Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Nguyễn Hồng Quang

Ngành: Kinh tế phát triển

Mã số: 62.31.01.05

Tên đề tài: “Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tỉnh Quảng Nam”

Cơ sở đào tạo: Đại học Đà Nẵng

Thời gian bảo vệ: 14/12/2018

Địa điểm: Đại học Đà Nẵng, số 41 Lê Duẩn - TP Đà Nẵng

Xem toàn văn luận án tại đây.

Tin cùng chuyên mục