Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Huỳnh Văn Hiệp

Tên đề tài: “Ảnh hưởng của khai thác nước dưới đất đến xâm nhập mặn và lún mặt đất, áp dụng cho tỉnh Trà Vinh”

Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Mã số: 62.58.02.02

Cơ sở đào tạo: Đại học Đà Nẵng

Thời gian bảo vệ: 07/12/2018

Địa điểm: Đại học Đà Nẵng, số 41 Lê Duẩn - TP Đà Nẵng

Xem toàn văn luận án tại đây.

Tin cùng chuyên mục