12
LIÊN KẾT KHÁC

Nhân sự

Ban Thanh tra và Pháp chế - Đại học Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 11, khu B, 41 Lê Duẩn - quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng
Điện thoại: 02363.810254 - 02363.891984
Email: banthanhtra@ac.udn.vn

                                     

Danh sách CBVC Ban Thanh tra và Pháp chế

TS. Nguyễn Hoàng Hải - Trưởng ban

Điện thoại cơ quan: 0236.3810254

Điện thoại di động: 0914085396

Email: hainh@ac.udn.vn

ThS. Ngô Thị Hương Giang - Phó Trưởng ban

Điện thoại cơ quan: 0236.3891984

Điện thoại di động: 0905721159

Email: nthgiang@ac.udn.vn

ThS. Trần Thị Thuỷ - Chuyên viên

Điện thoại cơ quan: 02363.818730

Điện thoại di động: 0984964967

Email: thuytt@ac.udn.vn

CN. Đặng Thị Thanh Nga - Chuyên viên

Điện thoại cơ quan: 02363.818730

Điện thoại di động: 0974487865

Email: dttnga@ac.udn.vn

CN. Bùi Thị Loan - Chuyên viên

Điện thoại cơ quan: 02363.818730

Điện thoại di động: 0343982408

Email: btloan@ac.udn.vn

 

Print
245 Rate this article:
No rating