Thông báo kết quả xét tuyển ứng viên đi đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2013

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành xét tuyển ứng viên đi đào tạo ở tiến sĩ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước (Đề án 911) năm 2013, cập nhật kết quả xét tuyển vào hệ thống tuyển sinh để ứng viên trực tiếp tự tra cứu kết quả dự tuyển tại trang web: https://tuyensinh.vied.vn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ gửi văn bản thông báo kết quả tới cơ quan có ứng viên được phê duyệt trúng tuyển trước ngày 15/6/2013 để phối hợp xử lý thủ tục tiếp theo cho ứng viên trúng tuyển.
Trường hợp ứng viên chưa trúng tuyển, hồ sơ online đã được mở lại cho ứng viên tiếp tục lựa chọn, đăng ký dự tuyển các chương trình học bổng khác hoặc chuẩn bị thêm và hoàn thiện hồ sơ để đăng ký dự tuyển học bổng Đề án 911 theo thông báo tuyển sinh tiếp theo dự kiến sẽ ban hành trong quý III/2013.

VIED

Tin cùng chuyên mục