Tiền lương của công chức sẽ có thay đổi lớn từ 2021

20/05/2020

Sẽ bãi bỏ mức lương cơ sở, hệ số lương hiện nay và thay thế mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể.

 

 

(Theo VOV)