Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo Cơ bản, Nâng cao năng lực xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cán bộ quản lý

Khu Công nghệ Phần mềm Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh khóa đào tạo Cơ bản, Nâng cao năng lực xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cán bộ quản lý.

xem chi tiết thông báo tại đây!

Tin cùng chuyên mục