Công bố Lễ bào vệ Luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Hoàng Thị Mỹ Lệ

NCS: HOÀNG THỊ MỸ LỆ

Ngành: Khoa học máy tính

Mã số: 62.48.01.01

Tên đề tài: Xây dựng môi trường xử lý tiếng Ê Đê ứng dụng trong dạy và học tiếng Ê Đê

Cơ sở đào tạo: Đại học Đà Nẵng

Thời gian bảo vệ: 08h30, ngày 27/10/2017

Địa điểm: Đại học Đà Nẵng​, số 41 Lê Duẩn - TP Đà Nẵng

Xem toàn văn luận án tại đây.

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Tên đề tài:       XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG XỬ LÝ TIẾNG Ê ĐÊ ỨNG DỤNG

TRONG DẠY VÀ HỌC TIẾNG Ê ĐÊ

Chuyên ngành:                                    Khoa học Máy tính

Mã số:                                                 62.48.01.01

Họ và tên NCS:                                   HOÀNG THỊ MỸ LỆ

Khóa:                                                  22

Người hướng dẫn khoa học:                PGS. TS. PHAN HUY KHÁNH

Cơ sở đào tạo:                                     Đại học Đà Nẵng

1.      NHỮNG KẾT QUẢ CHÍNH CỦA LUẬN ÁN

Xây dựng môi trường xử lý tiếng Ê Đê nhằm định hướng qui trình nghiên cứu trong xử lý tiếng Ê Đê. Từ định hướng nghiên cứu được đặt ra trong môi trường này, tiếng Ê Đê soạn thảo được trong môi trường đa ngữ; KNV Việt-Ê Đê được xây dựng dựa trên mô hình hợp nhất nguồn dữ liệu từ điển giấy Việt-Ê Đê và Ê Đê-Việt; văn bản tiếng Ê Đê dùng phông chữ riêng chuyển đổi được sang Unicode và được kiểm tra lỗi chính tả ở mức âm tiết; các ứng dụng xử lý tiếng Ê Đê trong dạy và học tiếng Ê Đê được xây dựng dựa trên kho ngữ vựng (KNV) Việt-Ê Đê. Định hướng phát triển KNV thông qua trang web quản lý KNV, để từ đó các chuyên gia ngôn ngữ Ê Đê cùng tham gia đóng góp, cập nhật dữ liệu vào KNV, góp phần nâng cao chất lượng KNV Việt-Ê Đê. Bên cạnh việc phát triển KNV, trang web này còn có chức năng chia sẻ KNV Việt-Ê Đê, các công cụ kỹ thuật, các kết quả nghiên cứu về xử lý tiếng Ê Đê cho các hoạt động nghiên cứu liên quan đến xử lý tiếng Ê Đê.

2.     NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 

Qua quá trình thực hiện mục tiêu nghiên cứu đã đặt ra, luận án đã có những đóng góp khoa học sau:

1)     Xây dựng môi trường xử lý tiếng Ê Đêđịnh hướng qui trình nghiên cứu trong xử lý tiếng Ê Đê.

2)     Đề xuất giải pháp sử dụng Unicode cho STVB tiếng DTTS nói chung và tiếng Ê Đê nói riêng, góp phần giải quyết ứng dụng STVB tiếng Ê Đê trong môi trường đa ngữ và khắc phục những khó khăn gặp trong việc trao đổi văn bản tiếng Ê Đê dùng phông chữ riêng.

3)     Đề xuất mô hình hợp nhất nguồn dữ liệu từ điển giấy Việt-Ê Đê và Ê Đê-Việt trong xây dựng KNV song ngữ Việt-Ê Đê. KNV xây dựng được từ mô hình hợp nhất trong luận án có những ưu điểm mà các nghiên cứu từ trước đến nay chưa đề cập đến, cụ thể:

-        Thống nhất sử dụng Unicode,

-        Kiểm tra lỗi chính tả âm tiết các mục từ Ê Đê,

-        Chia sẻ nguồn tài nguyên cho các hoạt động nghiên cứu liên quan đến xử lý tiếng Ê Đê.

-        Được sự trợ giúp của các chuyên gia ngôn ngữ Ê Đê trong việc cập nhật mục từ.

4)     Đề xuất mô hình kiểm tra lỗi chính tả âm tiết dựa trên mô hình âm tiết tiếng Ê Đê, góp phần phát hiện lỗi chính tả âm tiết trong văn bản tiếng Ê Đê, kiểm tra các âm tiết tiếng Ê Đê trong KNV Việt-Ê Đê.

3.      KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TẾ

Nhữngnghiên cứu và giải pháp trong luận án có khả năng ứng dụng trong thực tế, cụ thể:

-        Soạn thảo văn bản tiếng Ê Đê dùng phông chữ Unicode.

-        KNV song ngữ Việt-Ê Đê và các công cụ kỹ thuật được chia sẻ cho các hoạt động nghiên cứu liên quan đến xử lý tiếng Ê Đê.

-        Một số ứng dụngxử lý tiếng Ê Đê trong dạy và học tiếng Ê Đê, gồm có các ứng dụng:

+       Tra cứu trực tuyến và ngoại tuyến từ vựng Việt-Ê Đê,

+       Kiểm tra lỗi chính tả văn bản tiếng Ê Đê,

+       Trợ giúp dịch máy Việt-Ê Đê hỗ trợ dịch các bài giảng, giáo án từ tiếng Việt sang tiếng Ê Đê.

4.      HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO

-        Nâng cao chất lượng KNV Việt-Ê Đê với sự trợ giúp của chuyên gia ngôn ngữ tiếng Ê Đê qua môi trường xử lý tiếng Ê Đê,

-        Mở rộng xử lý đa ngữ cho các ngôn ngữ DTTS khác,

-        Tiếptục các chủ đề xử tiếng Ê Đê theo định hướng xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

TỪ KHÓA: xử lý ngôn ngữ tự nhiên, xử lý tiếng Ê Đê, môi trường xử lý tiếng Ê Đê, hợp nhất nguồn dữ liệu song ngữ từ điển giấy, dân tộc thiểu số,KNV Việt-Ê Đê, hỗ trợ dịch máy Việt-Ê Đê, Unicode, soạn thảo văn bản, dân tộc Ê Đê, tra cứu từ vựng song ngữ Việt-Ê Đê, dạy và học tiếng Ê Đê, kiểm tra chính tả tiếng Ê Đê.

Tin cùng chuyên mục