Thông báo tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 năm 2013

 

Đại học Đà Nẵng thông báo Quy trình đăng ký và nộp hồ sơ dự tuyển đi đào tạo Tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 năm 2013 như sau:
 

Tin cùng chuyên mục