12
LIÊN KẾT KHÁC

HTVB về giải quyết tố cáo

A/ LUẬT

STT Tên văn bản Xem văn bản Ngày upload
1 Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 Xem tại đây  

 

B/ NGHỊ ĐỊNH

STT Tên văn bản Xem văn bản Ngày upload
1 Nghị định số 31/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tố cáo Xem tại đây  

 

C/ THÔNG TƯ

STT Tên văn bản Tải file Ngày upload
1 Thông tư số 05/2013/TT-TTCP Quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tố cáo Download  
2 Thông tư số 06/2013/TT-TTCP Quy định quy trình giải quyết tố cáo Download  

C/ KHÁC (CHỈ THỊ, HƯỚNG DẪN...)

Print
205 Rate this article:
No rating