Thông báo giảng viên ĐHĐN trúng tuyển học bổng JDS năm học 2013 - 2014

Đại học Đà Nẵng thông báo giảng viên Nguyễn Bá Trung, Khoa Kinh tế - Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum đã trúng tuyển học bổng JDS năm học 2013 - 2014.

Xem thông tin chi tiết tại đây.

Tin cùng chuyên mục