Lịch công tác tuần

Thông báo đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ thuộc Chương trình Tây Nam Bộ


Phiếu đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ xem tại đây
 

Quyết định số 734/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình KH&CN cấp Quốc gia giai đoạn 2014-2019 "Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ" xem tại đây
 

Phụ lục mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của chương trình Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia Giai đoạn 2014-2019 xem tại đây
 

Phụ lục Nội dung và dự kiến sản phẩm của các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ xem tại đây

Tin cùng chuyên mục