Biểu mẫu quy định việc cử CBVC đi học tập, công tác trong và ngoài nước

CBVC đi đào tạo, bồi dưỡng cần hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo quy định, trình cấp có thẩm quyền xem xét và quyết định (kích chuột vào nội dung để tải mẫu về máy tính)

1. Đơn xin đi đào tạo, bồi dưỡng

2. Đơn xin gia hạn thời gian đào tạo, bồi dưỡng (dành cho CBVC xin gia hạn thời gian đào tạo, bồi dưỡng);

3. Sơ yếu lý lịch

4. Bản cam kết thực hiện nghĩa vụ

5. Báo cáo trước khi đi đào tạo, bồi dưỡng (dành cho CBVC đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài)

6. Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng

7. Tiêu chí xét chọn ứng viên để cử đi đào tạo, bồi dưỡng.

Tin cùng chuyên mục