Tổ chức Đại học Pháp ngữ AUF tuyển chọn dự án hỗ trợ sáng kiến của các trường đại học phòng, chống Covid-19

13/04/2020

Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) tuyển chọn dự án hỗ trợ các sáng kiến của các trường đại học nhằm đẩy lùi đại dịch Covid-19, được mở trên trang Web của AUF : https://www.auf.org/nouvelles/actualites/appel-a-projets-international-auf-covid-19/

 

 

AUF dành ngân sách đặc biệt 500.000 € cho chương trình hỗ trợ này. Các dự án được chọn sẽ chia thành 2 loại:
  •     Dự án loại A (các dự án có hiệu quả về mặt công nghệ, kinh tế, xã hội trong ngắn hạn):     
     A1 : được hỗ trợ dưới 10.000 
     A2 : được hỗ trợ từ ​​10.000 euro đến 20.000 
  •     Dự án loại B (dự án có tính sáng tạo, với quy mô liên khu vực hoặc quốc tế):
    B : được hỗ trợ 50.000 
Hạn chót nộp hồ sơ là Chủ nhật ngày 3 tháng 5 năm 2020.


Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập đường dẫn: 
https://www.auf.org/nouvelles/actualites/appel-a-projets-international-auf-covid-19/
Để gửi dự án, truy cập đường dẫn: 
https://formulaires.auf.org/
 
Tin Ban HTQT