Thông báo về việc bổ sung hồ sơ để xét tuyển đi đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2013

Thông tin chi tiết về số lượng chỉ tiêu bổ sung và hồ sơ bổ sung, ứng viên xem trong file đính kèm.

Thời hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 10/12/2013 (tính theo dấu bưu điện và sổ theo dõi nhận hồ sơ của Văn phòng Cục Đào tạo với nước ngoài).

Lưu ý: Trường hợp ứng viên đã nộp hồ sơ giấy theo Thông báo số 1240/TB-BGDĐT nhưng chưa hoàn thành hồ sơ đăng ký online cần thực hiện nốt thủ tục đăng ký online tại địa chỉ http://tuyensinh.vied.vn/.

Dự kiến kết quả xét tuyển sẽ được công bố trong tháng 01/2014 và ứng viên trúng tuyển sẽ được hướng dẫn, giải quyết thủ tục đi học trong năm 2014. Quyền lợi, nghĩa vụ của ứng viên trúng tuyển sẽ thực hiện theo Thông báo số 1240/TB-BGDĐT và các văn bản hiện hành quy định về việc triển khai, thực hiện Đề Án 911.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường phổ biến thông báo này tới các ứng viên thuộc diện được bổ sung hồ sơ dự xét tuyển đợt này và tạo điều kiện thuận lợi cho ứng viên hoàn thiện hồ sơ bổ sung theo đúng thời hạn và quy định dự tuyển nêu trên. /.

                                                                                                                                                (theo VIED)

Tin cùng chuyên mục