Thông báo tuyển sinh đi học tại Liên bang Nga theo diện xử lý nợ năm 2019

Thông báo tuyển sinh đi học tại Liên bang Nga theo diện xử lý nợ năm 2019

Thực hiện Thông báo số 643/TB-BGDĐT ngày 23/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Thông báo tuyển sinh đi học tại Liên bang Nga theo diện xử lý nợ năm 2019. Đại học Đà Nẵng đề nghị các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc ĐHĐNthông báo tới viên chức trong đơn vị.... Xem chi tiết Công văn tại đây!

 

 

Tin cùng chuyên mục