Thông báo tuyển nghiên cứu sinh Đại học Indiana, Hoa Kỳ.

Thông báo tuyển nghiên cứu sinh ngành Địa Hóa học tại Đại học Indiana của Hoa Kỳ.

Yêu cầu: các ứng viên có bằng Thạc sĩ về Hóa học, Vật lý hoặc Địa lý và trình độ ngoại ngữ IELTS 6.5 hoặc tương đương.

Các ứng viên tự liên hệ qua email với Arndt Schimmelmann (aschimme@indiana.edu)

Tin cùng chuyên mục