Đại học Đà Nẵng được giao nhiệm vụ đào tạo Kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và TCCN

Ngày 28 tháng 01 năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có quyết định số 326/QĐ-BGD&ĐT về việc giao cho Đại học Đà Nẵng nhiệm vụ đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp.

 

Tin cùng chuyên mục