Thông báo về Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Trần Nguyễn Hồng Phúc

NCS: TRẦN NGUYỄN HỒNG PHÚC

Ngành: Khoa học máy tính

Mã số: 62.48.01.01

Tên đề tài: Nghiên cứu mô hình giám sát trực tuyến cho hệ phân tán quy mô lớn

Cơ sở đào tạo: Đại học Đà Nẵng

Thời gian bảo vệ: 04/11/2017

Địa điểm: Đại học Đà Nẵng​, số 41 Lê Duẩn - TP Đà Nẵng

Xem toàn văn luận án tại đây.

Tin cùng chuyên mục