Thông báo học bổng tiến sĩ của Trường Đại học Công nghệ Suranaree, Thái Lan

 

Trường Đại học Công nghệ Suranaree (SUT), Thái Lan thông báo bắt đầu vòng đầu tiên của Học bổng Tiến sĩ SUT cho nghiên cứu sinh các nước ASEAN.

Học bổng này nhằm thu hút nghiên cứu sinh các nước ASEAN theo học chương trình tiến sĩ tại SUT. Trường Đại học Công nghệ Suranaree là một trong những trường Đại học Nghiên cứu Quốc gia hàng đầu ở Thái Lan. Học bổng cung cấp 960,000 Baht (khoảng 31,000 USD) cho khoảng thời gian 03 năm, và 1,200,000 Baht (khoảng 39,000 USD) cho khoảng thời gian 05 năm cho ứng viên đang có bằng thạc sĩ hoặc cử nhân. 09 học bổng sẽ được trao cho chương trình t iến sĩ bắt đầu từ năm học 2013 (bắt đầu tháng 05/2013). Hạn cuối đăng ký là vào ngày 09 tháng 01 năm 2013.

Thông tin chi tiết và đơn đăng ký có thể tải xuống từ website http://www.sut.ac.th/ASEAN

Nếu cần thêm thông tin có thể liên hệ email asean@sut.ac.th hoặc truy cập website Học bổng Tiến sĩ SUT cho ASEAN.

Tin cùng chuyên mục