Lịch công tác tuần

Quyết định Ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Đà Nẵng, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc

 

 

Xem chi tiết Quyết định tại đây

Tin cùng chuyên mục