Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Đoàn Thị Nhiệm

Ngành: Kinh tế phát triển

Mã số: 62.31.01.05

Tên đề tài: Phát triển nuôi trồng thủy sản tỉnh Phú Yên”

Cơ sở đào tạo: Đại học Đà Nẵng

Thời gian bảo vệ: 04/01/2019

Địa điểm: Đại học Đà Nẵng, số 41 Lê Duẩn - TP Đà Nẵng

Xem toàn văn luận án tại đây.

Tin cùng chuyên mục