu báo cáo thành tích đề nghị khen cao cho Tập thể dành các đơn vị trực thuộc ĐHĐN

Mẫu báo cáo thành tích đề nghị khen cao cho Cá nhân dành các đơn vị trực thuộc ĐHĐN

QĐ số 72/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng CP: Quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và CSGD khác

Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên

Nghị định số 11/2015/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường

Thông tư ban hành Điều lệ trường Cao đẳng

Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

Danh mục các ngành đào tạo Cao đăng, Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ của Đại học Đà Nẵng

TTLT hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ số 143/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của CP quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo

Thông tư liên tịch hướng dẫn tuyển sinh và chế độ tài chính thực hiện Quyết định số 599/QĐ-TTg ngày 17/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định đính chính Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học

Lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2014 của Đảng bộ ĐHĐN

Đại học Đà Nẵng có 4 Giáo sư và 14 Phó Giáo sư được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận

Quy chế tổ chức hoạt động thanh tra, ban hành theo Quyết định số 2952/ĐHĐN do Giám đốc Đại học Đà Nẵng ban hành ngày 27 tháng 05 năm 2014

Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo: Số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2012 Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở GDĐH, trường TCCN

Nghị định Chính phủ: Số 86/2011/NĐCP ngày 22 tháng 01 năm 2011 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra

Nghị định Chính phủ: Số 42/2013/NĐCP ngày 22 tháng 01 năm 2013 về Tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục

Luật Thanh tra: Luật số 56/2010/QH12

Khánh thành Nhà công vụ Trường THPT Phan Châu Trinh, Tiên Phước, Quảng Nam

Phấn đấu trở thành đại học định hướng nghiên cứu vào năm 2020

Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Điều lệ trường đại học

Video: Chương trình "Bí quyết sinh viên tốt nghiệp có việc làm tốt" - Đoàn TN Cơ quan ĐHĐN

Quyết định Ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Đà Nẵng, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc

Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo VN: Vinh danh 7 tập thể và 58 cá nhân thuộc Cơ quan ĐHĐN

Video: Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Đại học Đà Nẵng

Danh sách các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá (cập nhật đến 31/10/2014)

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục đại học bắt đầu hoạt động

Tập huấn tự đánh giá trường đại học tại Đại học Đà Nẵng

Hội nghị đại biểu CBVC Đại học Đà Nẵng lần thứ VIII 2014

Thông báo về việc góp ý Dự thảo Nghị định

Thông tư ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo điều dưỡng trình độ ĐH CĐ​

Quyết định tuyển chọn và cấp thẻ kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục ĐH&TCCN đặc cách

Hướng dẫn thực hiện công khai năm học 2014 - 2015

Quyết định tuyển chọn và cấp thẻ kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục ĐH & TCCN đợt 1 năm 2014​

Danh sách các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá (cập nhật đến 30/9/2014)

CV số 5883/ĐHĐN-VP v/v báo cáo công tác PCCC

CV số 6061/ĐHĐN-VP v/v báo cáo công tác thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và cải cách hành chính năm 2014

Thông báo thu bổ sung kinh phí Tuyển sinh Liên thông vừa làm vừa học tại các địa phương

Tin truyền hình: Hội nghị NCKH sinh viên các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VII, 2014

V/v hướng dẫn đánh giá ngoài đối với các trường ĐH, CĐ, TCCN

Video: MV Lời nguyện từ Côn Đảo

Hỏi - Đáp về kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia

Video: Lễ Công bố Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng các cơ sở GDĐH thành viên

Thông báo chương trình học bổng Tiến sĩ tại Áo

Thông báo kết quả trúng tuyển học bổng Đề án 911 năm 2014 (Đợt 1)

ĐH Đà Nẵng bổ nhiệm Hiệu trưởng các trường thành viên: Phấn đấu đưa uy tín Học hiệu ĐH Vùng lên tầm cao mới!

Video: Lễ ra mắt Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh

Ra mắt Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh

Giới thiệu tác phẩm âm nhạc “Lời nguyện từ Côn Đảo”, Nhạc: An Phương, Lời thơ: Thầy Phan Văn Hòa, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng

Tin truyền hình: Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức Cơ quan Đại học Đà Nẵng năm học 2014 – 2015

Video: Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức Cơ quan Đại học Đà Nẵng năm học 2014 – 2015

Video: Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN

Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015

Thông báo giới thiệu và xét chọn Học bổng KumHo Asiana (KVSC) lần thứ 8 năm 2014 cho tân sinh viên năm thứ nhất của các trường, đơn vị thành viên thuộc Đại học Đà nẵng

Quyết định Ban hành Quy định về Quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ viên chức thuộc các cơ sở giáo dục thành viên và các đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng

Giám đốc Đại học Đà Nẵng - người Việt đầu tiên nhận bằng Tiến sĩ danh dự của Đại học Quốc gia Yokohama, Nhật Bản

Video: Lễ trao bằng Tiến sĩ danh dự của ĐHQG Yokohama, Nhật Bản cho Giám đốc ĐHĐN

Cuộc thi thiết kế logo kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao New Zealand – Việt Nam

Video: Tọa đàm: “Các cơ hội hợp tác với Vương quốc Anh để đổi mới, nâng cao năng lực khoa học công nghệ ở khu vực miền Trung”

Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với CBVC Đại học Đà Nẵng

Thông báo xét học bổng “Saigon Co.op – Chắp cánh tương lai” năm 2014 và Học bổng "Nguyễn Thái Bình - Vườn ươm nhân tài LienVietPostBank năm học 2012-2013”

Thông báo đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ thuộc Chương trình Tây Nam Bộ

Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2013 – 2014, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014 – 2015

Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn Cơ quan Đại học Đà Nẵng năm học 2013 - 2014 và triển khai chương trình công tác năm học 2014 - 2015

Tổng quan về Ban Pháp chế và Thi đua

Gần 200 cán bộ ĐHĐN học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI)

Đại học Đà Nẵng triển khai kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – Học sinh, sinh viên năm học 2014-2015”

Thư mời viết bài tham gia Hội thảo lần thứ 3 CIGOS - PARIS 2015

Thông báo nộp kinh phí phát sinh đợt 1 Khóa 28 liên kết với Trường Đại học Tây Nguyên

Thông báo về mức thu học phí đào tạo Sau Đại học

Thông báo lần 2 nộp học phí đợt 2 và kinh phí phát sinh của khóa 24

Thông báo kinh phí phát sinh đợt 1 khóa 29

Tổng kết Chiến dịch Tình nguyện hè Đại học Đà Nẵng 2014

Văn bản Số: 4054/BKHĐT-QLĐT V/v thực hiện Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP

Thông tư ban hành quy định bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên các cơ sở giáo dục Đại học

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

Thông tư ban hành quy định điều kiện thành lập và giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục

Thông tư ban hành quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ

Thông tư ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên

Thông tư Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục

Thông tư ban hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư ban hành quy định bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên các cơ sở giáo dục Đại học

Quyết định ban hành điều kiện và thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường Đại học, Học viện

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật của Luật giáo dục Đại học

Nghị định quy định về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Luật Giáo dục Đại học

Thông tư ban hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục Đại học

Đại học Đà Nẵng thông báo mời thầu: Mua sắm trang thiết bị dự án “Tăng cường năng lực nghiên cứu cho phòng thí nghiệm hệ thống điện của Trường DHBK - Đại học Đà Nẵng”

Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Đại học Đà Nẵng

Quy chế tổ chức và hoạt động thanh tra Đại học Đà Nẵng

Đại học Đà Nẵng công bố tỉ lệ chọi kỳ thi Đại học, Cao đẳng năm 2014

Công đoàn Đại học Đà Nẵng tổ chức Chương trình tham quan nước ngoài Hè – 2014

Quyết định Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng

Quyết định Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung cấp chuyên nghiệp

Quyết định Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học

Thông tư ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông trình độ đại học

TT Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục sư phạm kỹ thuật công nghiệp trình độ đại học

Quyết định Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng và Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng

Đổi mới công tác tài chính, công tác kiểm tra, nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn giáo dục

Thông báo Về việc thăm dò dư luận đối với các nhà giáo được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 13 năm 2014

Thông báo giải bóng đá Huda sinh viên Đà Nẵng năm 2014

Điều lệ Đại hội thể dục thể thao cán bộ viên chức Đại học Đà Nẵng lần thứ III - 2014

Lễ kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và Hội thi “Quý anh vào bếp” lần thứ II - 2014

Thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thể dục - Thể thao cán bộ viên chức Đại học Đà Nẵng lần thứ III - 2014

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2013 của Đảng bộ Cơ quan Đại học Đà Nẵng

Công Đoàn Đại học Đà Nẵng: Triển khai Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Hòa Phước huy động tốt các nguồn lực tạo bước đột phá để đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới về đích trong năm 2014

Hệ thống quản lý thông tin HSSV - Đại học Đà Nẵng

Đại học Đà Nẵng hỗ trợ một số cơ sở giáo dục các tỉnh miền Trung khắc phục bão lụt

Công điện của Bộ Giáo dục và Đào tạo phòng chống, đối phó với siêu bão HAIYAN

Thông báo Khẩn V/v phòng chống siêu bão Haiyan (Hải Yến)

Ban Cơ sở vật chất

Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn Đại học Đà Nẵng năm học 2012 - 2013 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013 - 2014

Đề cương ôn thi tuyển sinh đào tạo liên thông từ năm học 2013-2014

Đại học Đà Nẵng trao tặng phương tiện sinh kế cho hộ nghèo Quận Hải Châu – Tp. Đà Nẵng năm 2013

Thủ tục Phê duyệt dự án đầu tư

Hướng dẫn mua sắm tài sản theo Chị thị số 09/CT-TTg

Hội nghị tập huấn công tác Công Đoàn ĐHĐN năm 2013 tại khu nghĩ dưỡng Lăng Cô

Tổng kết giải cầu lông, bóng bàn truyền thống cán bộ viên chức Cơ quan Đại học Đà Nẵng mở rộng năm 2013

Truy cập vào trang Tuyển sinh của Đại học Đà Nẵng tại địa chỉ http://ts.udn.vn

Thông tin liên hệ

Hội nghị Công đoàn Đại học Quốc gia, Đại học Vùng và Công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2013 tại Đại học Huế

Chỉ thị của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về tổng kết năm học 2012 - 2013

Đại học Đà Nẵng: Khai mạc cuộc thi “DYNAMIC – SV Nhà Doanh nghiệp tương lai 2013" cấp khu vực

Đại học Đà Nẵng phối hợp liên doanh DMC-579 chủ trì tổ chức thành công Hội thảo “Hợp tác khai thác ký túc xá tập trung đáp ứng nhu cầucho sinh viên trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng”

Hội thảo Quốc tế “Xây dựng chương trình đào tạo theo mô hình C.D.I.O”: Hình thành môi trường “Học tập Tích cực & Năng động” cho SV Việt Nam

Đại học Đà Nẵng phối hợp với các tập đoàn hàng đầu về công nghệ (SAMSUNG, HP, INTEL) tổ chức các chương trình tuyển chọn tài năng, hướng nghiệp và cơ hội trải nghiệm công nghệ mới cho sinh viên;

Hội nghị triển khai Chỉ thị 24 của Thành ủy Đà Nẵng năm 2013 trên địa bàn Quận Hải Châu

Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2013 – 2018 thành công tốt đẹp

Khai mạc Giải Cầu lông truyền thống CBVC Trường Đại học Sư phạm lần thứ XI năm 2013

Thông báo Xét chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư đợt năm 2013

Kết quả xét tuyển dụng đặc cách giảng viên đợt 1 năm 2013

Trước thềm Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam nhiệm kỳ 2013 - 2018

Thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013 của Đại học Đà Nẵng

Các hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Thông báo nộp học phí sau đại học lần 5, đợt 2 Khóa 23

Ghi nhận từ chuyến công tác xã hội "Tết vì người nghèo" tại các xã đặc biệt khó khăn huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam

Thông báo nộp học phí và kinh phí phát sinh Khóa 22 tại Học viện Hải quân Nha Trang

Phiên họp đầu tiên của BCH Công đoàn Đại học Đà Nẵng khoá IV, nhiệm kỳ 2012-2017

Đại học Đà Nẵng: Sinh khí mới từ Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017

Báo cáo thống kê định kỳ công tác tuyển sinh của các đơn vị trực thuộc ĐHĐN

Thông báo tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 năm 2013

Thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2013

Thông báo - V/v Triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2012

Thông báo học phí và kinh phí phát sinh đợt 2 Khóa 24 tại các tỉnh liên kết

Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển dụng viên chức đợt 2 - 2012

Kết quả thi tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2012

Danh mục các ngành đào tạo tại Đại học Đà Nẵng : Mục tiêu và cơ hội nghề nghiệp

Danh sách thi tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2012

Thông tin về kỳ thi Tuyển sinh đại học hệ không chính quy, hình thức vừa làm vừa học tháng 10 năm 2012 tại Đại học Đà Nẵng

Thông báo học bổng Endeavour - Úc

Chương trình Học bổng Nghiên cứu ứng dụng CNTT để giải quyết các tác động của biến đổi khí hậu đối với tài nguyên nước

Quy định về hình thức trình bày luận văn thạc sĩ

Thông báo học bổng tiến sĩ của Trường Đại học Công nghệ Suranaree, Thái Lan

Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2012

Học bổng Israel

Đăng ký kế hoạch đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ giai đoạn 2013-2015 và 2016-2020

Lớp bồi dưỡng Tin học dành cho các Chuyên viên ĐHĐN

Lớp bồi dưỡng Tin học dành cho các Chuyên viên ĐHĐN

Học viện Cảnh sát Nhân dân và Đại học Đà Nẵng đã phối hợp tổ chức lễ khai giảng lớp cao học Luật khóa 21

Thông báo tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy năm 2012

Tuyển sinh đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hệ chính quy năm 2012 tại Đại học Đà Nẵng

KẾ HOẠCH HỌC TẬP CHUYÊN NGÀNH KHÓA 25 (TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM)

Thông báo học phí, kinh phí phát sinh sau đại học các Khóa 23, 24, 25

Mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập bổ sung áp dụng cho kê khai tài sản thu nhập từ lần thứ 2 trở đi (Theo 68/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 08 năm 2011)

Mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập áp dụng cho kê khai tài sản thu nhập lần đầu (Theo 68/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 08 năm 2011)

Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 08 năm 2011 v/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên với nhà giáo

Phiếu kê khai hưởng phụ cấp ưu đãi (Theo Thông tư số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006) 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006)

Một số văn bản của Chính phủ và Bộ Nội vụ về công tác văn thư

Thông báo mở lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm Đại học cho Giảng viên Đại học, Cao đẳng

Chương trình học bổng song phương Bỉ 2013 - 2014

Gửi giấy báo dự thi khóa 26

Thông tư Liên tịch Hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

Lịch thi sau đại học khóa 26

Thông báo giảng viên ĐHĐN trúng tuyển học bổng JDS năm học 2013 - 2014

Đại học Đà Nẵng tiếp đoàn Trường Đại học Công nghệ RAJAMANGALA TAWAN - OK, Thái Lan

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Phụ trách Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

Kết quả kỳ thi đánh giá trình độ ngoại ngữ cho học viên cao học (đợt 5)

Thông báo về việc nộp luận văn sau khi bảo vệ

Nét đẹp thanh niên tình nguyện Đại học Đà Nẵng

Các Báo cáo tổng kết cuối năm học 2011-2012

Đại học Đà Nẵng giới thiệu các thủ khoa kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2012 của các Trường thành viên nhận giải thưởng Hoa trạng nguyên năm 2012

Đại học Đà Nẵng chuẩn bị đón sinh viên ĐH dân tộc Quảng Tây Trung Quốc sang học tập dự kiến từ ngày 3 đến 7 tháng 9 năm 2012

Hướng dẫn thực hiện “Tuần Sinh hoạt Công dân Học sinh sinh viên” năm 2012

Cơ cấu tổ chức

Chức năng và nhiệm vụ

Lịch thi môn chung Khóa 25

Lịch nhập học khóa 25 tại Kontum

Thông báo v/v bảo vệ luận văn ThS các ngành khối Kinh tế (tt)

Thông báo tuyển sinh cao học khóa 26 tại các địa phương

Thông báo tuyển sinh cao học khóa 26.

Lịch học ôn thi khóa 26

Kết quả chấm phúc khảo khóa 25

Lịch thi Ngoại ngữ B1 đợt 5

Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2012

Khai giảng Đào tạo SĐH khóa 25: Hướng đến mô hình Đại học nghiên cứu - Đột phá vào chất lượng đào tạo SĐH và NCKH

Chỉ thị số 40/2004/CT-BGD&ĐT

Công văn 3450/BGD&ĐT-PC

Kế hoạch 233 /KH – ĐHĐN

Nghị định 55/2011/NĐ-CP

Quyết định 1928/QĐ-TTg

Thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Sinh viên Đại học Đà Nẵng với An toàn giao thông

Đề cương ôn thi liên thông – Kỳ thi tuyển sinh hệ liên thông chính quy tháng 7 năm 2012

Kỳ thi sinh viên giỏi Đại học Đà Nẵng năm 2012

10 câu nói bất hủ của Bill Gates

Thông báo tuyển sinh đi học Đại học tại LB Nga 2012

Nghị định 49/2010/NĐ-CP

Đẩy mạnh hợp tác giữa Đại học Đà Nẵng và Đại học Adelaide thông qua chuyến thăm Đại học Đà Nẵng của Giáo sư Richard Russel.

Đại học Đà Nẵng tiếp đoàn đại biểu tỉnh Yaroslavl, Nga.

Tổng quan về Ban Thanh tra

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường CĐ CNTT nhiệm kỳ 2009 - 2014.

Thông báo tuyển nghiên cứu sinh Đại học Indiana, Hoa Kỳ

Thông báo tham dự buổi giới thiệu thông tin về học bổng của APU Nhật Bản

Thông báo học bổng của trường KHON KAEN UNIVERSITY, THAILAND

Đại học Đà Nẵng xúc tiến hợp tác với Đại học Victoria ở Wellington, New Zealand

Đại học Đà Nẵng và Học viện William Angliss (Australia) hợp tác đào tạo kỹ năng quản lý khách sạn và du lịch

Chương trình Đào tạo Kỹ sư chất lượng cao PFIEV - Trường Đại học Bách khoa.

Chương trình Đào tạo Tiên tiến (Advanced program) - Trường Đại học Bách khoa.

Chương trình liên kết Việt Nam - Nhật Bản đào tạo Kỹ sư Xây dựng - Trường Đại học Bách khoa.

Chương trình liên kết đào tạo Cao đẳng Quốc gia Anh và cử nhân Quản trị kinh doanh của Đại học Sunderland - Trường Đại học Kinh tế.

Chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Quản trị kinh doanh với Đại học Towson - Trường Đại học Kinh tế.

Ban hành Danh mục ngành đào tạo của Đại học Đà Nẵng theo Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học.

Đại học Đà Nẵng hợp tác nghiên cứu với Pháp

Tiếp TS.BS Robert Dalla Pozza Đại học Ludwig - Maximilians Univesity Munich (LMU) - CHLB Đức.

Thông báo học bổng của trường KHON KAEN UNIVERSITY, THAILAND.

Thống kê số lượng sinh viên cuối năm.

Thông báo tuyển sinh đi học tại Ấn Độ năm 2012.

Thông báo tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2012.

Thông báo tuyển nghiên cứu sinh Đại học Indiana, Hoa Kỳ.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập.

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên với nhà giáo.

Thông báo về việc đăng ký kế hoạch đi đào tạo tiến sĩ giai đoạn 2011-2020.

Thông báo tuyển giáo viên tham gia chương trình bồi dưỡng về giáo dục tại Nhật Bản theo học bổng Chính phủ Nhật Bản cấp năm 2012.

Học bổng phát triển Australia.

Học bổng đi học tại Ấn độ 2012.

Thông báo tuyển sinh đi học tại Bun-ga-ri năm 2012.

Thông báo về việc tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan, Môn-đô-va và U-crai-na theo diện học bổng Hiệp định năm 2012.

Hướng dẫn thực hiện phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

THƯ VIỆN

XƯỞNG THỰC HÀNH

PHÒNG THÍ NGHIỆM

Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005

Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/6/2007 của Bộ Tài chính

Thông tư số 22/2008/TT-BTC ngày 10/3/2008 của Bộ Tài Chính

Quyết định số 179/2007/QĐ-TTg ngày 26/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ

Công văn số 9300/BTC-QLCS ngày 30/6/2009 của Bộ Tài chính

Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ

CÁC VĂN BẢN VỀ ĐẤU THẦU

Công văn số: 9300 /BTC-QLCS V/v hướng dẫn việc mua sắm, trang bị, thay thế và sửa chữa tài sản của các cơ quan, đơn vị, tổ chức.

QUI ĐỊNH VỀ TÀI SẢN ĐẦU TƯ

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu

Thư mời thầu (IFB)

Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu

Festival Tuổi Trẻ Đại học Đà Nẵng với Biển đảo quê hương: Góp thêm đá xây dựng Trường Sa

BAN QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

Chung kết cuộc thi Ý tưởng Kinh doanh Sáng tạo ĐH Đà Nẵng 2011

Tạm dừng mua sắm ô tô công có nguồn gốc nhập khẩu phục vụ mục tiêu hạn chế nhập siêu

Hội nghị tập huấn chính sách mới về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

40 triệu cho tấm bằng đại học VN: Đắt hay rẻ?

Bộ Tài chính bàn giao chứng thư số Chương trình quản lý Đăng ký tài sản nhà nước

Lễ trao học bổng Saigon Co.op – Chắp cánh tương lai năm 2011

Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin về Đoàn thể thao sinh viên Đại học Đà Nẵng tham dự Đại hội thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ IV-2011

Khai mạc Đại hội thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ IV-2011 tại thủ đô Hà Nội.

Tổng quan

Cơ cấu tổ chức

Tiếp và làm việc với đoàn công tác của Cơ quan Viện trợ Phát triển Pháp (Agence Francaise de Développement, AFD)

Bộ GD&ĐT công bố Quyết định bổ nhiệm 02 Phó Giám đốc ĐHĐN nhiệm kỳ 2010-2015

CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

Phát triển hợp tác giữa Đại học Đà Nẵng và Đại học Queensland

Thông báo v/v tổ chức thi tiếng Anh cấp độ B1 dành cho học viên cao học

Thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh khóa 25 (đợt thi tháng 4/2012)

Thông báo tuyển sinh cao học khóa 25 tại các địa phương (tuyển sinh vào tháng 4/2012)

Hồ sơ thi ngoại ngữ theo chuẩn B1

Danh sách trúng tuyển kỳ thi tiếng Anh B1 khung Châu Âu chung

Thông báo về việc gia hạn học tập của học viên các khóa 18, 19, 20

Khung chương trình đào tạo thạc sĩ các chuyên ngành tại Đại học Đà Nẵng (02/02/2012)

Thông báo v/v nộp học phí đợt 2 của khóa 23 (18/02/2012)

Giới thiệu

Thông báo mở lớp Triết học sau đại học cho Giảng viên tập sự.

Thông báo bổ sung lịch tuần từ 13/02/2012 đến 19/02/2012

Giới thiệu

Đại học Đà Nẵng bàn giao nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo quận Hải Châu

CBVC Văn phòng Đại học Đà Nẵng

Giới thiệu

Hướng dẫn xét, đề nghị khen thưởng quá trình cống hiến

Văn bản QPBN Ban PC-TĐ

Hệ thống văn bản Ban Pháp chế - Thi đua

Thông báo đề xuất nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình Tây Nam Bộ năm 2016

ĐHĐN triển khai công tác ĐBCL giáo dục và Lễ ký cam kết thực hiện kế hoạch ĐBCL giáo dục năm 2013

Thông báo nhập học đối với những thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 1 vào Đại học Đà Nẵng

Lễ trao giải Sinh viên Giỏi Đại học Đà Nẵng năm 2012

Giao tiếp tốt – Chìa khóa đến thành công

Thông tư liên tịch 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

Giám đốc Đại học Đà Nẵng tiếp lãnh đạo tập đoàn Venture Dairy, Hoa Kỳ

Văn bản QPBN Ban CTHSSV

Hệ thống văn bản Ban Công tác HSSV

Thông báo về việc đăng ký đề tài KHCN cấp Đại học Đà Nẵng năm 2016

Phiên họp thứ nhất Hội đồng Đảm Bảo Chất Lượng Giáo Dục Đại học Đà Nẵng

Bản nhận xét của người hướng dẫn luận văn Thạc sĩ

Quản lý thời gian – 7 sai lầm cần tránh

QUYẾT ĐỊNH: Về tín dụng đối với học sinh, sinh viên

Tiếp và làm việc với Ngài Yuri Materii, Tổng Lãnh sự CHLB Nga tại Đà Nẵng

Văn bản QPBN Ban ĐT

Hệ thống văn bản Ban Đào tạo

Thông báo về việc gửi nội dung cho kỷ yếu Hội nghị tổng kết hoạt động KH&CN ĐHĐN giai đoạn 2011-2015

Hội nghị tập huấn viết báo cáo Tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin

Báo cáo tiến độ thực hiện luận án Tiến sĩ

Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng tiếp lãnh đạo GSE System và chủ tịch MTUAF, Hoa Kỳ.

Văn bản QPBN Ban TTr

Hệ thống văn bản Ban Thanh tra

Thống báo về việc đề xuất danh mục nhiệm vụ KHCN năm 2017 (Thừa Thiên - Huế)

Hội thảo trực tuyến lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

Đại sứ CHLB Nga thăm Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN

Văn bản QPBN Ban KHCN&MT

Hệ thống văn bản Ban KHCN & MT

Thông báo về việc đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2016 của Tp. Đà Nẵng

Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum tổ chức Hội nghị tập huấn kiểm định chất lượng giáo dục đại học

Đại học Đà Nẵng và Học viện William Angliss (Australia) hợp tác đào tạo kỹ năng quản lý khách sạn và du lịch

Văn bản QPBN Ban ĐBCLGD

Hệ thống văn bản Ban ĐBCL Giáo dục

Phát triển hợp tác giữa Đại học Đà Nẵng và Đại học Queensland

Văn bản QPBN Ban TCCB

Hệ thống văn bản Ban Tổ chức cán bộ

Thông báo về việc xét khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ Tp. Đà Nẵng

CV v/v triển khai công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng GD trường ĐH, CĐ và TCCN năm 2013

Văn bản QPBN Ban CSVC

Hệ thống văn bản Ban Cơ sở vật chất

TT Ban hành Quy định điều kiện thành lập và giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng GD

Văn bản QPBN Ban HTQT

Hệ thống văn bản Ban Hợp tác quốc tế

Luật giáo dục Đại học 2012

Thông tin cuộc thi "Nhà hoạch định tài chính triển vọng"

Tổng quan

Văn bản QPBN Ban KHTC

Hệ thống văn bản Ban Kế hoạch tài chính

TT Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

CV số 529/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 23 tháng 5 năm 2013 V/v hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng GD trường TCCN

CV số 528/KTKĐCLGD-KĐĐH 23 tháng 5 năm 2013 V/v hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng GD trường cao đẳng

CV số 527/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 23 tháng 5 năm 2013 V/v hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học

CV số 462/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 09 tháng 5 năm 2013 v/v Hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

CV số 3516/BGDĐT-VP ngày 27 tháng 5 năm 2013 v/v Đánh giá và cho điểm các lĩnh vực công tác đối với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2012-2013

Hội nghị tập huấn Xây dựng kế hoạch chiến lược trường Đại học và Cao đẳng

Hội thảo và tập huấn công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm - ma túy , giữ gìn an ninh trật tự theo chương trình mục tiêu Thành phố năm 2012

Hội nghị tập huấn Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Giáo dục Đại học tại Vũng Tàu

Đại học Đà Nẵng phối hợp với ĐH Kyoto (Nhật Bản) đăng cai tổ chức Hội nghị Hiệu trưởng Đại học Việt Nam – Nhật Bản lần thứ III (29-09-2015)

Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Nguyễn Thị Hương

Hướng dẫn về việc đánh giá, phân loại và bổ sung lý lịch công chức, viên chức năm học 2017 - 2018

Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Phạm Nguyễn Minh Nhựt

Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Tạ Thị Tố Quyên

Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Đỗ Văn Cần

Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Phan Thị Đỗ Quyên

Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Nguyễn Mạnh Cường

Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Huỳnh Phước Sơn

Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Phan Thị Lệ Thuyền

Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Lê Thị Thu Nga

Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Nguyễn Duy Thảo

Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Trần Thị Minh Giang

Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Nguyễn Thị Hạnh

Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Đặng Vinh

Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Nguyễn Văn Long Giang

Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Hồ Trịnh Quỳnh Thư

Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Trần Thị Thùy Oanh

Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Bùi Thiên Lam

Công bố Lễ bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Phạm Duy Vũ

Biểu mẫu xác định chỉ tiêu tuyển sinh bậc đại học và SĐH năm 2018

Công bố Lễ bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Phạm Thị Bích Vân

PHỤ LỤC IV BÁO CÁO MINH BẠCH TÀI SẢN, THU NHẬP

Kế hoạch về việc kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ NGHĨA VỤ KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP NĂM 2017 CỦA CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THÀNH VIÊN

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ NGHĨA VỤ KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP NĂM 2017 CỦA CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THÀNH VIÊN

MẪU BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP

Thông báo về Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Nguyễn Hồng Giang

Thông báo về Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Trần Nguyễn Hồng Phúc

Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Lê Thanh Long

Công bố Lễ bào vệ Luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Hoàng Thị Mỹ Lệ

Công bố Lễ bảo vệ Luận án TS cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Phommachanh Vilayvone

Công bố thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Võ Duy Thanh

Đề án tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Ngoại ngữ

Đề án tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Sư phạm

Đề án tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Kinh tế

Đề án tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Bách khoa

Công bố thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Lê Xuân Văn

Công văn số 2250/ĐHĐN-ĐT về việc hướng dẫn lập hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

Công bố thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Huỳnh Văn Thắng

Công bố thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Thái Sơn

Công bố thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Trần Ngọc Việt

Công bố thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Vilavong Souksan

Công văn số 1480/ĐHĐN-ĐT về việc hướng dẫn thực hiện quy trình liên kết đào tạo

Công bố thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Hoàng Lê Uyên Thục

Công bố thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Lâm Tùng Giang

Công bố thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Lamngeun Sayasene

Công bố thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Lê Đức Viên

Học chương trình 2 trình độ đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ trong các cơ sở giáo dục đại học thuộc Đại học Đà Nẵng

Công văn số 708/ĐHĐN-ĐT về việc công bố thông tin luận án, luận văn trên website của cơ sở đào tạo

Công văn số 926/ĐHĐN-ĐT về việc triển khai công tác tuyển sinh chính quy 2017

Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng và Công ty AI Electronic Industry của Nhật Bản ký kết chương trình hợp tác (04-08-2016)

Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai len tại Việt Nam đến thăm và làm việc với Đại học Đà Nẵng (29-07-2016)

Đại học Đà Nẵng tổ chức lễ phong tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự cho Thị trưởng thành phố Mimasaka, Nhật Bản (27-07-2016)

Gợi mở kế hoạch mở nhánh trường ĐH Việt Nam tại Nhật Bản (25-07-2016)

ĐH Nice Sophia Antipolis và AUF dự kiến thành lập Trung tâm hỗ trợ công nghệ Pháp ngữ tại ĐHĐN (08-07-2016)

ĐHĐN làm việc với Giám đốc khối Giáo dục của Microsoft Châu Á

Đại học Đà Nẵng ký kết hợp tác với Trường ĐH Nara Gakuen, Nhật Bản (23-06-2016)

Đại học Đà Nẵng ký kết hợp tác với Trường Đại học Koblenz-Landau, Đức (21-06-2016)

Đại học Đà Nẵng và Trường CĐ Quốc tế Pegasus ký kết MOU (15-06-2016)

Đoàn Chính phủ bang Nam Úc đến thăm và làm việc tại Đại học Đà Nẵng (08-06-2016)

Kết nối Mekong thông qua Giáo dục và Đào tạo của Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (07-06-2016)

Đại học Đà Nẵng làm việc với Hiệp hội JNB và NBC, Nhật Bản (25-05-2016)

Đại học Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với ĐH Nice Sophia Antipolis, Pháp (26-04-2016)

Đại học Đà Nẵng thúc đẩy hợp tác với Đại học Bang Arizona, Hoa Kỳ (21-04-2016)

Đoàn công tác Đại học Đà Nẵng làm việc tại Trường Đại học Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Cộng hòa Pháp(18-04-2016)

Đại học Đà Nẵng mở rộng hợp tác với ĐH Catholic University of America, Hoa Kỳ (17-04-2016)

Dự án hợp tác quốc tế ICTentr và nhiều cơ hội hợp tác mới đang được mở ra giữa Đại học Đà Nẵng và Trường Đại học Léon (14-04-2016)

Thành phố Mimasaka nhận sinh viên Việt sang làm nhân viên chính thức tại Tòa thị chính (04-04-2016)

Đại học Đà Nẵng ký kết MOU với Trường ĐH Dankook, Hàn Quốc (01-04-2016)

Tác động của các chương trình học bổng AP (ĐH Queensland) đối với cán bộ Đại học Đà Nẵng (26-02-2016)

ĐHĐN và đoàn Trường Đại học Naragakuen, Nhật Bản đi đến thống nhất ký kết MOU (23-02-2016)

Sinh viên Trường Đại học Toronto, Canada đến Đại học Đà Nẵng giao lưu, thực tập về Quy hoạch và phát triển đô thị (22-02-2016)

Đại học Đà Nẵng ký kết hợp tác với Đại học Hoàng gia Ubon Ratchathani, Thái Lan (20-02-2016)

Đại học Đà Nẵng tiếp và làm việc với Chủ tịch Hội đồng Thành phố Luân Đôn, Vương quốc Anh (17-02-2016)

Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng thăm và chúc Tết cổ truyền Đại học Đà Nẵng (05-02-2016)

Đại học Đà Nẵng đẩy mạnh hợp tác với Trường Đại học Thongsook, Thái Lan (02-02-2016)

Đại học Đà Nẵng làm việc với Trường Đại học Koblenz – Landau, Đức (29-01-2016)

Đại học Đà Nẵng trao đổi hợp tác với Đại học Modena - Reggio Emilia: Một trong những đại học tốt nhất tại Ý (20-01-2016)

Đại diện chính phủ Nam Úc và đại diện Tổng Lãnh sư quán Úc tại TPHCM đến thăm và trao đổi hướng hợp tác với ĐHĐN (29-12-2015)

Lãnh đạo Đại học Đà Nẵng chúc mừng 40 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào (01-12-2015)

Tổng Giám đốc Cơ quan ngoại giao Vùng Wallonie – Bruxelles cam kết hỗ trợ phát triển dự án Trung tâm Logistics tại Trường ĐH Kinh tế, ĐHĐN và phát triển tiếng Pháp tại Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHĐN (25-11-2015)

ĐH Tổng hợp Liên Bang Viễn Đông - Nga sẵn sàng hợp tác toàn diện với Đại học Đà Nẵng (23-11-2015)

“Vườn ươm doanh nghiệp”, “hợp tác tam giác”, “các dự án mở trong khoa học công nghệ” – những hướng hợp tác mới giữa ĐHĐN và Wallonie – Bruxelles (21-10-2015)

Công ty Thang máy ME, Nhật Bản mong muốn tuyển dụng sinh viên ưu tú của Đại học Đà Nẵng (16-10-2015)

Đại học Đà Nẵng ký kết hợp tác toàn diện với ĐH HELP, Malaysia (28-09-2015)

Đại học Điều dưỡng Kobe làm việc với Khoa Y – Dược, Đại học Đà Nẵng về chương trình khảo sát “Sự so sánh giữa Việt Nam – Nhật Bản về nhận thức và đối xử với bệnh mất trí nhớ” (25-09-2015)

Đoàn UBND TP Mimasaka, Nhật Bản đến diễn thuyết, phỏng vấn tuyển dụng tại ĐHĐN (03-09-2015)

Học viện hàng đầu thế giới trong lĩnh vực đào tạo Công nghệ Thông tin muốn hợp tác nhằm tích hợp chương trình đào tạo NIIT vào chương trình đào tạo của Đại học Đà Nẵng (23-08-2015)

Đại học Đà Nẵng làm việc với đại diện ASEAN-Newzealand (11-08-2015)

Hơn 130 đại biểu tham dự Hội nghị quốc tế lần thứ 3 về chủ đề “Hợp tác Nghiên cứu và Giáo dục môi trường toàn cầu khu vực Đông Dương” tại Đại học Đà Nẵng (30-07-2015)

Trường đại học có chất lượng giảng dạy tốt nhất Melbourne, Úc đến thăm và trao đổi hướng hợp tác với ĐHĐN (27-07-2015)

Du học Thạc sĩ tại Việt Nam với Chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh giữa ĐHĐN với ĐH Sunderland (Vương quốc Anh) và Trường ĐH Quốc tế TEG (Singapore) (13-07-2015)

Công bố luận án tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Nam

Thông báo về Lễ bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của Nghiên cứu sinh Ngô Anh Tuấn

17 sinh viên ĐHBK, ĐHSP, ĐHNN được học chương trình hai tại ĐHKT từ học kỳ I/2016-2017

15 sinh viên ĐHNN được học chương trình hai tại ĐHKT từ học kỳ II/2015-2016

Thông báo số 239/TB-ĐHĐN Ý kiến kết luận của PGĐ ĐHĐN Đoàn Quang Vinh tại cuộc họp giao ban công tác đào tạo Quý IV/2016

Anh hoat dong

Danh sách tiến sĩ, thạc sĩ ĐHĐN

Đại học Đà Nẵng tổ chức “Tập huấn công tác tuyên truyền về phòng chống tội phạm, tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội trong HSSV năm 2016” (15-12-2016)

Thông báo số 6592/TB-ĐHĐN Ý kiến kết luận của PGĐ ĐHĐN Đoàn Quang Vinh tại cuộc họp giao ban công tác giảng dạy ngoại ngữ

Thông báo về Lễ bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của Nghiên cứu sinh Nguyễn Hà Huy Cường

Thông báo về việc lấy ý kiến thăm dò dư luận để xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 năm 2017 của Cơ quan ĐHĐN

Thống kê thí sinh trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng năm 2016 (tiếp theo)

Thông báo về Lễ bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của Nghiên cứu sinh Phan Thị Xuân Hương

Kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ đợt 2 năm 2016

Thống kê thí sinh trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng năm 2016

Thông báo về Lễ bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của Nghiên cứu sinh Ngô Minh Khoa

Thông báo về Lễ bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của Nghiên cứu sinh Nguyễn Duy Nhật Viễn

Triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm học 2016-2017

Triển khai xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần 14 năm 2017

Tổ chức "Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam"

Hướng dẫn thực hiện công tác Pháp chế năm học 2016-2017

Đại học Đà Nẵng tổ chức trọng thể “Lễ Vinh danh Thủ khoa lần thứ V - Nâng bước Tân SV 2016”: Thấm nhuần tinh thần “Hiền tài” mãi mãi “là Nguyên khí Quốc gia”

Thực học - Vững nghiệp - Sẵn sàng hội nhập, xứng danh sinh viên Đại học Đà Nẵng

Thông báo về Lễ bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của Nghiên cứu sinh Trần Văn Đức

Thông báo xét chọn học bổng “SaiGonCo.op – chắp cánh tương lai” năm 2016

Hướng dẫn thực hiện Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ban hành theo Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng

Thông báo về Lễ bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Anh

Thông báo về Lễ bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của Nghiên cứu sinh Nguyễn Việt Hải

Thông tư số 18/2016/TT-BGDĐT ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học”

Thông tư liên tịch số 19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập

Thông tư liên tịch số 20/2016/TTLT-BGDĐT-BQP Hướng dẫn thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự và đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật cho quân đội

Danh mục văn bản hết hiệu lực và sắp hết hiệu lực

Thông báo về việc thay đổi phương thức quản lý sinh viên nhận học bổng Kumho Asiana

Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh sinh viên năm học 2016-2017”

Thông báo về Lễ bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của Nghiên cứu sinh Trần Kim Quyên

Tổng hợp thông tin đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016 của Đại học Đà Nẵng

Quyết định số 3758/QĐ-ĐHĐN về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy chế ĐGKQRL của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ban hành theo Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT tại các CSGDĐHTV,ĐVTT

Chương trình ngày hội tuyển sinh Đại học Đà Nẵng năm 2016

Quy chế liên tịch số 46/QCLT-ĐHĐN-DMC về phối hợp quản lý học sinh, sinh viên của Đại học Đà Nẵng nội trú tại các ký túc xá tập trung trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Thông tư 35/2011/TT-BGDĐT Quy định về trao và nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Thông tư ban hành Quy định về việc đánh giá công tác học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Quy định về chế độ làm việc của giảng viên ĐHĐN

Quy định tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc, tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp

Thời gian biểu từng buổi thi- kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2016

Triển khai thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg

Kế hoạch tuyên truyền, vận động và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiẹn cơ giới đường bộ năm 2016 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Kế hoạch thực hiện tháng hành động phòng chống ma túy (từ ngày 01/6 đến ngày 30/6/2016)

Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH về hướng dẫn thực hiện Nghị định 86/2015/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 86/2015/NĐ-CP "QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ THU, QUẢN LÝ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP TỪ NĂM HỌC 2015 - 2016 ĐẾN NĂM HỌC 2020 - 2021"

Biểu mẫu cử CBVC đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định số 2211/QĐ-ĐHĐN ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Đại học Đà Nẵng

Quy chế Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức ĐHĐN

Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo (lần 3) Hướng dẫn đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên theo thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT

Giới thiệu chung

TRT: Thiết kế và phát triển hệ thống thông tin số 3DCS

TRT: Máy điện và Thiết bị điện – điện tử

TRT: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

TRT: Cơ học tính toán

TRT: Công nghệ cơ khí và các thiết bị tự động hóa có chính xác cao

Liên kết DN

HĐ KHĐT

Tạp chí KHCN

10 sinh viên Đại học Đà Nẵng nhận học bổng của Bộ Khoa học & Nghệ thuật bang Hessen (CHLB Đức) (29-04-2016)

Kỳ thi Olimpic Sinh viên Giỏi ĐH vùng Đà Nẵng 2016: Giảm sâu tính “phong trào” nâng cao dần chất lượng, đánh giá đúng năng lực dạy và học

Thông báo về Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Hưng

Lễ Tổng kết và trao giải “Kỳ thi sinh viên giỏi Đại học Đà Nẵng năm 2016” (16-05-2016)

Thông báo điều chỉnh ngày thi các môn năng khiếu

Thông báo về kế hoạch tổ chức lễ trao bằng thạc sĩ, tiến sĩ đợt 1 năm 2016

Trung tâm nghiên cứu

Đại học vùng Đà Nẵng: Đồng hành trong chuẩn bị và nuôi dưỡng ý tưởng sáng tạo, dự án khởi nghiệp cùng HSSV

Ngày hội sinh viên khởi nghiệp: Đại học Đà Nẵng - nơi lan tỏa tinh thần khởi nghiệp

Đại học vùng Đà Nẵng: Quyết liệt chuyển đổi phương pháp giảng dạy từ “truyền thụ kiến thức” sang “phát triển kỹ năng”, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Đề án tuyển sinh riêng vào Đại học Đà Nẵng năm 2016

Thông báo về Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của Nghiên cứu sinh Phạm Quang Tín

Thông báo nộp hồ sơ xét học bổng Lương Văn Can dành cho sinh viên đang theo học hệ đại học/cao đăng năm học 2016-2017

Thông tư ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy

Mời tham gia Cuộc thi và Triển lãm tranh, ảnh cho học sinh, sinh viên chủ đề “Nét đẹp đời thường”

Đại học Đà Nẵng tổ chức Chương trình “Ngày hội việc làm Nhật Bản năm 2016”

Kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ đợt 1 năm 2016

Đề án tuyển sinh nhóm vào Đại học Đà Nẵng năm 2016

Công văn số 5304/ĐHĐN-ĐT về việc điều chỉnh quy định đào tạo chương trình thứ hai

Quyết định số 384/QĐ-ĐHĐN_ĐT về việc ban hành Quy định đào tào chương trình thứ hai giữa các trường thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng

Thông báo về Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của Nghiên cứu sinh Trịnh Trung Kiên

Thông báo về mức thu học phí cao học Khóa 29

Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT về Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia

Công văn số 1062/BGDĐT- KTKĐCLGD về việc Hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2016

Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy

Thông báo hình thức, thời gian làm bài và nội dung trọng tâm các môn thi "Kỳ thi sinh viên giỏi Đại học Đà Nẵng năm 2016"

Đại học Đà Nẵng mở đăng ký dự thi các môn năng khiếu dùng cho xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy từ ngày 01/4

Thông báo mời các bạn học sinh, sinh viên hưởng ứng, đăng ký tham dự “Kỳ thi Sinh viên giỏi Đại học Đà Nẵng năm 2016”

Thông báo về việc đăng ký đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2017

Danh mục môn thi tuyển sinh đào tạo liên thông (áp dụng từ năm 2016)

Thông báo lịch xét tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016

Thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2016

Thông báo về Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của Nghiên cứu sinh Phan Thăng An

Thông báo về Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của Nghiên cứu sinh Lê Thế Phiệt

Đại học Đà Nẵng đăng ký thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2016

Góp ý dự thảo lần 2 Quy chế tuyển sinh đào tạo thạc sĩ

Triển khai kế hoạch tổ chức tuyển sinh SĐH, liên thông và VLVH đợt 1 năm 2016

Thông báo tổ chức thi Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp) cấp độ B1 (bậc 3/6) của Khung Châu Âu dành cho học viên cao học - Đợt 21

Danh sách Hội thảo - Hội nghị tại ĐHĐN năm 2016

Công bố luận án của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Trúc

Thông báo về việc xác định chỉ tiêu năm 2016

Công bố Luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Nguyễn Đình Lầu

Bế mạc Hội thi Tiếng hát SV toàn quốc XIV, KV miền Trung năm học 2015-2016: Đại học Đà Nẵng giành 02 giải Nhì, 01 giải Ba và 9 tiết mục xuất sắc đạt giải A

Khai mạc Hội thi "Tiếng hát SV toàn quốc": ĐHĐN có 7 đoàn dự thi trên tổng số 17 đoàn toàn khu vực miền Trung

Luận án Tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Trần Phương Nam, Chuyên ngành: Mạng và hệ thống điện

Thông tin về Hội thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ XIV năm học 2015-2016 Khu vực Miền Trung

Thông báo học bổng của tổ chức Kulturstudier, Nauy

Trường Cao đẳng Công nghệ hợp tác sâu rộng với Đại học Kristianstad – Thụy Điển

Thông báo mời tham dự hội thảo khoa học: "Đào tạo nguồn nhân lực cho Tây Nguyên: Thực trạng và giải pháp"

Cuộc thi “Hùng biện tiếng Trung KV miền Trung - 2015”: 2 bạn Nguyễn Thị Kiều Oanh (ĐH Hà Tĩnh) và Nguyễn Mạnh Tùng (ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng) giành giải Nhất

Thông báo học bổng sau đại học và sau tiến sĩ tại Áo

Lễ trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ đợt 2 năm 2015

Đại học Đà Nẵng tiếp và làm việc với đoàn Thị trưởng TP Boras, Thụy Điển

Đại học Adelaide, Úc – một trong những trường ĐH tốt nhất thế giới đến thăm và làm việc với Đại học Đà Nẵng

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội thảo Giáo dục Quốc tế 2015: Đưa cơ hội tiếp cận với các nền giáo dục tiên tiến quốc tế đến HSSV toàn TP

Thông tin học bổng ngắn hạn của Đại học Kyoto, Nhật Bản

Đêm diễn đầy cảm xúc tại Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng của Ban nhạc trẻ GOLF-CHLB Đức

Đại học Đà Nẵng ký kết hợp tác với Đại học Leeds Beckett, Vương quốc Anh

Hội thảo giáo dục quốc tế năm 2015

Trao giải giáo viên nước ngoài dạy tiếng Nga xuất sắc nhất

“Vườn ươm doanh nghiệp”, “hợp tác tam giác”, “các dự án mở trong khoa học công nghệ” – những hướng hợp tác mới giữa ĐHĐN và Wallonie – Bruxelles

Thông báo Chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) năm 2015

Luận án Tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS: Lê Thị Mỹ Hạnh, Chuyên ngành: Khoa học máy tính, Mã số: 62.48.01.01

Luận án Tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Lê Minh Trí, chuyên ngành Kỹ thuật nhiệt, mã số 62.52.80.05

Thông báo v/v nhận Giấy xác nhận B1 đợt 20

Một điểm son trong hợp tác đào tạo trung cấp giữa tổ chức Passerelles Numériques của Pháp và trường Cao đẳng Công nghệ, Đại học Đà Nẵng

Công ty Thang máy ME, Nhật Bản mong muốn tuyển dụng sinh viên ưu tú của Đại học Đà Nẵng

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng: Lễ kỷ niệm “Ngày chữ Hàn” lần thứ 11

Đại học Đà Nẵng phối hợp với ĐH Kyoto (Nhật Bản) đăng cai tổ chức Hội nghị Hiệu trưởng Đại học Việt Nam – Nhật Bản lần thứ III

Thông báo Quỹ hỗ trợ Hợp tác Giáo dục Đại học: Thư mời nộp hồ sơ

Thông báo Chương trình Học bổng YSEALI dành cho Thủ Lĩnh Trẻ

Danh sách các Bằng SHTT tại ĐHĐN

Lý lịch khoa học (SCV)

Nhóm Nghiên cứu - Giảng dạy (TRT)

Kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ đợt 2 năm 2015

Đại học Đà Nẵng phấn đấu thực hiện mục tiêu 100% sinh viên tham gia BHYT trong năm học 2015-2016

Danh sách các Hội nghị - Hội thảo năm 2015

Thống kê danh sách Giáo sư - Phó Giáo sư ĐHĐN

Mẫu đề tài KHCN các cấp

Văn bản liên quan

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ trong kế hoạch năm 2015

Quyết định về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ trong kế hoạch năm 2015

Danh mục môn thi tuyển sinh Cao học khóa 32

Thông báo tuyển sinh Cao học khóa K32

Thông báo xét tuyển NCS khóa K32

Thông báo xét tuyển NCS theo đề án 911 đợt 2 năm 2015

Hồ sơ đăng ký Nghiên cứu sinh

BẢNG VÀNG CÁC NHÀ TÀI TRỢ HỌC SINH, SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Thông báo về việc thay đổi lịch thi năng lực Ngoại ngữ B1 đợt 20

Cuộc thi thiết kế biểu trưng (logo) trường học xanh

Thông báo tuyển dụng viên chức

Thông báo kết quả Danh sách ứng viên đề nghị HĐCDGSNN xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/ PGS năm 2015

Danh sách trúng tuyển và kết quả thi ngoại ngữ chuẩn B1 đợt 19

Công bố luận án tiến sĩ kỹ thuật của NCS Đỗ Hữu Đạo

Lễ trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ đợt 1 năm 2015

Báo cáo tiến độ thực hiện luận án tiến sĩ

Hồ sơ bảo vệ tốt nghiệp Thạc sĩ

Quy định về hình thức trình bày đối với luận văn tốt nghiệp thạc sĩ

Mẫu đơn dự thi B1

Đơn xin bảo vệ luận văn thạc sĩ

Mẫu đơn đăng ký dự tuyển theo phương thức tuyển sinh riêng vào phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại KonTum năm 2015

Cơ cấu tổ chức Ban đào tạo

Esuhai đồng hành cùng “Ngày hội sinh viên khởi nghiệp & Việc làm Nhật Bản”

Tổng hợp thông tin tuyển sinh theo phương thức tuyển sinh riêng của Đại học Đà Nẵng năm 2015

Một số văn bản pháp quy của Quỹ đổi mới Công nghệ quốc gia (NATIF) để tham khảo

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH RIÊNG VÀO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NĂM 2015

Mẫu đơn đăng ký dự tuyển theo phương thức tuyển sinh riêng vào các ngành có môn thi năng khiếu tại Đại học Đà Nẵng năm 2015

Thông báo qui định về hồ sơ và lệ phí tuyển sinh theo phương thức tuyển sinh riêng năm 2015

Thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính qui năm 2015 của Đại học Đà Nẵng

Đề án tuyển sinh riêng cao đẳng, đại học chính quy năm 2015

Thông báo tuyển sinh liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2015 lần 5

Thông báo về việc tổ chức thi ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp) cấp độ B1 dành cho học viên cao học đợt 19 tại Đà Nẵng

Thông báo tuyển sinh đại học liên thông vừa làm vừa học năm 2015 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đăk Lăk

Thông báo xét chọn sinh viên nhận học bổng Hessen (CHLB Đức) năm học 2014-2015

Thông báo tuyển sinh Đại học, hình thức vừa làm vừa học năm 2015 tại trường đại học Phạm Văn Đông

Thông báo tuyển sinh Đại học, hình thức vừa làm vừa học năm 2015 tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Yên

Thông báo tuyển sinh Đại học, hình thức vừa làm vừa học năm 2015 tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Thừa Thiên Huế

Thông báo tuyển sinh Đại học, hình thức vừa làm vừa học năm 2015 tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai

Thông báo tuyển sinh Đại học, hình thức vừa làm vừa học năm 2015 tại Trường Cao đẳng Cộng Đồng Cà Mau

Thông báo tuyển sinh Đại học, hình thức vừa làm vừa học năm 2015 tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam

Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học năm 2015 tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai (tốt nghiệp chưa đủ 36 tháng)

Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học năm 2015 tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai (tốt nghiệp đủ 36 tháng)

Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học năm 2015 tại trường Trung cấp Quảng Đông, tỉnh Quảng Nam (tốt nghiệp đủ 36 tháng)

Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học năm 2015 tại trường Trung cấp Quảng Đông, tỉnh Quảng Nam (tốt nghiệp chưa đủ 36 tháng)

Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học năm 2015 tại trường Đại học Phạm Văn Đồng (tốt nghiệp chưa đủ 36 tháng)

Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học năm 2015 tại trường Đại học Phạm Văn Đồng (tốt nghiệp đủ 36 tháng)

Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học năm 2015 tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam (tốt nghiệp đủ 36 tháng)

Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học năm 2015 tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam (tốt nghiệp chưa đủ 36 tháng)

Tuyển sinh đại học, hình thức vừa làm vừa học năm 2015 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Định

Tuyển sinh đại học, hình thức vừa làm vừa học năm 2015 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Kon tum

Thông báo tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2015 tại Đại học Đà Nẵng

Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học năm 2015 tại Đại học Đà Nẵng (tốt nghiệp đủ 36 tháng)

Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học năm 2015 tại Đại học Đà Nẵng (tốt nghiệp chưa đủ 36 tháng)

Những hoạt động hợp tác quốc tế nổi bật của Đại học Đà Nẵng trong tháng 01/2015

Thông báo tuyển sinh sau đại học khóa 31

Hội thảo phát động Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới 2015 tại Đại học Đà Nẵng

Thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính qui năm 2015 của Đại học Đà Nẵng

Lễ vinh danh Thủ khoa và trao Học bổng Tiếp sức đến trường năm 2014

Đại học Đà Nẵng phát động hưởng ứng phong trào “Tết vì người nghèo và người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn năm 2015”

Thông báo về việc đăng ký mua vé tập thể về quê trong dịp Xuân Ất Mùi 2015 cho học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng

Cách tính thời điểm xét nâng lương trước thời hạn

Thông báo về việc nộp học phí cao học đợt 2 của khóa 28

Không ở ngạch giáo viên có được hưởng phụ cấp khi giảng dạy?

Giữ mã ngạch giáo viên nhưng không giảng dạy có được hưởng phụ cấp?

Thông báo chương trình học bổng Vương quốc Bỉ

Giám đốc Đại học Đà Nẵng - người Việt đầu tiên nhận bằng Tiến sĩ danh dự của Đại học Quốc gia Yokohama, Nhật Bản

Giám đốc Đại học Đà Nẵng - người Việt đầu tiên nhận bằng Tiến sĩ danh dự của Đại học Quốc gia Yokohama, Nhật Bản

Thông báo xét học bổng “Saigon Co.op – Chắp cánh tương lai” năm 2014 và Học bổng "Nguyễn Thái Bình - Vườn ươm nhân tài LienVietPostBank năm học 2012-2013”

Thông báo tuyển chọn sinh viên xuất sắc tham dự chương trình giao lưu hữu nghị tại Tokyo – Nhật Bản

Chương trình ươm tạo “100 hạt giống doanh nhân Đà Nẵng” - Cơ hội khởi nghiệp & huấn luyện trải nghiệm cho sinh viên Đại học Đà Nẵng học giỏi, đạo đức tốt và có ý tưởng, giải pháp kinh doanh sáng tạo

Lễ trao giải Kỳ thi sinh viên giỏi Đại học Đà Nẵng năm 2014

Văn bản pháp quy về Chế độ chính sách

Văn bản pháp quy về Lao động tiền lương

Văn bản về Công tác Tổ chức Bộ máy

Văn bản pháp quy về Tuyển dụng và quản lý viên chức

Cử viên chức dự tuyển đi đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2014

Xin ý kiến góp ý dự thảo Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Đà Nẵng, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc

Thông báo V/v Cử cán bộ, giảng viên tham gia khóa bồi dưỡng năng lực tiếng Anh (B1)

Kế hoạch hoạt động Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHĐN năm học 2014 - 2015

Danh sách các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá

Quy định về quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ viên chức thuộc các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng

Biểu mẫu quy định việc cử CBVC đi học tập, công tác trong và ngoài nước

BẢNG VÀNG CÁC TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP HỖ TRỢ SINH VIÊN, HỌC SINH ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2014 - 2015

Ngày hội liên kết doanh nghiệp & nhà trường, đồng hành hỗ trợ sinh viên ĐHĐN cơ hội việc làm, lập thân và khởi nghiệp

Ngày Hội SV Khởi nghiệp - ĐH Đà Nẵng 2014: Chủ động hoàn thiện quy trình, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn lực, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động

63_2014_ND-CP_Hướng dẫn về đấu thầu cho Luật đấu thầu 2013

Khai giảng khóa đào tạo kiểm định viên Kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp khu vực miền Trung – Tây Nguyên

Đào tạo nguồn nhân lực: Đã đến lúc, "chất lượng đầu ra" phải đảm bảo "hợp chuẩn" ngành, nghề của khu vực và quốc tế

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

LUẬT VIÊN CHỨC

NGHỊ ĐỊNH Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức

NGHỊ ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM NIÊN ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

THÔNG TƯ: Quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

NGHỊ ĐỊNH (29): Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

NGHỊ ĐỊNH (141): Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học

Quy định về thực hiện kéo dài thời gian công tác và chế độ hưu trí cho cán bộ viên chức

Đề án 911 năm 2014: Qui trình đăng ký, hồ sơ dự tuyển và thời gian nộp hồ sơ

Thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 năm 2014

Thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 năm 2014

THÔNG BÁO PHÚC KHẢO BÀI THI KHÓA 29

Kết quả thi tuyển sinh cao học khóa K29

THÔNG BÁO HỌC BỔNG CỦA TỔ CHỨC KULTURSTUDIER, NAUY

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận thông báo

Thông báo Chương trình học bổng Endeavor niên khóa 2015

THÔNG BÁO HỘI THẢO DU HỌC NHẬT BẢN 2014

Lịch thi và danh sách thi sau đại học khóa K29

Lễ khai mạc kỳ thi Olympic sinh viên giỏi Đại học Đà Nẵng năm 2014

Khai mạc Triển lãm “Quần đảo Hoàng Sa – Chủ quyền của Việt Nam”, Đợt 3 - 2014 tại Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

Dự án Sáng kiến cải thiện tình trạng “Sử dụng chất có cồn và điều khiển phương tiện giao thông ở Việt Nam" tiếp tục được triển khai tại Đà Nẵng

Thông báo buổi nói chuyện của Đại sứ New Zealand

Cơ hội tìm kiếm nguồn học bổng và du học tại Viện Khoa học Tiên tiến Nhật Bản

Đại học Đà Nẵng thăm và chúc Tết cổ truyền Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng

Sinh viên Đại học Đà Nẵng tham quan tàu Hải quân Hoa Kỳ

Thông báo mời các bạn sinh viên hưởng ứng, đăng ký tham dự Kỳ thi Olympic Sinh viên giỏi Đại học Đà Nẵng năm 2014 (Ngày 19,20/04/2014)

Thông báo chương trình học bổng tài năng IN-Wallonie-Bruxelles International (IN.WBI) niên học 2015-2016

Lễ trao học bổng JFE dành cho 05 sinh viên Đại học Đà Nẵng

Thông báo học bổng của học viện công nghệ Châu Á (AIT), Thái Lan

Thông báo học bổng của học viện công nghệ Châu Á (AIT), Thái Lan

Thông tư Ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam

Ban hành quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam từ 11/4/2014.

Bản tin thường kỳ của Đại sứ quán Israel tại Việt Nam, số tháng 3/2014

Tiếp và làm việc với đoàn Đại học Quốc gia Yokohama và TP Yokohama, Nhật Bản

Đại học Đà Nẵng khai giảng lớp học tiếng Nhật miễn phí đầu tiên

Sinh viên Đại học Đà Nẵng nhận học bổng JFE – Nhật Bản

Doanh nghiệp chủ động đào tạo nguồn nhân lực tiếng Nhật thông qua hợp tác với các trường ĐH Quốc gia của Việt Nam

Đoàn công tác Đại học Đà Nẵng làm việc với Đại học Kobe

Ký kết hợp tác giữa Đại học Đà Nẵng và Đại học Kyoto (Nhật Bản)

Sinh viên Đại học Đà Nẵng giao lưu với sinh viên Trường Đại học Quốc tế Kansai, Nhật Bản

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Hướng dẫn số 619/ĐHĐN-HSSV - Quy chế số 60/2007/QĐ-BGDĐT về đánh giá kết quả rèn luyện HSSV & 7 năm thực hiện Quy định số 740/ĐHĐN-ĐT về công tác Giảng viên chủ nhiệm

Mục tiêu đào tạo và cơ hội việc làm các ngành mới tuyển sinh năm 2014

Thông báo mời viết bài Hội thảo khoa học "Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế"

Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KHCN Thành phố Đà Nẵng năm 2015

Thông báo khóa đào tạo ngắn hạn về Quản lý rủi ro thiên tai theo lưu vực sông - Những tác động ngắn hạn lên quản lý tưới

Đăng ký đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2015 tỉnh Thừa Thiên Huế

Các biểu mẫu về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ viên chức

THÔNG BÁO: Xét khen thưởng hoạt động khoa học công nghệ thành phố Đà Nẵng

Thông báo v/v tổ chức thi Ngoại ngữ cấp độ B1 Đợt 12 tại Đà Nẵng

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch Khoa học Công nghệ năm 2015

Áp dụng khung năng lực ngoại ngữ 3 cấp và 6 bậc

Thông báo về các chương trình học bổng du học Đài Loan

THÔNG TIN HỌC BỔNG ĐẠI HỌC KHON KAEN, THÁI LAN NĂM 2014

Thông báo về khóa học trải nghiệm tại Nhật Bản 2014

Đại học Đà Nẵng tiếp và làm việc với công ty Metro Computer Service – Nhật Bản

Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ tại đại học hàng đầu của Nhật Bản: Kanazawa University

ĐOÀN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG SANG THĂM VÀ THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐẠI HỌC QUỐC GIA YOKOHAMA

Thông báo tuyển sinh Đại học và Sau Đại học tại Đại học Công nghệ Đài Bắc, Đài Loan (National Taipei University of Technology, Tawan) năm học 2014-2015

Kết quả thi tuyển sinh sau đại học khóa 28 tại Trà Vinh

Thông báo mời các em sinh viên, học sinh tham dự Triển lãm “Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử” & Đảm bảo ANTT trong HSSV trước và sau Tết âm lịch

Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng: Khai mạc triển lãm “Quần đảo Hoàng Sa – Chủ quyền Việt Nam”

Phát động hưởng ứng thực hiện văn hóa giao thông trong sinh viên, học sinh ĐHĐN năm 2014

Thông tin học bổng ngắn hạn về Văn hóa và Nghệ thuật của Bộ Ngoại Giao Indonesia

“Triển lãm các tư liệu, hình ảnh về chủ quyền của Việt Nam đối với Quần đảo Hoàng Sa năm 2014”

Đại học Đà Nẵng mở Gala Đón năm mới cùng Lưu Học sinh: Góp thêm những trang kỷ niệm đẹp về Đà Nẵng - Việt Nam

Học bổng “SaiGon Co.op – Hành trình chắp cánh tương lai” và “Vì Sinh viên vượt khó, học giỏi” của Tổ chức Shinnyo-en, Nhật Bản đến với SV Đại học Đà Nẵng

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC LỚP CAO HỌC KHÓA 29

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH THEO ĐỀ ÁN 911 ĐỢT 1 NĂM 2014

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH KHÓA 29

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC LỚP CAO HỌC KHÓA 29 TẠI PHÂN HIỆU ĐHĐN TẠI KONTUM

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC LỚP CAO HỌC KHÓA 29 LIÊN KẾT ĐÀO TẠO GIỮA ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC LỚP CAO HỌC KHÓA 29 LIÊN KẾT ĐÀO TẠO GIỮA ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

Kết thúc thành công Diễn đàn “Thanh niên với các vấn đề quốc tế 2013”

Nhiều học bổng của các doanh nghiệp thể hiện trách nhiệm xã hội, đồng hành cùng giáo dục, chấp cánh cho sinh viên Đại học Đà Nẵng vững bước đến trường

TT Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường ĐH, CĐ và TCCN

Thông báo số 2 về "Diễn đàn Thanh niên với các vấn đề quốc tế"

Thông báo về trình tự, thủ tục và triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2013

Thông báo tuyển sinh viên tham gia giao lưu và nhận sinh viên ĐHQG Úc ở homestay

Thông tư 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập

Lãnh đạo Đại học Đà Nẵng chúc mừng 38 năm Quốc Khánh nước CHDCND Lào

Thông báo về việc bổ sung hồ sơ để xét tuyển đi đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 3013

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 37/2007/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 3 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MINH BẠCH TÀI SẢN, THU NHẬP CHÍNH PHỦ

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 37/2007/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 3 NĂM 2007 VỀ MINH BẠCH TÀI SẢN, THU NHẬP

Phát động cuộc thi viết về Nhật Bản với chủ đề "Nhật Bản và tôi" của đài phát thanh Nhật Bản NHK

Chương trình “Học bổng tín dụng” dành cho các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của Đại học Đà Nẵng lần thứ II

Thông báo phúc khảo bài thi khóa 28

Kết quả thi tuyển sinh sau đại học khóa 28

Thông tin về học bổng đào tạo Sau Đại học từ Đại học Hallym, Hàn Quốc

Thông báo học bổng Tiến sỹ Trường Đại học Kỹ thuật Suranaree, Thái Lan

Thông báo HỌC BỔNG GLOBAL UGRAD 2014 DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC

Đại học Đà Nẵng tổ chức trọng thể Lễ “Vinh danh Thủ khoa” lần II: Hiện thực hóa di huấn của Người “Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua Dạy tốt - Học tốt”

HD tổ chức lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của Giảng viên

Miễn thị thực hộ chiếu phổ thông giữa Việt Nam và Myanmar

Thông báo hội thảo giới thiệu thông tin về du học Nhật Bản

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY INFOGRAM

Tọa đàm về cập nhật báo cáo triển vọng phát triển Châu Á năm 2013

Chương trình Học bổng của Quỹ Giáo dục Việt Nam - VEF

Từ 1.10, người Việt chỉ mất 3-5 ngày xin visa vào Anh

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC LỚP CAO HỌC KHÓA 28 LIÊN KẾT ĐÀO TẠO GIỮA ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

KHÓA HUẤN LUYỆN VỀ CHỦ ĐỀ “QUỐC TẾ HÓA TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC”

Đại học Đà Nẵng thành lập Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh

Thông báo Chương trình học bổng Mitacs Globalink từ Tổng lãnh sự quán Canada

Đại học Đà Nẵng tiếp và làm việc với đoàn trường Đại học GRIPS, Nhật Bản(26-09-2013)

Đại học Đà Nẵng tiếp và làm việc với đoàn công ty Aika (24/09/2013)

Danh mục ngành, chuyên ngành đào tạo liên thông tại Đại học Đà Nẵng

Thông báo học bổng Sau đại học từ Đại sứ quán IRELAND

Quản lý sản xuất theo phong cách Nhật Bản, kỹ năng lãnh đạo thực tế và những chia sẻ cùng Doanh nghiệp và Nhà trường Việt Nam (16-09-2013)

Danh sách thí sinh dự thi sau đại học khóa K28

LỊCH THI SAU ĐẠI HỌC KHÓA K28

Giới thiệu hội thảo quốc tế Quản lý sản xuất tại Đại học Đà Nẵng năm 2013

Thông báo - V/v tổ chức khóa bồi dưỡng năng lực tiếng Anh bậc 4 cho giảng viên

ĐẠI SỨ ĐẶC MỆNH TOÀN QUYỀN ITALIA TẠI VIỆT NAM ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG.

Sinh viên Đại học Đà Nẵng giao lưu với Sinh viên Nhật Bản

Thông báo thay đổi quy trình đăng ký học bổng nghiên cứu của DAAD

Thông báo hội thảo tập huấn cho ứng viên được Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyển chọn đi học tại nước ngoài năm 2013

Mời các bạn sinh viên đăng ký tham dự & giới thiệu đến các bạn khác cùng quan tâm: Ngày hội nghề nghiệp và Tuyển dụng Sales Master Program 2013

Đại học Đà Nẵng tiếp và kí kết hợp tác với Đại học Kobe - Nhật Bản

Lễ ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Đà Nẵng và Đại học Pyeongtaek, Hàn Quốc

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Đà Nẵng tiếp và làm việc với đại diện liên hiệp các trường Nantes, Angers, Le Mans (12-08-2013)

Đại học Đà Nẵng tiếp Đại học Quốc tế Kansai (12/08/2013)

Hướng dẫn xây dựng Đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản hướng dẫn

Quyết định về quy định về công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Chỉ thị về tăng cường phối hợp nhà Trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên

Quyết định Ban hành Quy định tổ chức hoạt động văn hóa cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp

Quyết định Ban hành Quy định về công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Thông báo mời các em sinh viên, học sinh đăng ký tham gia Cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng – 2013 lần đầu tiên được tổ chức vào ngày 01/9/2013 tại Công Viên Biển Đông, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng (Cự ly 5km phong trào)

Thông báo Kính mời quý thầy cô và các em sinh viên, học sinh đăng ký nhận vé dự xem và cổ vũ Cuộc thi sáng tạo robocon Châu Á Thái Bình Dương - Đà Nẵng – 2013 vào ngày 18/08/2013 tại Cung thể thao Tuyên Sơn Thành phố Đà Nẵng

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản hướng dẫnTổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” trong các trường ĐH, CĐ, TCCN năm học 2013 - 2014

Quyết định cho phép sinh viên du học tại các Trường Đại học của Nhật Bản

Ước mơ thành kỹ sư an ninh mạng của thủ khoa nghèo

Ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Thông báo số 02 về việc tổ chức cuộc thi “tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Thông báo số 01 về việc tổ chức cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Quyết định về việc ban hành thể lệ cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Đổi mới cơ chế quản lý tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập

Xây dựng đề án xác định vị trí việc làm

Thông báo v/v đăng ký ôn thi cao học khóa 28

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC LỚP CAO HỌC KHÓA 28 LIÊN KẾT ĐÀO TẠO GIỮA ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

Công bố thông tin bảo vệ luận án tiến sĩ NCS Nguyễn Thị Bích Thủy

Thông báo v/v tổ chức nhập học cho các học viên cao học tại Đăk Lăk

Thông báo v/v tổ chức nhập học cho các học viên cao học tại Kontum

Thông báo v/v mở lớp bổ sung kiến thức chuyên ngành Quản lý giáo dục

Thông báo tuyển sinh cao học khóa 28

Thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh khóa 28

Đại học Đà Nẵng đã sẵn sàng đón tiếp và bố trí 4000 chỗ ở ưu đãi tại các Ký túc xá phục vụ chu đáo cho thí sinh và người thân dự thi Đại học, Cao đẳng năm 2013

100 SV nghèo, vượt khó học giỏi của Đại học Đà Nẵng nhận học bổng Nguyễn Thái Bình

Đại học Đà Nẵng triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không Ma túy và Ngày toàn dân phòng chống Ma túy 26/6

Nâng cao nhận thức phòng chống tội phạm trong học sinh, sinh viên

Thông báo kết quả xét tuyển ứng viên đi đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2013

Giới thiệu chương trình Thạc sĩ Chất lượng Quốc tế trong Giáo dục Đại học

Danh sách sinh viên Đại học Đà Nẵng được đề nghị trao học bổng của Hội sự nghiệp từ thiện Minh Đức lần thứ 9, năm học 2012-2013

Đại học Đà Nẵng phố hợp với liên doanh DMC – 579 triển khai chính sách ưu đãi thu hút sinh viên học sinh đến lưu trú tại các Ký túc xá theo “Thỏa thuận hợp tác khai thác hiệu quả các ký túc xá của thành phố cho học sinh, sinh viên trên địa bàn Đà Nẵng”

Thông báo Chương trình Học bổng Endeavour niên khóa 2014

Kết thúc Vòng 1 Cuộc thi “Dynamic - Sinh viên Nhà Doanh nghiệp tương lai năm 2013” Khu vực Miền Trung Tây Nguyên diễn ra tại Đại học Đà Nẵng

Sinh viên Đại học Đà Nẵng tham gia chương trình giao lưu tại Đại học Kỹ thuật Rajamangala – Thái Lan

Tiếp đoàn đại biểu Bộ Giáo dục và Thể thao Lào

Bộ Khoa học - Nghệ thuật bang HESSEN và Tổ chức WUS tiếp tục dành tặng học bổng cho sinh viên Việt Nam xuất sắc

Thông tư ban hành quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Thông báo Triển lãm du học Nhật Bản tại Đà Nẵng ngày 10/5/2013

Đại học Đà Nẵng tiếp đoàn đại biểu Trường Đại học Nakhon Phanom, Thái Lan

Đại học Đà Nẵng tiếp và làm việc với đoàn trường Đại học Quốc tế Kansai, Nhật Bản (03/05/2013)

Danh sách dự thi cao học khóa K27

THÔNG BÁO HỌC BỔNG ĐẠI HỌC TOKAI, NHẬT BẢN

Lịch thi tuyển sinh sau đại học khóa 27

Chương trình Giao lưu giữa lãnh đạo CLB doanh nghiệp dẫn đầu TP HCM (Leading Business Club - LBC), Hội các doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao với sinh viên Đại học Đà Nẵng"

Đại học Đà nẵng Phối hợp cùng Liên Doanh DMC-579 và Ký túc xá Thành phố tổ chức Hội thảo “Hợp tác khai thác hiệu quả các Ký túc xá của Thành phố cho học sinh, sinh viên trên địa bàn Đà Nẵng” tại Đại học Đà Nẵng

MỜI CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THAM GIA VÀ GIỚI THIỆU ĐẾN CÁC BẠN SINH VIÊN KHÁC THÔNG TIN VỀ CUỘC THI: “DYNAMIC - SINH VIÊN NHÀ DOANH NGHIỆP TƯƠNG LAI” LẦN THỨ 11 VIỆT NAM - 2013

Đoàn đại biểu Đại học Đà Nẵng thăm và chúc Tết Bunpimay tại Đại sứ quán Lào tại Đà Nẵng

Thông báo về thời gian hết hạn đào tạo các lớp cao học khóa 24, 25, 26

Thông báo về Buổi giới thiệu và phỏng vấn Học bổng CCU (Chinese Cultural University)

GIỚI THIỆU BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

DHDN

SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÀ HỘI TRẠI TRẮC ĐỊA LẦN 2 NĂM 2013 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC MAHASARAKHAM, THÁI LAN

MỜI CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THAM DỰ NGÀY HỘI “HP đồng hành cùng giáo dục - 2013”

ĐHĐN và ĐH Northampton tổ chức buổi thuyết trình về Kỹ năng nghiên cứu tại các trường ĐH Vương quốc Anh

CV Hướng dẫn đánh giá ngoài trường ĐH, CĐ, TCCN

TT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tin công khai năm học 2012-2013

Quyết định thành lập Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Đà Nẵng

TT Ban hành Quy định về kiểm định viên kiểm định chất lượng GD

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH TUYỂN DỤNG THỰC TẬP VIÊN VÀ TUYỂN CHỌN TÀI NĂNG TRẺ “SAMSUNG ASIA ELITE 2013”

THÔNG BÁO - V/v tổ chức khảo sát năng lực tiếng Anh của giảng viên Đại học Đà Nẵng

Đại học Đà Nẵng xét chọn 100 sinh viên nghèo, học khá giỏi, có tinh thần vượt khó nhận học bổng Nguyễn Thái Bình – Báo Thanh niên - 2013

Hội nghị chuyên đề: "Đảm bảo chất lượng giáo dục: Kinh nghiệm từ Vương Quốc Anh" tại ĐHĐN

Tọa đàm đóng góp ý kiến dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Hơn 3 triệu lượt học sinh, sinh viên đã được vay vốn

Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT

Lưu ý khi ghi hồ sơ ĐKDT vào ĐH, CĐ 2013

Tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Thông báo - V/v nhận lại hồ sơ dự tuyển đào tạo Tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2013

Đại học Đà Nẵng mở Gala Văn hóa hữu nghị dành cho các bạn Lưu học sinh: Nồng ấm hương Xuân Việt!

Seminar “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý sinh hoạt của Lưu học sinh tại Đại Học Đà Nẵng”

Chính phủ kết luận về Chương trình tín dụng đối với sinh viên

Đề xuất nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen

Thông báo các điểm bán vé và tuyến xe ưu tiên phục vụ sinh viên học sinh Đại học Đà Nẵng trong dịp Tết Quý Tỵ - 2013

Những học bổng đầu tiên dành cho sinh viên Đại học Đà Nẵng trong năm mới 2013

Thông tư ban hành quy định quản lý nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương về khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học

Thông tư ban hành Đề cương chi tiết 11 môn học dự bị đại học

Dự thảo Nghị định Quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo

Danh sách sinh viên nhận học bổng Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam

Danh sách sinh viên nhận học bổng Quỹ từ thiện FELDMAN A.B. UCRAINA Năm học 2012-2013

Dánh sách sinh viên nhận học bổng “Shinnyo-en vì sinh viên vượt khó học giỏi” – 2012

Danh sách nhận học bổng “Thắp sáng ước mơ học đường”

Đại học Đà Nẵng phối hợp cùng Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty PepsiCo Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu sinh viên với doanh nghiệp: “Lý tưởng sinh viên và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp”

Đại học Đà Nẵng đăng cai và phối hợp với Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tổ chức thành công Chung kết Cuộc thi “ KHỞI ĐỘNG DYNAMIC LẦN THỨ 11 ” với Chủ đề “ Sinh viên Vì cộng đồng ”

Cuộc thi “Dynamic - SV Vì Cộng đồng, lần XI - 2012” : Từ ý tưởng đến những hành động đáng quý giữ gìn cho môi trường sống !

Chung kết Cuộc thi Khởi động Dynamic lần thứ 11 - Sinh viên Vì cộng đồng, Lễ phát động cuộc thi “Dynamic lần thứ 11 năm 2013”

Thông tư liên tịch hướng dẫn cơ chế phối hợp cung cấp thông tin cho trang thông tin điện tử "vay vốn đi học", phục vụ quản lý công tác tín dụng đối với học sinh, sinh viên

Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTB&XH

Thông tư ban hành điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT

Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT

Thông tư số 20/2012/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học

Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ngành nghệ thuật, sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật

Thông tư ban hành quy định về dạy thêm, học thêm

Thông tư ban hành chương trình môn học Giáo dục chính trị dùng trong đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư ban hành quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

Thông tư ban hành quy định chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, nhà giáo ưu tú

Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

Thông tư ban hành chương trình khung giáo dục đại học ngành sự phạm giáo dục quốc phòng - an ninh, trình độ đại học

Thông tư ban hành chương trình khung giáo dục đại học ngành sư phạm giáo dục quốc phòng - an ninh, trình độ đại học

Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giảng viên giáo dục quốc phòng - an ninh

Thông tư quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh

Thông tư quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư ban hành quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp theo hình thức vừa làm vừa học

Thông tư ban hành quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục

Thông tư số 43/2011/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành quy định giáo trình sử dụng chung, tổ chức biên soạn và duyệt giáo trình sử dụng chung trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư ban hành quy định chế độ thống kê, thông tin, báo cáo về tổ chức, hoạt động giáo dục

Thông tư ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung học phổ thông

Thông tư ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê giáo dục và đào tạo

Thông tư ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non

Thông tư quy định về trao và nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Thông tư Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư ban hành quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Thông tư quy định tổ chức quy định và hoạt động của hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng

Thông tư ban hành quy chế tổ chứ và hoạt động của trường dự bị đại học

Thông tư ban hành về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục sư phạm kỹ thuật công nghiệp trình độ đại học

Thông tư ban hành quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học

Thông tư ban hành mẫu bằng tiến sĩ danh dự

Thông tư ban mẫu bằng tốt nghiệp đại học

Thông tư số 15/2011/TT-BGDĐT

Thông tư số 11/2011/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

Thông tư ban hành chương trình khung giáo dục đại học Khối ngành Nông - Lâm - Ngư nghiệp

Thông tư quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng

Thông tư quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ nước ngoài của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư ban hành quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục đại học

Thông tư ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học

Thông tư ban hành quy định về kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục

Quyết định về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2011 - 2015

Nghị quyết bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo được điều động làm công tác quản lý giáo dục

Nghị định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

Nghị định sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Thông tư liên tịch hướng dẫn việc phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường

Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

Thông tư liên tịch hướng dẫn đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề lên trình độ cao đẳng và đại học

Thông tư liên tịch quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (Lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học giai đoạn 2010 - 2015

Thông tư ban hành quy định về việc biên soạn, lưa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư ban hành quy định về việc đánh giá công tác học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng và trung chuyển nghiệp

Thông tư quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ

Thông tư ban hành bộ chương trình khung giáo dục đại học khôi ngành sư phạm, trình độ đại học

Thông tư số 36/2010/TT-BGDĐT

Thông tư quy định các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ngành giáo dục

Thông tư quy định nội dung và hình thức thi nâng ngạch từ giáo viên trung học lên ngạch giáo viên trung học cao cấp

Thông tư ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm về giáo dục hòa nhập

Thông tư số 31/2010/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Văn hóa - Nghệ thuật - Thông tin, trình độ đại học và cao đẳng

Thông tư ban hành chương trình giáo dục thường xuyên đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ

Thông tư ban hành quy chế tuyển chọn, tổ chức bồi dưỡng và xét tuyển vào trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đối với học sinh hệ dự bị đại học

Thông tư quy định nội dung, trình tự, thủ tục chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập thành trường đại học tư thục

Thông tư ban hành chương trình khung khối ngành khoa học sức khỏe trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các khối ngành: Nông nghiệp; Thủy sản

Thông tư số 17/2010/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành quy định về chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp khối ngành Tài nguyên - Môi trường

Thông tư ban hành danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học, cao đẳng

Thông tư ban hành danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học, cao đẳng

Thông tư ban hành về quy định quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư ban hành bộ khung chương trình giáo dục đại học khối ngành khoa học sức khỏe trình độ đại học, cao đẳng

Thông tư ban hành chương trình khung giáo dục đại học ngành công tác xã hội trình độ đại học, cao đẳng

Thông tư ban hành quy chế học viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hình thức vừa học vừa làm

Thông tư quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục

Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư viện điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học

Thông tư số 04/20101/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

Quyết định phê duyệt chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học giai đoạn 2010 đến 2020

Quyết định ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quyết định phê duyệt đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020

Quyết định Ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú

Quyết định về việc bàn hành "Điều lệ trường đại học"

Quyết định số 472/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ ngày 06/01/2010 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012

Nghị định số 49/2010/NĐ-CP

Nghị định quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục

Chỉ thị về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012

Thông tư liên tich 132/2009/TTLT-BTC-BGDĐT

Thông tư liên tịch số 18/2009/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV

Thông tư Ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành công nghệ trình độ đại học và cao đẳng

Thông tự liên tịch hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Thông tư số 33/2009/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành quy định về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Thông tư ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông

Thông tư ban hành quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

Thông tư quy đinh về việc mặc đồng phục và lễ phục tốt nghiệp

Thông tư số 25/2009/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành mẫu bằng tiến sĩ

Thông tư ban hành mẫu bằng thạc sĩ

Thông tư ban hành mẫu bằng tốt nghiệp đại học

Thông tư ban hành mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng

Thông tư ban hành mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư Quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

Thông tư ban hành điều lệ trường cao đẳng

Thông tư ban hành chương trình đào tạo ngăn hạn giáo viên giáo dục quốc phòng - an ninh

Thông tư ban hành quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ

Thông tư ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân

Thông tư ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Thông tự ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Văn hóa - Nghệ thuật, trình độ đại học

Thông tư số 01/2009/TT-BGDĐT

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục

Quyết định về việc ban hành Bảng danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân

Quyết định số 07/2009/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ

Nghị Quyết của Quốc hội số 35/2009/NQ-QH12

Tiếp Tùy viên Khoa học và Đại học của Đại sứ quán Pháp

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề

Đại học Đà Nẵng phối hợp với Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam triển khai chương trình Hội thảo và Tập huấn “Quản lý tài chính và Hướng nghiệp cho sinh viên Đại học Đà Nẵng”

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

Danh sách sinh viên nhận học bổng của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Đà Nẵng

Chương trình HSBC

Danh sách sinh viên nhận học bổng “SaiGon Co.op – Chắp cánh tương lai”

Đại học Đà Nẵng Phối hợp cùng Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và Ngân hàng HSBC Tổ chức Chương trình cho Sinh viên

Đại học Đà Nẵng phối hợp cùng Trường Đại học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Khởi động Dynamic lần thứ 11 – Sinh viên vì cộng đồng”

Kế hoạch Thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” năm 2012

Hình ảnh các nhà tài trợ trong chương trình: “Vinh danh Thủ khoa và sinh viên xuất sắc - 2012” (28/10/2012) tại Đại học Đà Nẵng

Đại học Đà Nẵng đã tổ chức thành công Chương trình: “Vinh danh Thủ khoa và sinh viên xuất sắc - 2012” (28/10/2012)

Luật giáo dục Đại học

Chiến lược Phát triển giáo dục 2011 - 2020

Đại học Đà Nẵng (University of Danang - UD) “ Vinh danh Thủ khoa và Sinh viên xuất sắc - 2012 ”

Chương trình “Vinh danh thủ khoa” và Tỏa sáng hoa Trang nguyen” – Đại học Đà Nẵng 2012

Không để HSSV nào phải bỏ học vì khó khăn về tài chính

Quyết định V/v ban hành “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”

Khởi đầu bằng đam mê

Hiểu mình để tự tin thành công

6 điều tối kỵ khi viết hồ sơ tìm việc

Quá khứ, Hiện tại và Tương lai của Trường Đại học Nghiên cứu

Suy nghĩ về đổi mới cơ chế quản lý khoa học

Hội thảo tập huấn “Sở hữu trí tuệ đối với kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ”

Trường ĐH Sư Phạm Đà Nẵng: Khai giảng năm học mới

Thực hiện chương trình tín dụng HSSV năm học 2012-2013

ĐIỂM MÔN CHUNG CÁC LỚP KHÓA 24

Kết quả xét duyệt học bổng Chương trình học bổng toàn phần thường niên “Tương Lai Việt” năm 2012

KẾ HOẠCH HỌC TẬP CHUYÊN NGÀNH KHÓA 25 (TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ)

KẾ HOẠCH HỌC TẬP CHUYÊN NGÀNH KHÓA 25 (TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ)

KẾ HOẠCH HỌC TẬP CHUYÊN NGÀNH KHÓA 25 (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA)

Chương trình Học bổng “Thắp sáng ước mơ học đường” năm 2012

Triển khai Chương trình Học bổng khuyến học “Shinnyo vì sinh viên vượt khó học giỏi” – 2012

Đại học Đà Nẵng làm việc và trao đổi kinh nghiệm về công tác sinh viên với Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh

Thông tư ban hành quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

Xét tuyển thí sinh học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012

Chương trình học bổng “Saigon Co.op – Chắp cánh tương lai” năm 2012

ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng phải trở thành địa chỉ đào tạo chuyên ngành cấp quốc gia, tỏa sáng xa hơn danh tiếng học hiệu

Bổ sung 2.500 tỷ đồng vốn vay học tập

Đại học Đà Nẵng giới thiệu Thủ khoa có hoàn cảnh khó khăn kỳ thi Đại học năm 2012 nhận học bổng “Tương Lai Việt”

Quyết định và Quy định về chức năng, Nhiệm vụ của Ban Công tác Học, Sinh viên

Hội nghị công tác Bảo hiểm Y tế trong HSSV Đại học Đà Nẵng năm 2012

Đại học Đà Nẵng và Đại học Kitakyushu ký biên bản thỏa thuận hợp tác

Đại học Đà Nẵng xúc tiến hợp tác với Keuka College, Hoa Kỳ

Thông báo về việc lập danh sách xét chọn học bổng Kumho Asiana

Mời viết báo cáo tham luận và cử cán bộ, đại diện HSSV dự Hội nghị Công tác Bảo hiểm y tế trong HSSV ĐHĐN năm 2012

Quy chế Đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

Một số Quy chế, Quy định có liên quan đến công tác tư vấn học tập và rèn luyện của sinh viên.

ĐÓN ĐOÀN LHS ĐẠI HỌC DÂN TỘC QUẢN TÂY ( TRUNG QUỐC) ĐẾN HỌC TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Trích dẫn Thông tư liên tịch số 53/1998/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH về chế độ trợ cấp xã hội

Trích dẫn Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT về Chế độ học bổng khuyến khích học tập

Trích dẫn Thông tư liên tịch số: 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BGDĐT-BTC về chế độ trợ cấp ưu đãi

Sinh viên Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng thiết kế xe lăn điện cho người khuyết tật

Đại học Đà Nẵng tiếp và làm việc với đoàn Trường Đại học Aston, Vương quốc Anh

Đại học Đà Nẵng tiếp và làm việc với đoàn Đại học Bách khoa Quốc Gia Grenoble - CH Pháp

Công văn số 6932/BTC-QLCS ngày 23/5/2012 của Bộ Tài chính

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH số: 111 /2009/TTLT/BTC-BCT

Thông tư Số: 68/2012/TT-BTC Quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên ....

Tổng quan chức năng và nhiệm vụ Ban khoa học công nghệ và môi trường

Hội thảo Khoa học về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo

Hội thảo tập huấn “Sở hữu trí tuệ đối với kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ”

Giải thưởng "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam"

Giới thiệu về ứng dụng Công nghệ điện toán đám mây của IBM Việt Nam

Biểu mẫu báo cáo thi đua 2017-2018

Ban hành quy trình thực hiện chương trình, dự án và nhiệm vụ đầu tư tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn nội dung thi đua và xét khen thưởng năm 2017-2018

Biểu mẫu đăng ký thi đua 2017-2018

Hướng dẫn thực hiện công tác pháp chế năm học 2017-2018 của ĐHĐN

Triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm học 2017-2017

Nghị định về Chính sách tinh giản biên chế

Bộ GD-ĐT nói về lợi thế của sinh viên 4 trường đại học đạt kiểm định quốc tế

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng đạt chuẩn kiểm định quốc tế bởi Tổ chức Kiểm định châu Âu HCERES

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng: Khẳng định chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, vì mục tiêu định hướng nghề nghiệp bền vững cho sinh viên

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng: Xây dựng văn hóa đảm bảo chất lượng giáo dục

Giấy chứng nhận KĐCLGD Trường ĐH Kinh tế

Đại học Đà Nẵng - Đại học vùng đầu tiên tại Việt Nam hoàn thành kiểm định chất lượng giáo dục đại học

Thông tin về Kiểm định chất lượng Giáo dục Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng: Trường đại học đầu tiên trong cả nước đạt chuẩn chất lượng giáo dục

MẪU BÁO CÁO THI ĐUA, BIÊN BẢN VÀ TỜ TRÌNH NĂM HỌC 2016-2017

Đến Ý học thạc sỹ ngành du lịch, tại sao không?

Đại học Đà Nẵng chính thức ký kết với Đại học Daegu Hanny – Mô hình hợp tác hiệu quả giữa các trường đại học và thành phố

Thành lập trường đào tạo chuyên ngành Thể thao - Y tế - Điều dưỡng tại thành phố Mimasaka, tỉnh Okayama vào năm 2018

Thêm cơ hội trao đổi nghiên cứu và học tập tại Đại học Pai Chai, Hàn Quốc

Duy trì và đẩy mạnh hợp tác với Tập đoàn JFE

Đoàn công tác Lãnh đạo thành phố thăm và làm việc tại Vương quốc Anh

Đại học Đà Nẵng phát hành Newsletter No2 - UD 2017

Sinh viên phải chuẩn bị tâm thế để trở thành công dân toàn cầu

Giáo sư Frédérique Vidal - Giám đốc Đại học Nice - Sophia Antipolis được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đại học, Nghiên cứu và Đổi mới của Chính phủ Cộng hòa Pháp

Buổi giới thiệu Big Data Analytics For Digital Transformation phân tích dữ liệu lớn

Trường Đại học Quốc gia Yokohama - Nhật Bản làm việc với Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

Chương trình du học NHẬT BẢN 2017-2018 (Nhắc lại hạn cuối nộp hồ sơ)

10 đội thi Đà Nẵng Startup Runway 2017 tăng tốc tới vòng chung kết

Sinh viên trường Đại học Bách khoa dành vô địch cuộc thi lập trình chuẩn quốc tế ACM/ICPC

ICOAF - Hội thảo tầm quốc tế gắn với thương hiệu UE-UD

Chương trình học bổng Sau đại học chuyên ngành Quản lí nguồn nước tại Viện công nghệ châu Á (AIT) cho ứng viên Việt Nam

Quyết định v/v phân cấp quản lý tài sản đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ GD-ĐT

Quyết định v/v phân cấp trong quản lý đầu tư, mua sắm tài sản, cải tạo và sửa chữa thường xuyên công trình XD cho ĐHĐN

Học Bổng Toàn Phần Khóa Học Mùa Hè Của Chính Phủ Hàn Quốc Dành Cho Sinh Viên ASEAN 2017

CV 1527/ĐHĐN-CSVC V/v Hướng dẫn mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung

CV 1541/ĐHĐN-CSVC V/v Hướng dẫn mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung

QUYẾT ĐỊNH Quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung tại Bô GD-ĐT

Thông báo về khóa học “Quản trị Quốc tế hóa” tại CHLB Đức do Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức tài trợ

Chương trình tài trợ các nhà nghiên cứu trẻ xây dựng môi trường nghiên cứu môi trường toàn cầu

Nữ sinh Đà Nẵng trên các diễn đàn quốc tế

Thêm cơ hội trao đổi nghiên cứu và học tập tại Đại học Pai Chai, Hàn Quốc

Mô hình Đại học không tường, những dự án đổi mới và cải cách giáo dục Đại học tại Việt Nam

Học bổng danh giá Endeavour 2018 bắt đầu tiếp nhận hồ sơ trực tuyến

Cuộc thi “Tìm hiểu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia”

Hơn 30 trường đại học quốc tế muốn hợp tác cùng trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng trong Triển lãm giáo dục Hoa Kỳ

Hội thảo trực tuyến qua mạng Webinar từ trường Đại học Liên bang Đông Bắc - Liên Bang Nga

Đại học Đà Nẵng đẩy mạnh hợp tác quốc tế với Nhật Bản

Đại học Đà Nẵng ký kết hợp tác với ĐH Kobe Kango – Nhật Bản

Đoàn Đại học Đà Nẵng dự Lễ Khai giảng của các trường thành viên thuộc ĐH Osaka Jikei – Nhật Bản

Đại học Đà Nẵng đẩy mạnh hợp tác với các đối tác Hoa Kỳ

Học bổng Thạc sĩ KNB 2017 dành cho sinh viên Việt Nam tại Indonesia

Học bổng Thạc sĩ KNB 2017 dành cho sinh viên Việt Nam tại Indonesia

Biểu mẫu Quy chế Quản trị mạng 964-2017

Khởi động Dự án Quản trị Chiến lược Nguồn nhân lực cho các trường đại học khu vực Đông Nam Á

Cuộc thi “Tìm hiểu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia”

Đổi mới đào tạo Ngoại ngữ thông qua ứng dụng CNTT và chủ động hợp tác quốc tế

Phát hành Newsletter UFLS 01

Hướng dẫn xét, đề nghị khen thưởng quá trình cống hiến 2017

Đại học Đà Nẵng công bố Báo cáo thường niên năm 2016 và phát hành Newsletter

Thông tin về học bổng Ernst Mach Grants–Asea Uninet 2017 và Học bổng ngắn hạn dành cho cán bộ, giảng viên

Thông báo về chương trình học bổng thạc sĩ của Đại học Arizona State, Hoa Kỳ

Trường Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng: Ưu tiên chỉ tiêu đào tạo kỹ sư CNTT chất lượng cao tiếng Anh và tiếng Nhật

Ngày hội Pháp ngữ Đà Nẵng 2017

Ngày hội Quốc tế Pháp ngữ tại trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

Đại học Đà Nẵng hợp tác với Đại học Nice Sophia Antipolis (Cộng hòa Pháp) thành lập Viện Công nghệ quốc tế

Hơn 90 đại diện lãnh đạo các trường đại học Đài Loan đến thăm và làm việc với Đại học Đà Nẵng

Đẩy mạnh hợp tác đào tạo nghiên cứu chung giữa Đại học Kalasin, Thái Lan và Đại học Đà Nẵng

Nhiều cơ hội học tập và nghiên cứu tại các trường đại học Đài Loan

Đại học Đà Nẵng mở rộng hợp tác với thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc

Đại học Đà Nẵng thúc đẩy hợp tác nghiên cứu với Viện Quốc gia Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân, Cộng hòa Pháp

Đại học Đà Nẵng đẩy mạnh hợp tác đào tạo và nghiên cứu với Đại học Queebec Trois Rivieres, Canada

Giáo sư Danh dự đầu tiên của Đại học Đà Nẵng và Quỹ học bổng dành cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế

Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng đến thăm và chúc Tết Đại học Đà Nẵng

Đại học Đà Nẵng ký kết hợp tác với Tổ chức giáo dục nghề nghiệp Osaka Jikei College, Nhật Bản

Thêm nhiều cơ hội thực tập và làm việc tại Nhật Bản cho các sinh viên chuyên ngành Công nghệ Thông tin, Đại học Đà Nẵng

Đại học Đà Nẵng đẩy mạnh hợp tác đào tạo sau đại học về an toàn và bảo mật thông tin

Tăng cường giao lưu, hợp tác giáo dục giữa Đại học Đà Nẵng và Thành phố Daegu, Hàn Quốc

Đại học Đà Nẵng ký kết hợp tác với Viện Hàn lâm Khoa học hàng đầu của Đài Loan – Academia Sinica

Tìm kiếm cơ hội thực tập và làm việc tại các doanh nghiệp phù hợp với năng lực bản thân thông qua ứng dụng của trí thông minh nhân tạo - GROW

Tổng Lãnh sự Cộng hòa Ý tại thành phố Hồ Chí Minh đến thăm và làm việc tại Đại học Đà Nẵng, mở rộng cơ hội học tập về du lịch tại Ý và phát triển ngành học về ngôn ngữ này cho sinh viên Đà Nẵng (15-12-2016)

Hợp tác với Tập đoàn Nikkiso, Nhật Bản, Đại học Đà Nẵng gia tăng cơ hội thực tập và làm việc cho sinh viên khối ngành Kỹ thuật (10-12-2016)

Đại học Đà Nẵng tăng cường hợp tác quốc tế với các trường đại học khu vực Á-Âu (10-12-2016)

Đại học Đà Nẵng mở rộng hợp tác với các trường đại học Đài Loan (10-12-2016)

Hợp tác Quốc tế - Trường Đại học Trinity, Dublin, Cộng hòa Ai-len đến thăm và làm việc với Đại học Đà Nẵng (10-12-2016)

Học bổng JBAV, Nhật Bản – Nguồn động lực để tiếp thu tri thức và trở thành công dân có ích (01-12-2016)

Đại học Đà Nẵng thăm và chúc mừng Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng nhân dịp Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (01-12-2016)

Ký kết hợp tác giữa Đại học Đà Nẵng và Tập đoàn Sun Frontier, Nhật Bản góp phần thúc đẩy trao đổi, phát triển kinh tế giữa các quốc gia châu Á, và tạo nên một xã hội kết nối sôi động hơn (30-11-2016)

Thêm cơ hội học tập tại Nga cho sinh viên Đại học Đà Nẵng thông qua hợp tác với Thành phố Tomsk (30-11-2016)

Đại học Đà Nẵng mở rộng hợp tác với Đại học Illinois, Springfield, Hoa Kỳ (23-11-2016)

Sinh viên Đại học Đà Nẵng sẽ được hỗ trợ hoàn thiện các kỹ năng làm việc và giao tiếp theo phong cách Nhật Bản (22-11-2016)

Đại học Đà Nẵng tham dự Hội thảo quốc tế về giáo dục và nghiên cứu môi trường ở Châu Á (22-11-2016)

Hợp tác với Đại học Kyoto, Nhật Bản, Đại học Đà Nẵng tăng cường đào tạo nguồn nhân lực về môi trường (22-11-2016)

Ký kết hợp tác với Tổ chức Hỗ trợ đại học thế giới Canada, Đại học Đà Nẵng tăng cường cơ hội giáo dục và đào tạo nghề cho sinh viên (20-11-2016)

Đại học Đà Nẵng chính thức ký kết hợp tác với Đại học Phần Lan, mở ra nhiều cơ hội học tập tại đất nước có nền giáo dục thành công nhất trên toàn thế giới (13-11-2016)

Nâng cao cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản với Khóa đào tạo Nhật ngữ - Asia Bunka Kai College (02-11-2016)

Đại sứ New Zealand tại Việt Nam đến thăm và làm việc với lãnh đạo Đại học Đà Nẵng (24-10-2016)

Đại học Đà Nẵng đón tiếp và làm việc với Tập đoàn Giáo dục CINEC (21-10-2016)

Lãnh sự Canada đến thăm và làm việc với Đại học Đà Nẵng, mở ra nhiều cơ hội hợp tác với đất nước có nền giáo dục tiên tiến bậc nhất trên thế giới (13-10-2016)

Tiếp phái đoàn Anh Quốc, Đại học Đà Nẵng xúc tiến thành lập Trường Đại học Việt - Anh đầu tiên trên cả nước (12-10-2016)

Dự án “Kết nối Mekong thông qua Giáo dục và Đào tạo của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ” giúp Đại học Đà Nẵng trở thành một trong những Trung tâm Học tập Mekong (07-10-2016)

Hợp tác với Đại học Phần Lan, Đại học Đà Nẵng nâng tầm học hiệu, củng cố mô hình đại học nghiên cứu (28-09-2016)

Hội thảo Du học Nhật Bản tại Đại học Đà Nẵng: Thêm nhiều môi trường học tập và trải nghiệm hoàn thiện kỹ năng khởi nghiệp cho bạn trẻ (18-09-2016)

Đại học Đà Nẵng ký kết hợp tác với Tổ chức Children of Vietnam (COV), tân sinh viên năm học 2016-2017 có cơ hội nhận được học bổng trị giá 10 triệu đồng/suất (16-09-2016)

Đại học Đà Nẵng xúc tiến hợp tác đào tạo Y-Dược và nghiên cứu chung với Đại học Tokushima, Nhật Bản (15-09-2016)

Ký kết hợp tác với Hiệp hội Giáo dục tiếng Nhật cho các quốc gia không sử dụng chữ Hán (JLAN), sinh viên Đại học Đà Nẵng thêm cơ hội tiếp cận với phương pháp đào tạo và đánh giá năng lực tiếng Nhật (10-09-2016)

Tăng cường hợp tác giữa Đại học Đà Nẵng và Đại học Nice - Sophia Antipolis: Thành lập Trung tâm Nghiên cứu Đổi mới – MIRE (09-09-2016)

Ký kết hợp tác với Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Kurgan, Liên bang Nga: Đại học Đà Nẵng tiếp tục phát triển các chương trình liên kết đào tạo (06-09-2016)

Hợp tác với Đại học Fukui, Nhật Bản - Đại học Đà Nẵng mở rộng cơ hội học tập và nghiên cứu cho giảng viên (30-08-2016)

Tham gia dự án Kết nối Mekong thông qua Giáo dục và Đào tạo giúp Đại học Đà Nẵng tăng cơ hội việc làm cho sinh viên (29-08-2016)

Thúc đẩy khởi nghiệp tạo môi trường phát triển doanh nghiệp địa phương thông qua hợp tác với Đại học Adelaide (20-08-2016)

Báo cáo thường niên

Bản tin định kỳ của Đại học Đà Nẵng

Đại học Đà Nẵng sẽ trở thành một trong những đại học hàng đầu của khu vực Đông Nam Á

Đề án tuyển sinh Đại học Đà Nẵng năm 2017

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2016 trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước

Chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Phụ trách Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh

Thông báo về việc lấy ý kiến thăm dò dư luận để xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 năm 2017

Quyết định về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển công chức, viên chức giữ chức vụ quản lý thuộc Bộ GD&ĐT

Thông tư Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi

Kế hoạch công tác thanh tra năm học 2016-2017

Quyết định ban hành quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Đại học Đà Nẵng

Quyết định ban hành quy định về trình tự, thủ tục tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh

Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra ĐHĐN

Quyết định về việc ban hành Nội quy tiếp công dân của ĐHĐN

Quyết định Ban hành kế hoạch của ĐHĐN triển khai thực hiện chỉ thị 35-CT-TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Tư vấn về việc xin học bổng

Nghị định 33/2015/NĐ-CP của Chính phủ Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra

Biểu mẫu Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra

TT Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán XD công trình

TT Hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư XD

Biểu mẫu Hướng dẫn trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra nội bộ trong Đại học Đà Nẵng

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Hướng dẫn trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra nội bộ trong Đại học Đà Nẵng

Việc làm

Thông tư Ban hành điều lệ trường cao đẳng 01/2015/TT-BGDĐT

Quyết định ban hành điều lệ trường đại học 70/2014/QĐ-TTg

Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập 28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

Thông tư Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 08/2013/TT-BNV

Nghị định Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức 56/2015/NĐ-CP

Luật Bảo hiểm xã hội 58/2014/QH13

Thông tư 22/2015/TT-BKHĐT quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư

Hệ thống văn bản Văn phòng

Văn bản QPBN Văn phòng

Danh mục văn bản QPNB ĐHĐN

Quyết định Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài của cán bộ, viên chức Đại học Đà Nẵng

Thông tư Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thông tư số 58/2016/TT-BTC Quy định chi tiết việc sử dụng vốn NN để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước

Đại học Đà Nẵng đi đầu về phòng, chống tham nhũng trong nhà trường

Quy định quản lý Người nước ngoài học tập tại ĐHĐN

Mẫu hồ sơ xin phép tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế

Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn việc làm, Du học tự túc (CESO)

Phiên họp lần thứ 3 Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục và định hướng nâng cao chất lượng giáo dục mạnh mẽ của Đại học Đà Nẵng

Thông tư 09/2016/TT-BTC Quỵ đinh về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước

NĐ Sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/06/2009 của CP quy định chi tiết và HD thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản NN

Quyết định Ban hành Quy định về công tác quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của Đại học Đà Nẵng

Hệ thống văn bản quy định chung

Hệ thống văn bản về phòng chống tham nhũng

Hệ thống văn bản quy định về tiếp công dân

Hệ thống văn bản về giải quyết tố cáo

Hệ thống văn bản quy định về giải quyết khiếu nại

Hệ thống văn bản về Thanh tra

Hướng dẫn thủ tục xin thị thực đi Nhật

Mẫu thư mời

Mẫu dịch quyết định đi công tác nước ngoài

Hướng dẫn xin thị thực Anh quốc

Cập nhật danh sách 552 trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá

Đại học Đà Nẵng được giao nhiệm vụ đào tạo Kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và TCCN

Đánh giá nội bộ chất lượng cơ sở giáo dục trường Cao đẳng Công nghệ

Mẫu thủ tục xin visa cho người nước ngoài tại Đại học Đà Nẵng

Lịch tiếp công dân tại Đại học Đà Nẵng

Hệ thống hóa văn bản

Công văn triển khai khen quá trình cống hiến

Đại học Đà Nẵng tham dự "Hội thảo về Cải tiến, đổi mới và phát triển bền vững theo CDIO" tại Trường Singapore Polytechnic do Tổ chức Temasek Foundation tài trợ

Quyết định Ban hành quy định thực hiện công tác quản lý đầu tư CSVC tại Đại học Đà Nẵng

TTLT Hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW, UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực QLNN thuộc ngành XD

Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu

Tổ chức ngày Pháp luật Việt Nam năm học 2015-2016

Quy định về thi đua, khen thưởng (mới 2015)

Tổ chức triển khai công tác pháp chế năm học 2015-2016 (Văn phòng và các Ban chức năng)

Hướng dẫn thực hiện công tác Pháp chế năm học 2015-2016 (Các cơ sở giáo dục đại học thành viên)

Bản đăng ký thi đua của tập thể

Bản đăng ký thi đua của cá nhân

Bản tổng hợp đăng ký thi đua của tập thể và cá nhân

Phụ lục số 01 (Kèm theo thông tư 159/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính) về Tổng hợp xe ô tô phục vụ công tác chung hiện có

Nghị định 46/2015/NĐ-CP Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Quyết định 58/2015/QĐ-TTg Quy định tiêu chuẩn định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan Nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập

Quyết định 32/2015/QĐ-TTg Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Cuộc thi Trình diễn pháo hoa trên máy tính năm 2016

Nghị định 77/2015/NĐ-CP về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm

Nghị định 84/2015/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư

Tổng hợp văn bản về Xây dựng cơ bản

Tổng hợp văn bản về Mua sắm thường xuyên

Tổng hợp văn bản về Đầu tư công - Đấu thầu

Kết quả thi đấu ngày thứ 3 của Đoàn Thể thao Sinh viên Đại học Đà Nẵng tại Đại hội Thể thao Sinh viên toàn quốc lần thứ V-2015, bản tin số 2

Thông tư Quy định về chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học

Thông tư Quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học

Lấy ý kiến dự thảo Thông tư ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

Kế hoạch công tác thanh tra của Đại học Đà Nẵng năm học 2015-2016

Góp Ý Dự thảo Quy định về thi đua khen thưởng năm 2015 của ĐHĐN

Hội nghị Tập huấn xây dựng, điều chỉnh và kiểm định chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA

Biểu mẫu dính kèm Công văn 5306/ĐHĐN-PC-TĐ (Kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản)

Hội nghị tập huấn Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo AUN-QA cho cán bộ, viên chức Trường ĐH Kinh tế

Một số văn bản hành chính thông dụng

Đánh giá nội bộ chất lượng giáo dục trường Đại học Bách khoa

Trường đại học sẽ được xếp theo 3 hạng

Danh sách các trường ĐH, CĐ và TCCN đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá (cập nhật đến ngày 31/8/2015)

Hoạt động đánh giá nội bộ chất lượng cơ sở giáo dục tại Đại học Đà Nẵng

Đánh giá nội bộ chất lượng cơ sở giáo dục Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

Hội thảo “Đảm bảo và Kiểm định chất lượng giáo dục đại học tại Việt Nam và Vương quốc Anh: Thực tiễn và định hướng phát triển”

Chào mừng các thí sinh về dự Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2015 (Cụm thi số 27 tại Đại học Đà Nẵng)

Sẵn sàng nguồn lao động cho sân chơi Cộng đồng Kinh tế Asean: Thay đổi nhận thức về việc làm cho LĐ trẻ ngay hôm nay!

Sinh viên Đà Nẵng “sẵn sàng” tâm thế “đón gió Đông Du” khởi nghiệp thành công!

34 sinh viên miền Trung vinh dự nhận học bổng Hessen tại Đại học Đà Nẵng

Bảng tính điểm công trình khoa học

Danh sách các trường đại học, cao dẳng, trung cấp chuyên nghiệp đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá (Danh sách cập nhật đến ngày 31/5/2015)

Công văn v/v tổng kết, đánh giá thi đua khen thưởng năm học 2014 - 2015

Chương trình tập huấn “Xây dựng, điều chỉnh và kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA”

Thông báo v/v nộp minh chứng ngoại ngữ đầu ra đối với học viên cao học

Mẫu báo cáo tổng kết công tác năm cho Cá nhân

Mẫu báo cáo thành tích đề nghị khen cao cho Tập thể dành cho các cơ sở giáo dục đại học thành viên

Mẫu báo cáo thành tích đề nghị khen cao cho Cá nhân dành cho các cơ sở giáo dục đại học thành viên

Mẫu báo cáo thành tích và chương trình công tác năm học tập thể (Mẫu chung)

Mẫu báo cáo tặng giấy khen Giám đốc cho cá nhân (Mẫu chung)

Mẫu báo cáo tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho tập thể lớn dành cho các cơ sở giáo dục thành viên

Mẫu báo cáo tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho tập thể nhỏ dành cho các phòng, khoa,…thuộc cơ sở giáo dục thành viên

Mẫu báo cáo tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho tập thể nhỏ dành cho các phòng, khoa,…thuộc cơ sở giáo dục thành viên

Mẫu báo cáo tặng danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến cho tập thể nhỏ dành cho các Ban, Trung tâm, Phòng, Khoa,…

Mẫu báo cáo tặng danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến cho tập thể lớn dành cho các cơ sở giáo dục thành viên ĐHĐN

Mẫu báo cáo tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (Mẫu chung)

Mẫu báo cáo thành tích đề nghị khen cao cho Tập thể dành các đơn vị trực thuộc ĐHĐN

Mẫu báo cáo thành tích đề nghị khen cao cho Cá nhân dành các đơn vị trực thuộc ĐHĐN

QĐ số 72/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng CP: Quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và CSGD khác

Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên

Nghị định số 11/2015/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường

Thông tư ban hành Điều lệ trường Cao đẳng

Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

Danh mục các ngành đào tạo Cao đăng, Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ của Đại học Đà Nẵng

TTLT hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ số 143/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của CP quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo

Thông tư liên tịch hướng dẫn tuyển sinh và chế độ tài chính thực hiện Quyết định số 599/QĐ-TTg ngày 17/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định đính chính Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học

Lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2014 của Đảng bộ ĐHĐN

Đại học Đà Nẵng có 4 Giáo sư và 14 Phó Giáo sư được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận

Quy chế tổ chức hoạt động thanh tra, ban hành theo Quyết định số 2952/ĐHĐN do Giám đốc Đại học Đà Nẵng ban hành ngày 27 tháng 05 năm 2014

Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo: Số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2012 Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở GDĐH, trường TCCN

Nghị định Chính phủ: Số 86/2011/NĐCP ngày 22 tháng 01 năm 2011 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra

Nghị định Chính phủ: Số 42/2013/NĐCP ngày 22 tháng 01 năm 2013 về Tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục

Luật Thanh tra: Luật số 56/2010/QH12

Khánh thành Nhà công vụ Trường THPT Phan Châu Trinh, Tiên Phước, Quảng Nam

Phấn đấu trở thành đại học định hướng nghiên cứu vào năm 2020

Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Điều lệ trường đại học

Video: Chương trình "Bí quyết sinh viên tốt nghiệp có việc làm tốt" - Đoàn TN Cơ quan ĐHĐN

Quyết định Ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Đà Nẵng, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc

Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo VN: Vinh danh 7 tập thể và 58 cá nhân thuộc Cơ quan ĐHĐN

Video: Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Đại học Đà Nẵng

Danh sách các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá (cập nhật đến 31/10/2014)

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục đại học bắt đầu hoạt động

Tập huấn tự đánh giá trường đại học tại Đại học Đà Nẵng

Hội nghị đại biểu CBVC Đại học Đà Nẵng lần thứ VIII 2014

Thông báo về việc góp ý Dự thảo Nghị định

Thông tư ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo điều dưỡng trình độ ĐH CĐ​

Quyết định tuyển chọn và cấp thẻ kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục ĐH&TCCN đặc cách

Hướng dẫn thực hiện công khai năm học 2014 - 2015

Quyết định tuyển chọn và cấp thẻ kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục ĐH & TCCN đợt 1 năm 2014​

Danh sách các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá (cập nhật đến 30/9/2014)

CV số 5883/ĐHĐN-VP v/v báo cáo công tác PCCC

CV số 6061/ĐHĐN-VP v/v báo cáo công tác thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và cải cách hành chính năm 2014

Thông báo thu bổ sung kinh phí Tuyển sinh Liên thông vừa làm vừa học tại các địa phương

Tin truyền hình: Hội nghị NCKH sinh viên các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VII, 2014

V/v hướng dẫn đánh giá ngoài đối với các trường ĐH, CĐ, TCCN

Video: MV Lời nguyện từ Côn Đảo

Hỏi - Đáp về kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia

Video: Lễ Công bố Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng các cơ sở GDĐH thành viên

Thông báo chương trình học bổng Tiến sĩ tại Áo

Thông báo kết quả trúng tuyển học bổng Đề án 911 năm 2014 (Đợt 1)

ĐH Đà Nẵng bổ nhiệm Hiệu trưởng các trường thành viên: Phấn đấu đưa uy tín Học hiệu ĐH Vùng lên tầm cao mới!

Video: Lễ ra mắt Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh

Ra mắt Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh

Giới thiệu tác phẩm âm nhạc “Lời nguyện từ Côn Đảo”, Nhạc: An Phương, Lời thơ: Thầy Phan Văn Hòa, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng

Tin truyền hình: Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức Cơ quan Đại học Đà Nẵng năm học 2014 – 2015

Video: Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức Cơ quan Đại học Đà Nẵng năm học 2014 – 2015

Video: Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN

Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015

Thông báo giới thiệu và xét chọn Học bổng KumHo Asiana (KVSC) lần thứ 8 năm 2014 cho tân sinh viên năm thứ nhất của các trường, đơn vị thành viên thuộc Đại học Đà nẵng

Quyết định Ban hành Quy định về Quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ viên chức thuộc các cơ sở giáo dục thành viên và các đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng

Giám đốc Đại học Đà Nẵng - người Việt đầu tiên nhận bằng Tiến sĩ danh dự của Đại học Quốc gia Yokohama, Nhật Bản

Video: Lễ trao bằng Tiến sĩ danh dự của ĐHQG Yokohama, Nhật Bản cho Giám đốc ĐHĐN

Cuộc thi thiết kế logo kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao New Zealand – Việt Nam

Video: Tọa đàm: “Các cơ hội hợp tác với Vương quốc Anh để đổi mới, nâng cao năng lực khoa học công nghệ ở khu vực miền Trung”

Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với CBVC Đại học Đà Nẵng

Thông báo xét học bổng “Saigon Co.op – Chắp cánh tương lai” năm 2014 và Học bổng "Nguyễn Thái Bình - Vườn ươm nhân tài LienVietPostBank năm học 2012-2013”

Thông báo đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ thuộc Chương trình Tây Nam Bộ

Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2013 – 2014, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014 – 2015

Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn Cơ quan Đại học Đà Nẵng năm học 2013 - 2014 và triển khai chương trình công tác năm học 2014 - 2015

Tổng quan về Ban Pháp chế và Thi đua

Gần 200 cán bộ ĐHĐN học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI)

Đại học Đà Nẵng triển khai kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – Học sinh, sinh viên năm học 2014-2015”

Thư mời viết bài tham gia Hội thảo lần thứ 3 CIGOS - PARIS 2015

Thông báo nộp kinh phí phát sinh đợt 1 Khóa 28 liên kết với Trường Đại học Tây Nguyên

Thông báo về mức thu học phí đào tạo Sau Đại học

Thông báo lần 2 nộp học phí đợt 2 và kinh phí phát sinh của khóa 24

Thông báo kinh phí phát sinh đợt 1 khóa 29

Tổng kết Chiến dịch Tình nguyện hè Đại học Đà Nẵng 2014

Văn bản Số: 4054/BKHĐT-QLĐT V/v thực hiện Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP

Thông tư ban hành quy định bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên các cơ sở giáo dục Đại học

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

Thông tư ban hành quy định điều kiện thành lập và giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục

Thông tư ban hành quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ

Thông tư ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên

Thông tư Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục

Thông tư ban hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư ban hành quy định bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên các cơ sở giáo dục Đại học

Quyết định ban hành điều kiện và thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường Đại học, Học viện

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật của Luật giáo dục Đại học

Nghị định quy định về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Luật Giáo dục Đại học

Thông tư ban hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục Đại học

Đại học Đà Nẵng thông báo mời thầu: Mua sắm trang thiết bị dự án “Tăng cường năng lực nghiên cứu cho phòng thí nghiệm hệ thống điện của Trường DHBK - Đại học Đà Nẵng”

Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Đại học Đà Nẵng

Quy chế tổ chức và hoạt động thanh tra Đại học Đà Nẵng

Đại học Đà Nẵng công bố tỉ lệ chọi kỳ thi Đại học, Cao đẳng năm 2014

Công đoàn Đại học Đà Nẵng tổ chức Chương trình tham quan nước ngoài Hè – 2014

Quyết định Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng

Quyết định Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung cấp chuyên nghiệp

Quyết định Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học

Thông tư ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông trình độ đại học

TT Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục sư phạm kỹ thuật công nghiệp trình độ đại học

Quyết định Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng và Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng

Đổi mới công tác tài chính, công tác kiểm tra, nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn giáo dục

Thông báo Về việc thăm dò dư luận đối với các nhà giáo được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 13 năm 2014

Thông báo giải bóng đá Huda sinh viên Đà Nẵng năm 2014

Điều lệ Đại hội thể dục thể thao cán bộ viên chức Đại học Đà Nẵng lần thứ III - 2014

Lễ kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và Hội thi “Quý anh vào bếp” lần thứ II - 2014

Thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thể dục - Thể thao cán bộ viên chức Đại học Đà Nẵng lần thứ III - 2014

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2013 của Đảng bộ Cơ quan Đại học Đà Nẵng

Công Đoàn Đại học Đà Nẵng: Triển khai Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Hòa Phước huy động tốt các nguồn lực tạo bước đột phá để đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới về đích trong năm 2014

Hệ thống quản lý thông tin HSSV - Đại học Đà Nẵng

Đại học Đà Nẵng hỗ trợ một số cơ sở giáo dục các tỉnh miền Trung khắc phục bão lụt

Công điện của Bộ Giáo dục và Đào tạo phòng chống, đối phó với siêu bão HAIYAN

Thông báo Khẩn V/v phòng chống siêu bão Haiyan (Hải Yến)

Ban Cơ sở vật chất

Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn Đại học Đà Nẵng năm học 2012 - 2013 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013 - 2014

Đề cương ôn thi tuyển sinh đào tạo liên thông từ năm học 2013-2014

Đại học Đà Nẵng trao tặng phương tiện sinh kế cho hộ nghèo Quận Hải Châu – Tp. Đà Nẵng năm 2013

Thủ tục Phê duyệt dự án đầu tư

Hướng dẫn mua sắm tài sản theo Chị thị số 09/CT-TTg

Hội nghị tập huấn công tác Công Đoàn ĐHĐN năm 2013 tại khu nghĩ dưỡng Lăng Cô

Tổng kết giải cầu lông, bóng bàn truyền thống cán bộ viên chức Cơ quan Đại học Đà Nẵng mở rộng năm 2013

Truy cập vào trang Tuyển sinh của Đại học Đà Nẵng tại địa chỉ http://ts.udn.vn

Thông tin liên hệ

Hội nghị Công đoàn Đại học Quốc gia, Đại học Vùng và Công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2013 tại Đại học Huế

Chỉ thị của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về tổng kết năm học 2012 - 2013

Đại học Đà Nẵng: Khai mạc cuộc thi “DYNAMIC – SV Nhà Doanh nghiệp tương lai 2013" cấp khu vực

Đại học Đà Nẵng phối hợp liên doanh DMC-579 chủ trì tổ chức thành công Hội thảo “Hợp tác khai thác ký túc xá tập trung đáp ứng nhu cầucho sinh viên trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng”

Hội thảo Quốc tế “Xây dựng chương trình đào tạo theo mô hình C.D.I.O”: Hình thành môi trường “Học tập Tích cực & Năng động” cho SV Việt Nam

Đại học Đà Nẵng phối hợp với các tập đoàn hàng đầu về công nghệ (SAMSUNG, HP, INTEL) tổ chức các chương trình tuyển chọn tài năng, hướng nghiệp và cơ hội trải nghiệm công nghệ mới cho sinh viên;

Hội nghị triển khai Chỉ thị 24 của Thành ủy Đà Nẵng năm 2013 trên địa bàn Quận Hải Châu

Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2013 – 2018 thành công tốt đẹp

Khai mạc Giải Cầu lông truyền thống CBVC Trường Đại học Sư phạm lần thứ XI năm 2013

Thông báo Xét chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư đợt năm 2013

Kết quả xét tuyển dụng đặc cách giảng viên đợt 1 năm 2013

Trước thềm Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam nhiệm kỳ 2013 - 2018

Thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013 của Đại học Đà Nẵng

Các hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Thông báo nộp học phí sau đại học lần 5, đợt 2 Khóa 23

Ghi nhận từ chuyến công tác xã hội "Tết vì người nghèo" tại các xã đặc biệt khó khăn huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam

Thông báo nộp học phí và kinh phí phát sinh Khóa 22 tại Học viện Hải quân Nha Trang

Phiên họp đầu tiên của BCH Công đoàn Đại học Đà Nẵng khoá IV, nhiệm kỳ 2012-2017

Đại học Đà Nẵng: Sinh khí mới từ Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017

Báo cáo thống kê định kỳ công tác tuyển sinh của các đơn vị trực thuộc ĐHĐN

Thông báo tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 năm 2013

Thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2013

Thông báo - V/v Triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2012

Thông báo học phí và kinh phí phát sinh đợt 2 Khóa 24 tại các tỉnh liên kết

Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển dụng viên chức đợt 2 - 2012

Kết quả thi tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2012

Danh mục các ngành đào tạo tại Đại học Đà Nẵng : Mục tiêu và cơ hội nghề nghiệp

Danh sách thi tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2012

Thông tin về kỳ thi Tuyển sinh đại học hệ không chính quy, hình thức vừa làm vừa học tháng 10 năm 2012 tại Đại học Đà Nẵng

Thông báo học bổng Endeavour - Úc

Chương trình Học bổng Nghiên cứu ứng dụng CNTT để giải quyết các tác động của biến đổi khí hậu đối với tài nguyên nước

Quy định về hình thức trình bày luận văn thạc sĩ

Thông báo học bổng tiến sĩ của Trường Đại học Công nghệ Suranaree, Thái Lan

Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2012

Học bổng Israel

Đăng ký kế hoạch đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ giai đoạn 2013-2015 và 2016-2020

Lớp bồi dưỡng Tin học dành cho các Chuyên viên ĐHĐN

Lớp bồi dưỡng Tin học dành cho các Chuyên viên ĐHĐN

Học viện Cảnh sát Nhân dân và Đại học Đà Nẵng đã phối hợp tổ chức lễ khai giảng lớp cao học Luật khóa 21

Thông báo tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy năm 2012

Tuyển sinh đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hệ chính quy năm 2012 tại Đại học Đà Nẵng

KẾ HOẠCH HỌC TẬP CHUYÊN NGÀNH KHÓA 25 (TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM)

Thông báo học phí, kinh phí phát sinh sau đại học các Khóa 23, 24, 25

Mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập bổ sung áp dụng cho kê khai tài sản thu nhập từ lần thứ 2 trở đi (Theo 68/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 08 năm 2011)

Mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập áp dụng cho kê khai tài sản thu nhập lần đầu (Theo 68/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 08 năm 2011)

Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 08 năm 2011 v/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên với nhà giáo

Phiếu kê khai hưởng phụ cấp ưu đãi (Theo Thông tư số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006) 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006)

Một số văn bản của Chính phủ và Bộ Nội vụ về công tác văn thư

Thông báo mở lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm Đại học cho Giảng viên Đại học, Cao đẳng

Chương trình học bổng song phương Bỉ 2013 - 2014

Gửi giấy báo dự thi khóa 26

Thông tư Liên tịch Hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

Lịch thi sau đại học khóa 26

Thông báo giảng viên ĐHĐN trúng tuyển học bổng JDS năm học 2013 - 2014

Đại học Đà Nẵng tiếp đoàn Trường Đại học Công nghệ RAJAMANGALA TAWAN - OK, Thái Lan

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Phụ trách Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

Kết quả kỳ thi đánh giá trình độ ngoại ngữ cho học viên cao học (đợt 5)

Thông báo về việc nộp luận văn sau khi bảo vệ

Nét đẹp thanh niên tình nguyện Đại học Đà Nẵng

Các Báo cáo tổng kết cuối năm học 2011-2012

Đại học Đà Nẵng giới thiệu các thủ khoa kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2012 của các Trường thành viên nhận giải thưởng Hoa trạng nguyên năm 2012

Đại học Đà Nẵng chuẩn bị đón sinh viên ĐH dân tộc Quảng Tây Trung Quốc sang học tập dự kiến từ ngày 3 đến 7 tháng 9 năm 2012

Hướng dẫn thực hiện “Tuần Sinh hoạt Công dân Học sinh sinh viên” năm 2012

Cơ cấu tổ chức

Chức năng và nhiệm vụ

Lịch thi môn chung Khóa 25

Lịch nhập học khóa 25 tại Kontum

Thông báo v/v bảo vệ luận văn ThS các ngành khối Kinh tế (tt)

Thông báo tuyển sinh cao học khóa 26 tại các địa phương

Thông báo tuyển sinh cao học khóa 26.

Lịch học ôn thi khóa 26

Kết quả chấm phúc khảo khóa 25

Lịch thi Ngoại ngữ B1 đợt 5

Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2012

Khai giảng Đào tạo SĐH khóa 25: Hướng đến mô hình Đại học nghiên cứu - Đột phá vào chất lượng đào tạo SĐH và NCKH

Chỉ thị số 40/2004/CT-BGD&ĐT

Công văn 3450/BGD&ĐT-PC

Kế hoạch 233 /KH – ĐHĐN

Nghị định 55/2011/NĐ-CP

Quyết định 1928/QĐ-TTg

Thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Sinh viên Đại học Đà Nẵng với An toàn giao thông

Đề cương ôn thi liên thông – Kỳ thi tuyển sinh hệ liên thông chính quy tháng 7 năm 2012

Kỳ thi sinh viên giỏi Đại học Đà Nẵng năm 2012

10 câu nói bất hủ của Bill Gates

Thông báo tuyển sinh đi học Đại học tại LB Nga 2012

Nghị định 49/2010/NĐ-CP

Đẩy mạnh hợp tác giữa Đại học Đà Nẵng và Đại học Adelaide thông qua chuyến thăm Đại học Đà Nẵng của Giáo sư Richard Russel.

Đại học Đà Nẵng tiếp đoàn đại biểu tỉnh Yaroslavl, Nga.

Tổng quan về Ban Thanh tra

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường CĐ CNTT nhiệm kỳ 2009 - 2014.

Thông báo tuyển nghiên cứu sinh Đại học Indiana, Hoa Kỳ

Thông báo tham dự buổi giới thiệu thông tin về học bổng của APU Nhật Bản

Thông báo học bổng của trường KHON KAEN UNIVERSITY, THAILAND

Đại học Đà Nẵng xúc tiến hợp tác với Đại học Victoria ở Wellington, New Zealand

Đại học Đà Nẵng và Học viện William Angliss (Australia) hợp tác đào tạo kỹ năng quản lý khách sạn và du lịch

Chương trình Đào tạo Kỹ sư chất lượng cao PFIEV - Trường Đại học Bách khoa.

Chương trình Đào tạo Tiên tiến (Advanced program) - Trường Đại học Bách khoa.

Chương trình liên kết Việt Nam - Nhật Bản đào tạo Kỹ sư Xây dựng - Trường Đại học Bách khoa.

Chương trình liên kết đào tạo Cao đẳng Quốc gia Anh và cử nhân Quản trị kinh doanh của Đại học Sunderland - Trường Đại học Kinh tế.

Chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Quản trị kinh doanh với Đại học Towson - Trường Đại học Kinh tế.

Ban hành Danh mục ngành đào tạo của Đại học Đà Nẵng theo Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học.

Đại học Đà Nẵng hợp tác nghiên cứu với Pháp

Tiếp TS.BS Robert Dalla Pozza Đại học Ludwig - Maximilians Univesity Munich (LMU) - CHLB Đức.

Thông báo học bổng của trường KHON KAEN UNIVERSITY, THAILAND.

Thống kê số lượng sinh viên cuối năm.

Thông báo tuyển sinh đi học tại Ấn Độ năm 2012.

Thông báo tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2012.

Thông báo tuyển nghiên cứu sinh Đại học Indiana, Hoa Kỳ.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập.

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên với nhà giáo.

Thông báo về việc đăng ký kế hoạch đi đào tạo tiến sĩ giai đoạn 2011-2020.

Thông báo tuyển giáo viên tham gia chương trình bồi dưỡng về giáo dục tại Nhật Bản theo học bổng Chính phủ Nhật Bản cấp năm 2012.

Học bổng phát triển Australia.

Học bổng đi học tại Ấn độ 2012.

Thông báo tuyển sinh đi học tại Bun-ga-ri năm 2012.

Thông báo về việc tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan, Môn-đô-va và U-crai-na theo diện học bổng Hiệp định năm 2012.

Hướng dẫn thực hiện phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

THƯ VIỆN

XƯỞNG THỰC HÀNH

PHÒNG THÍ NGHIỆM

Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005

Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/6/2007 của Bộ Tài chính

Thông tư số 22/2008/TT-BTC ngày 10/3/2008 của Bộ Tài Chính

Quyết định số 179/2007/QĐ-TTg ngày 26/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ

Công văn số 9300/BTC-QLCS ngày 30/6/2009 của Bộ Tài chính

Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ

CÁC VĂN BẢN VỀ ĐẤU THẦU

Công văn số: 9300 /BTC-QLCS V/v hướng dẫn việc mua sắm, trang bị, thay thế và sửa chữa tài sản của các cơ quan, đơn vị, tổ chức.

QUI ĐỊNH VỀ TÀI SẢN ĐẦU TƯ

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu

Thư mời thầu (IFB)

Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu

Festival Tuổi Trẻ Đại học Đà Nẵng với Biển đảo quê hương: Góp thêm đá xây dựng Trường Sa

BAN QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

Chung kết cuộc thi Ý tưởng Kinh doanh Sáng tạo ĐH Đà Nẵng 2011

Tạm dừng mua sắm ô tô công có nguồn gốc nhập khẩu phục vụ mục tiêu hạn chế nhập siêu

Hội nghị tập huấn chính sách mới về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

40 triệu cho tấm bằng đại học VN: Đắt hay rẻ?

Bộ Tài chính bàn giao chứng thư số Chương trình quản lý Đăng ký tài sản nhà nước

Lễ trao học bổng Saigon Co.op – Chắp cánh tương lai năm 2011

Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin về Đoàn thể thao sinh viên Đại học Đà Nẵng tham dự Đại hội thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ IV-2011

Khai mạc Đại hội thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ IV-2011 tại thủ đô Hà Nội.

Tổng quan

Cơ cấu tổ chức

Tiếp và làm việc với đoàn công tác của Cơ quan Viện trợ Phát triển Pháp (Agence Francaise de Développement, AFD)

Bộ GD&ĐT công bố Quyết định bổ nhiệm 02 Phó Giám đốc ĐHĐN nhiệm kỳ 2010-2015

CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

Phát triển hợp tác giữa Đại học Đà Nẵng và Đại học Queensland

Thông báo v/v tổ chức thi tiếng Anh cấp độ B1 dành cho học viên cao học

Thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh khóa 25 (đợt thi tháng 4/2012)

Thông báo tuyển sinh cao học khóa 25 tại các địa phương (tuyển sinh vào tháng 4/2012)

Hồ sơ thi ngoại ngữ theo chuẩn B1

Danh sách trúng tuyển kỳ thi tiếng Anh B1 khung Châu Âu chung

Thông báo về việc gia hạn học tập của học viên các khóa 18, 19, 20

Khung chương trình đào tạo thạc sĩ các chuyên ngành tại Đại học Đà Nẵng (02/02/2012)

Thông báo v/v nộp học phí đợt 2 của khóa 23 (18/02/2012)

Giới thiệu

Thông báo mở lớp Triết học sau đại học cho Giảng viên tập sự.

Thông báo bổ sung lịch tuần từ 13/02/2012 đến 19/02/2012

Giới thiệu

Đại học Đà Nẵng bàn giao nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo quận Hải Châu

CBVC Văn phòng Đại học Đà Nẵng

Giới thiệu

Hướng dẫn xét, đề nghị khen thưởng quá trình cống hiến

Văn bản QPBN Ban PC-TĐ

Hệ thống văn bản Ban Pháp chế - Thi đua

Thông báo đề xuất nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình Tây Nam Bộ năm 2016

ĐHĐN triển khai công tác ĐBCL giáo dục và Lễ ký cam kết thực hiện kế hoạch ĐBCL giáo dục năm 2013

Thông báo nhập học đối với những thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 1 vào Đại học Đà Nẵng

Lễ trao giải Sinh viên Giỏi Đại học Đà Nẵng năm 2012

Giao tiếp tốt – Chìa khóa đến thành công

Thông tư liên tịch 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

Giám đốc Đại học Đà Nẵng tiếp lãnh đạo tập đoàn Venture Dairy, Hoa Kỳ

Văn bản QPBN Ban CTHSSV

Hệ thống văn bản Ban Công tác HSSV

Thông báo về việc đăng ký đề tài KHCN cấp Đại học Đà Nẵng năm 2016

Phiên họp thứ nhất Hội đồng Đảm Bảo Chất Lượng Giáo Dục Đại học Đà Nẵng

Bản nhận xét của người hướng dẫn luận văn Thạc sĩ

Quản lý thời gian – 7 sai lầm cần tránh

QUYẾT ĐỊNH: Về tín dụng đối với học sinh, sinh viên

Tiếp và làm việc với Ngài Yuri Materii, Tổng Lãnh sự CHLB Nga tại Đà Nẵng

Văn bản QPBN Ban ĐT

Hệ thống văn bản Ban Đào tạo

Thông báo về việc gửi nội dung cho kỷ yếu Hội nghị tổng kết hoạt động KH&CN ĐHĐN giai đoạn 2011-2015

Hội nghị tập huấn viết báo cáo Tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin

Báo cáo tiến độ thực hiện luận án Tiến sĩ

Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng tiếp lãnh đạo GSE System và chủ tịch MTUAF, Hoa Kỳ.

Văn bản QPBN Ban TTr

Hệ thống văn bản Ban Thanh tra

Thống báo về việc đề xuất danh mục nhiệm vụ KHCN năm 2017 (Thừa Thiên - Huế)

Hội thảo trực tuyến lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

Đại sứ CHLB Nga thăm Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN

Văn bản QPBN Ban KHCN&MT

Hệ thống văn bản Ban KHCN & MT

Thông báo về việc đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2016 của Tp. Đà Nẵng

Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum tổ chức Hội nghị tập huấn kiểm định chất lượng giáo dục đại học

Đại học Đà Nẵng và Học viện William Angliss (Australia) hợp tác đào tạo kỹ năng quản lý khách sạn và du lịch

Văn bản QPBN Ban ĐBCLGD

Hệ thống văn bản Ban ĐBCL Giáo dục

Phát triển hợp tác giữa Đại học Đà Nẵng và Đại học Queensland

Văn bản QPBN Ban TCCB

Hệ thống văn bản Ban Tổ chức cán bộ

Thông báo về việc xét khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ Tp. Đà Nẵng

CV v/v triển khai công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng GD trường ĐH, CĐ và TCCN năm 2013

Văn bản QPBN Ban CSVC

Hệ thống văn bản Ban Cơ sở vật chất

TT Ban hành Quy định điều kiện thành lập và giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng GD

Văn bản QPBN Ban HTQT

Hệ thống văn bản Ban Hợp tác quốc tế

Luật giáo dục Đại học 2012

Thông tin cuộc thi "Nhà hoạch định tài chính triển vọng"

Tổng quan

Văn bản QPBN Ban KHTC

Hệ thống văn bản Ban Kế hoạch tài chính

TT Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

CV số 529/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 23 tháng 5 năm 2013 V/v hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng GD trường TCCN

CV số 528/KTKĐCLGD-KĐĐH 23 tháng 5 năm 2013 V/v hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng GD trường cao đẳng

CV số 527/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 23 tháng 5 năm 2013 V/v hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học

CV số 462/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 09 tháng 5 năm 2013 v/v Hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

CV số 3516/BGDĐT-VP ngày 27 tháng 5 năm 2013 v/v Đánh giá và cho điểm các lĩnh vực công tác đối với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2012-2013

Hội nghị tập huấn Xây dựng kế hoạch chiến lược trường Đại học và Cao đẳng

Hội thảo và tập huấn công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm - ma túy , giữ gìn an ninh trật tự theo chương trình mục tiêu Thành phố năm 2012

Hội nghị tập huấn Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Giáo dục Đại học tại Vũng Tàu

Đại học Đà Nẵng phối hợp với ĐH Kyoto (Nhật Bản) đăng cai tổ chức Hội nghị Hiệu trưởng Đại học Việt Nam – Nhật Bản lần thứ III (29-09-2015)