Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Lương Tình

Ngành: Kinh tế phát triển

Mã số: 62.31.01.05

Tên đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định áp dụng tiêu chuẩn VietGap trong sản xuất rau của nông hộ tại hai địa phương Quảng Nam và Đà Nẵng

Cơ sở đào tạo: Đại học Đà Nẵng

Thời gian bảo vệ: 22/02/2019

Địa điểm: Đại học Đà Nẵng, số 41 Lê Duẩn - TP Đà Nẵng

Xem toàn văn luận án tại đây.

Tin cùng chuyên mục