Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Phan Quốc Nghĩa

Ngành: Khoa học máy tính

Mã số: 62.48.01.01

Tên đề tài: “Hệ tư vấn dựa trên phân tích hàm ý thống kê”

Cơ sở đào tạo: Đại học Đà Nẵng

Thời gian bảo vệ: 09/12/2018

Địa điểm: Đại học Đà Nẵng, số 41 Lê Duẩn - TP Đà Nẵng

Xem toàn văn luận án tại đây.

Tin cùng chuyên mục