Thông báo về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II), giảng viên cao cấp (hạng I) năm 2020

Xem chi tiết Công văn 1808/BGDĐT-NGCBQLCSGD.

Xem chi tiết Công văn 1809/BGDĐT-NGCBQLCSGD.

Tin cùng chuyên mục