Đề án 911 năm 2014: Qui trình đăng ký, hồ sơ dự tuyển và thời gian nộp hồ sơ

Căn cứ Thông tư liên tịch số 130/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 19/9/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn chế độ tài chính đối với Đề án 911;

            Căn cứ thông báo số 481/TB-BGDĐT ngày 25/6/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2014;

            Đại học Đà Nẵng thông báo Quy trình đăng ký và nộp hồ sơ dự tuyển đi đào tạo Tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 năm 2014 như sau:

 

1. Quy trình đăng ký 

Các trường thành viên (hoặc đơn vị trực thuộc) thông báo để giảng viên trong đơn vị mình biết Thông báo số 481/TB-BGDĐT ngày 25/6/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau đó tổ chức xét chọn ứng viên đáp ứng các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phù hợp với kế hoạch đào tạo giảng viên của trường mình và lập danh sách trích ngang ứng viên được trường cử dự tuyển theo thứ tự ưu tiên (nêu rõ tiêu chí ưu tiên), kèm theo công văn đề nghị gửi Đại học Đà Nẵng xem xét cử giảng viên đi dự tuyển Đề án 911 năm 2014, gửi về Đại học Đà Nẵng qua Ban Tổ chức Cán bộ. Lưu ý: đối với nước Anh, Hoa Kỳ, Ôx-trây-li-a, mỗi nước này chỉ đề cử từ 01 đến 02 ứng viên dự tuyển.

Công văn và danh sách trích ngang ứng viên (theo mẫu tại Phụ lục 2 và 3) của các trường cử ứng viên dự tuyển gửi đến địa chỉ e-mail: bantccb@ac.udn.vn và bản chính gửi qua đường văn thư.

Đại học Đà Nẵng không xem xét xử lý các trường hợp trường cử người dự tuyển không thông qua xét chọn của trường, không được trường lập danh sách chung có xếp thứ tự ưu tiên theo tiêu chí nhu cầu đào tạo của trường.

 

2. Hồ sơ dự tuyển của từng ứng viên     

Mỗi ứng viên chỉ được nộp 01 bộ hồ sơ dự tuyển đi học tại 01 nước gồm đầy đủ các giấy tờ xếp theo thứ tự sau đây (tất cả giấy tờ trình bày trên giấy khổ A4):

a) Công văn, danh sách ứng viên được Đại học Đà Nẵng cử dự tuyển (có tên ứng viên nộp hồ sơ dự tuyển);

b) Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu tại Phụ lục 4) được kê khai đầy đủ, có xác nhận của Đại học Đà Nẵng và đóng dấu giáp lai các trang;

c) Bản sao hợp lệ các hợp đồng, quyết định tuyển dụng làm giảng viên; bản sao sổ bảo hiểm xã hội hoặc bản sao bảng lương và giấy chứng nhận đóng bảo hiểm xã hội có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội (theo mẫu tại Phụ lục 5) trong đó có thể hiện đã đóng bảo hiểm xã hội đối với ứng viên là đối tượng ở mục 3.1 của Thông báo 481/TB-BGDĐT ngày 25/6/2014 của Bộ GD&ĐT; 

d) Bản cam kết (theo mẫu tại Phụ lục 7), được kê khai đầy đủ, có xác nhận của Đại học Đà Nẵng và đóng dấu giáp lai các trang;

đ) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Đại học Đà Nẵng (theo mẫu tại Phụ lục 8);

e) Bản sao hợp lệ bằng, bảng điểm đại học; bằng và bảng điểm thạc sĩ. Trường hợp bằng, bảng điểm, các giấy tờ chứng nhận tốt nghiệp tạm thời do nước ngoài cấp phải cung cấp bản dịch công chứng sang tiếng Việt hợp lệ kèm theo thông tin quy định thang điểm đánh giá của phía nước ngoài. Ứng viên tốt nghiệp đại học, thạc sĩ tại nước ngoài nhưng không thuộc diện đi học bằng học bổng Hiệp định, ngân sách Nhà nước do Bộ Giáo dục và Đào tạo cử đi học và những ứng viên tốt nghiệp đại học, thạc sĩ các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài cần nộp kèm theo giấy chứng nhận văn bằng tương đương do Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp; 

g)  Bản sao hợp lệ chứng chỉ ngoại ngữ còn thời hạn giá trị theo quy định; 

h) Bản sao hợp lệ văn bản của cơ sở đào tạo nước ngoài đồng ý tiếp nhận đào tạo thẳng theo chương trình tiến sĩ đối với ứng viên tốt nghiệp đại học dự tuyển học thẳng tiến sĩ; Bản sao văn bản tiếp nhận đào tạo, văn bản đồng ý cấp học bổng toàn phần hoặc bán phần do cơ sở đào tạo, cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài và trong nước cấp (nếu có);

i) Đề cương nghiên cứu đã được Chủ tịch Hội đồng khoa học và đào tạo của trường cử dự tuyển phê duyệt và ký xác nhận về khả năng chuyên môn của ứng viên, sự cần thiết và nội dung của đề tài nghiên cứu; 

k) Bản kê khai danh mục các công trình khoa học đã công bố, đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia được các Trường hoặc cơ quan phê duyệt, công bố kết quả công trình xác nhận; 

l)   Giấy tờ khác (nếu có);

m)    Bản sao hóa đơn, chứng từ về việc nộp lệ phí dự tuyển.

02 bộ hồ sơ dự tuyển đầy đủ gồm những giấy tờ trên gửi về Đại học Đà Nẵng và sau khi đã được Đại học Đà Nẵng xét chọn (ĐHĐN sẽ lưu 01 bộ hồ sơ), cá nhân sẽ nhận lại 01 bộ hồ sơ tại Ban Tổ Chức Cán bộ và tự gửi hồ sơ tới Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Đào tạo với nước ngoài) theo cả 2 phương thức sau:

a)    Đăng ký trực tuyến (online) tại địa chỉ https://tuyensinh.vied.vn/ (từng loại giấy tờ trong hồ sơ đăng ký dự tuyển cần scan thành file theo định dạng pdf, mỗi file dung lượng dưới 1MB);  

b)    Gửi đảm bảo hồ sơ giấy qua đường bưu điện đến Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 21 Lê Thánh Tông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hồ sơ cần đựng trong túi hồ sơ bìa cứng kích thước 25cm x 34cm, mặt ngoài túi ghi đầy đủ thông tin (theo mẫu tại Phụ lục 9). 

 

3. Lệ phí dự tuyển

Lệ phí dự tuyển (200.000đ/người) cần chuyển khoản đến Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo, trước ngày 31/7/2014 (Đợt 1) và ngày 30/9/2014 (Đợt 2) theo thông tin dưới đây:

Tên đơn vị hưởng: Cục Đào tạo với nước ngoài 

Địa chỉ: 21 Lê Thánh Tông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Số tài khoản: 0021002145014.

Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Hà Nội.

Khi chuyển tiền vào tài khoản của Cục Đào tạo với nước ngoài đề nghị ghi rõ họ và tên ứng viên đăng ký dự tuyển, nước dự tuyển và số, ngày ban hành Thông báo tuyển sinh.        Lưu ý: Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ được nộp theo cả hai phương thức trực tuyến (online) và gửi hồ sơ giấy qua đường bưu điện theo đúng thời hạn quy định tại Thông báo 481/TB-BGDĐT ngày 25/6/2014. Ứng viên không nộp lệ phí dự tuyển sẽ không được xét tuyển. Những người kê khai hồ sơ dự tuyển không đúng và các cá nhân xác nhận sai sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Hồ sơ và lệ phí dự tuyển  không được trả lại ứng viên trong bất kỳ trường hợp nào.

 

4. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

    - Thời gian Đại học Đà Nẵng nhận hồ sơ dự tuyển và công văn đề nghị của các trường: Từ ngày ra thông báo này đến hết ngày 23/7/2014 để dự tuyển Đợt 1 và hết ngày 20/9/2014 để dự tuyển Đợt 2.

    - Địa điểm nhận hồ sơ: Ban Tổ chức Cán bộ - Đại học Đà Nẵng (Phòng 215, 41 Lê Duẩn, Thành phố Đà Nẵng).

           - Chi tiết thông báo và các biểu mẫu xem thêm tại website:  www.udn.vn (Ban Tổ Chức Cán bộ) hoặc tại website: www.vied.vn.

           Nhận được thông báo này, đề nghị các Trường và đơn vị trực thuộc triển khai rộng rãi để các giảng viên đủ điều kiện đăng ký, các trường xét chọn và tổng hợp gửi danh sách trích ngang của ứng viên theo phụ lục 3 về Đại học Đà Nẵng (qua Ban Tổ chức Cán bộ) đúng thời gian qui định.

 

                                                                                                   GIÁM ĐỐC

                                                                                                           (đã ký) 

Nơi nhận:                                                                          PGS. TS Trần Văn Nam

   - Ban Giám đốc (để biết);

   - Các trường, đơn vị (để thực hiện);

   - Lưu: Ban TCCB, VP.

Tin cùng chuyên mục