Hội thảo tập huấn “Sở hữu trí tuệ đối với kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ”

Đối với Đại học Đà Nẵng, hằng năm có hàng chục đề tài nghiên cứu khoa học các cấp của các cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học đã được đánh giá, nghiệm thu. Sản phẩm của nhiều đề tài khoa học đã được chuyển giao công nghệ cho các cơ sở sản xuất, các xí nghiệp, mang lại hiệu quả kinh tế-xã hội rõ rệt tại thành phố Đà Nẵng, các tỉnh thành miền Trung -Tây Nguyên…Tuy nhiên từ sản phẩm và kết quả nghiên cứu các đề tài khoa học công nghệ có rất ít chủ nhiệm đề tài đăng ký bản quyền tác giả và bằng sáng chế.

 

Các đại biểu tham dự tập huấn

Nhằm giúp cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học của Đại học Đà Nẵng hiểu rõ hơn về Luật bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ cũng như quy trình làm hồ sơ, thủ tục đăng ký bảo hộ quyền sáng chế, sáng ngày 24/11/2011 Đại học Đà Nẵng phối hợp với Cục Sở hữu Trí tuệ tổ chức Tập huấn "Sở hữu trí tuệ đối với kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ".

Tham dự Tập huấn có đại diện Phòng Quản lý sở hữu trí tuệ và hợp tác KHCN, Sở KHCN thành phố Đà Nẵng; lãnh đạo các Ban của Đại học Đà Nẵng và phụ trách Khoa học cùng đông đảo các giảng viên, các chủ nhiệm đề tài các cấp của các trường thành viên.

 

Báo cáo viên trình bày chuyên đề tại buổi tập huấn

Các báo cáo viên của Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã giới thiệu một số nội dung:Hệ thống pháp luật bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam; Kỹ năng viết bản mô tả sáng chế, hồ sơ thủ tục xác lập quyền Sở hữu công nghiệp đối với sáng chế; Chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp; Thông tin sáng chế và khai thác thông tin sáng chế.

Sau 04 chuyên đề được báo cáo, nhiều ý kiến đã được các báo cáo viên giải đáp. Hy vọng rằng trong thời gian tới sẽ có nhiều phát minh, sáng chế, bản quyền tác giả, của các giảng viên, nhà khoa học của Đại học Đà Nẵng được các cấp có thẩm quyền công nhận, góp phần xứng đáng vào quá trình xây dựng Đại học Đà Nẵng thành đại học nghiên cứu (Research University) có vị thế trong hệ thống giáo dục đại học trong và ngoài nước.

                                                                                    Ban KHCN&MT

Tin cùng chuyên mục