Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Lương Văn Nghĩa

Ngành: Khoa học máy tính

Mã số: 62.48.01.01

Tên đề tài :“Thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán theo tiếp cận khai phá dữ liệu”

Cơ sở đào tạo: Đại học Đà Nẵng

Thời gian bảo vệ: 01/3/2019

Địa điểm: Đại học Đà Nẵng, số 41 Lê Duẩn - TP Đà Nẵng

Xem toàn văn luận án tại đây.

Tin cùng chuyên mục