ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Ban tổ chức cán bộ

LIÊN KẾT KHÁC

Thông báo

Thông báo tuyển sinh đi học theo diện Hiệp định tại Cu-ba năm 2021

22/10/2021

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài; Căn cứ Công hàm số 268/21 ngày 08/10/2021 của Đại sứ quán Cu-ba tại Việt Nam thông báo về chỉ tiêu học bổng của Chính phủ Cu-ba cấp cho Việt Nam năm học 2021-2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học theo diện Hiệp định tại Cu-ba năm 2021

Thông báo tuyển sinh đi học tại Ma-rốc năm 2021

20/10/2021

Căn cứ Biên bản kỳ họp lần thứ tư Ủy ban hỗn hợp giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Ma-rốc, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ma-rốc diện Hiệp định năm 2021 như sau:

Thông báo về việc đăng ký dự tuyển học bổng đi học tại Liên bang Nga năm 2022

12/10/2021

Căn cứ Văn bản số 053 ngày 27/8/2021 của Cơ quan đại diện Hợp tác Liên bang Nga tại Việt Nam (Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội) thông báo về quy trình tuyển chọn công dân Việt Nam đi học theo chỉ tiêu học bổng của phía Nga cấp cho phía Việt Nam năm 2022, Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam thông báo cho các ứng viên có nguyện vọng dự tuyển đi học tại Liên bang Nga diện Hiệp định năm 2022

Thông báo tuyển sinh đi học tại Mông Cổ diện Hiệp định năm học 2021

12/10/2021

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài; Căn cứ Công hàm số 115/2021 ngày 06/9/2021 của Đại sứ quán Mông Cổ tại Hà Nội thông báo về việc học tập tại Mông Cổ diện Hiệp định năm học 2021 - 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Mông Cổ diện Hiệp định năm 2021.

Thông báo tuyển chọn ứng viên cho Chương trình trao đổi giảng viên, sinh viên hợp tác giữa Đại học Đà Nẵng và Đại học Kỹ thuật Valencia, Tây Ban Nha

12/10/2021

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo tuyển chọn ứng viên cho Chương trình trao đổi giảng viên và sinh viên hợp tác với Đại học Kỹ thuật Valencia, Tây Ban Nha (Technical University of Valencia – UPV) trong khuôn khổ Chương trình Eramus+ KA1 do Ủy ban Châu Âu tài trợ.

123456789Cuối cùng

Tin tức

Công chức, viên chức không phải bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học

20/10/2021

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 89/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, trong đó, quy định nội dung bồi dưỡng công chức, viên chức 

Hội nghị giao ban công tác tổ chức cán bộ quý III năm 2021

08/10/2021

Ngày 07/10/2021, Ban Tổ chức Cán bộ tổ chức Hội nghị giao ban về công tác Tổ chức cán bộ quý III năm 2021. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo ban Ban Tổ chức Cán bộ và chuyên viên; Trưởng, Phó phòng Phòng Tổ chức – Hành chính các trường đại học thành viên và các đơn vị thuộc, trực thuộc Đại học Đà Nẵng có chức năng đào tạo.

Công tác thi đua, hình thức khen thưởng tại Đại học Đà Nẵng có nhiều đổi mới

07/10/2021

Năm học 2020-2021, thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về công tác thi đua khen thưởng, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) xác định phải đổi mới công tác thi đua khen thưởng nhằm tạo đồn bẩy cho sự phát triển ổn định và bền vững, Giám đốc ĐHĐN đã có nhiều chỉ đạo đến các trường đại học thành viên, các đơn vị thuộc, trực thuộc triển khai, tổ chức bình xét thi đua khen thưởng phải bám sát thực tiễn, suy tôn những tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, có nhiều đóng góp cho tập thể và cộng đồng, công tác xét thi đua khen thưởng phải đi vào thực chất, không chạy theo số lượng và đảm bảo theo đúng quy định hiện hành nhằm khắc phục “bệnh thành tích” trong giáo dục.

Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Đại học Đà Nẵng năm học 2020-2021 họp, bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân

22/09/2021

Ngày 08/9/2021, dưới sự chủ trì của PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đại học Đà Nẵng năm học 2020-2021 theo như Quyết định số 1505/QĐ-ĐHĐN ngày 19/4/2021 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng, Hội đồng gồm 19 thành viên (có mặt 19/19) đã tiến hành họp bằng hình thức trực tuyến để bình xét, đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm học 2020-2021 cho tập thể, cá nhân của Đại học Đà Nẵng do đạt được nhiều thành tích xuất sắc.

Tập huấn viết báo cáo thành tích, hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Bộ và cấp Nhà nước

21/09/2021

Được sự cho phép của Giám đốc ĐHĐN, ngày 21/9/2021, Ban Tổ chức Cán bộ đã phối hợp với Vụ Thi đua Khen thưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức buổi tập huấn trực tuyến nhằm phổ biến một số quy định chung, hướng dẫn viết báo cáo thành tích và hoàn thiện hồ sơ thi đua khen thưởng cấp Bộ, cấp Nhà nước.

1345678910Cuối cùng