TT Ban hành Quy định về kiểm định viên kiểm định chất lượng GD

Ngày 28 tháng 12 năm 2012, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư Quy định về kiểm định viên  kiểm định chất lượng giáo dục.

Xem chi tiết Thông tư tại đây: 60/2012/TT-BGDĐT

Tin cùng chuyên mục