12
LIÊN KẾT KHÁC

HTVB quy định chung

A/ THÔNG TƯ

 

STT  Tên văn bản Tải file  Ngày upload
1 Thông tư số 03/2013/TT-TTCP Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng Download  
2 Thông tư số 40/2013/TT-BGDĐT Quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của BGDĐT Download  
3 Thông tư số 07/2014/TT-TTCP Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh Download  
Print
220 Rate this article:
No rating