12
LIÊN KẾT KHÁC

HTVB về giải quyết khiếu nại

A/ LUẬT

STT Tên văn bản Tải file Ngày upload
1 Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 Download  

B/ NGHỊ ĐỊNH

STT Tên văn bản Xem văn bản Ngày upload
1 Nghị định số 124/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại Xem tại đây  

C/ THÔNG TƯ

STT Tên văn bản Tải file Ngày upload
1 Thông tư số 04/2013/TT-TTCP Quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại Download  
2 Thông tư số 07/2013/TT-TTCP Quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính Download  

 

D/ KHÁC (CHỈ THỊ, HƯỚNG DẪN...)

 

Print
204 Rate this article:
No rating