Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Phạm Văn Kiên

Ngành: Kỹ thuật điện (tên cũ: Mạng và hệ thống điện)

Mã số: 62.31.01.05

Tên đề tài: 62.52.02.02 (mã số cũ: 62.52.05.05)

Cơ sở đào tạo: Đại học Đà Nẵng

Thời gian bảo vệ: 12/01/2019

Địa điểm: Đại học Đà Nẵng, số 41 Lê Duẩn - TP Đà Nẵng

Xem toàn văn luận án tại đây.

Tin cùng chuyên mục