Thông báo mở lớp Triết học sau đại học cho Giảng viên tập sự.

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

           Số: 611 /ĐHĐN-TCCB                                 Đà Nẵng, ngày 08  tháng 02  năm 2012

THÔNG BÁO
MỞ LỚP TRIẾT HỌC SAU ĐẠI HỌC CHO GIẢNG VIÊN TẬP SỰ

            Kính gửi: - Các Trường, các Đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng
                           - Các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Tp. Đà Nẵng

          Để tạo điều kiện cho viên chức ngạch Giảng viên trong thời gian thử việc có đủ chứng chỉ để được bổ nhiệm vào ngạch, Đại học Đà Nẵng mở lớp bồi dưỡng Triết học sau đại học tại Đại học Đà Nẵng.

1. Đối tượng tham dự: Viên chức đã dự thi hoặc sẽ dự thi vào ngạch Giảng viên (15.111) (chứng chỉ bắt buộc đối với viên chức ở ngạch Giảng viên, Giảng viên chính) của các Trường Đại học, Cao đẳng.

2. Nội dung: Chương trình học 120 tiết theo quy định của chương trình Triết học sau đại học.

3. Thời gian, địa điểm mở lớp: Từ ngày 25/02/2012 đến 10/3/2012.

Thời gian học tập trung vào các buổi chiều từ 17h30 đến 20h30 các ngày làm việc trong tuần và cả ngày thứ 7, chủ nhật.

Lịch khai giảng vào lúc 08h00 ngày 25/02/2012 (Thứ 7) tại Khu B, Trường Cao đẳng Công nghệ.

4. Học phí: 600.000đ/1 học viên.

Để chuẩn hoá đội ngũ Giảng viên, Đại học Đà Nẵng đề nghị các Trường thông báo và tạo điều kiện cho các đối tượng trên tham dự lớp.

Các Trường hoặc các học viên đăng ký danh sách học gửi về Ban Tổ chức Cán bộ Đại học Đà Nẵng trước ngày 20/02/2012. Mọi thông tin chi tiết về lớp học xin liên hệ tại Ban Tổ chức Cán bộ ĐHĐN Phòng 215 ĐT: 0236.3892046, Email: ngocminhtccb@gmail.com.

Tin cùng chuyên mục