Thông báo - V/v nhận lại hồ sơ dự tuyển đào tạo Tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2013

 

Đại học Đà Nẵng đã ban hành Thông báo số 8841/ĐHĐN-TCCB ngày 12/12/2012 về việc tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2013. Theo quy định tại Thông báo số 8841/ĐHĐN-TCCB, thời hạn nộp hồ sơ về Đại học Đà Nẵng trước ngày 18/01/2013.

Tuy nhiên, do thời gian nghỉ Tết Âm lịch năm nay kéo dài từ ngày 09/02/2013 đến  hết ngày 17/02/2013 nên lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép kéo dài thời gian nộp hồ sơ dự tuyển đến hết ngày 25/02/2013, tính theo dấu bưu điện chuyển hồ sơ đến Cục Đào tạo với nước ngoài. Dự kiến thời gian Bộ GD&ĐT công bố Quyết định phê duyệt và danh sách ứng viên trúng tuyển vào tháng 5/2013. 
Hiện nay, Hội đồng xét chọn hồ sơ của các ứng viên dự tuyển đào tạo Tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 năm 2013 đã hoàn thành. Vậy Đại học Đà Nẵng đề nghị các ứng viên đã nộp hồ sơ dự tuyển đề án 911 năm 2013 thực hiện một số việc như sau:
1. 14h00 ngày 18/2/2013 Đại học Đà Nẵng bắt đầu trả hồ sơ cho các ứng viên đề án 911 đã được Hội đồng xét chọn đủ điều kiện tại phòng 215, Ban Tổ chức Cán bộ.
2. Khi đến nhận hồ sơ yêu cầu các ứng viên phải hoàn thành các thủ tục do Bộ GD&ĐT, Đại học Đà Nẵng qui định (các mẫu phiếu đăng ký, mẫu cam kết, văn bằng, bản điểm....).
 

Tin cùng chuyên mục