Thông báo nộp hồ sơ thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2019

Thực hiện Công văn số 4119/BGDĐT-TCCB ngày 12/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cử viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp, Đại học Đà Nẵng đề nghị các đơn vị thành viên, các đơn vị thuộc và trực thuộc thuộc hiện một số nội dung sau:

Xem chi tiết Công văn tại đây!

Tin cùng chuyên mục