Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận thông báo

Nhằm lập kế hoạch xây dựng và triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh giai đoạn 2014-2015, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận kính đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và doanh nghiệp thuộc tỉnh Ninh Thuận, các cơ quan và đơn vị khoa học và công nghệ trong và ngoài tỉnh đề xuất các đề tài, dự án hoặc các vấn đề khoa học và công nghệ cần thực hiện giai đoạn 2014-2015. Cụ thể xem link sau:

- Công văn gửi ĐHĐN

- Sở KHCN Ninh Thuận

Tin cùng chuyên mục